Aihearkisto: Kirjoituksia

Kristillinen puhe ja saarna

Ajatuksia hyvästä kristillisestä puheesta

Sain kriittistä palautetta, koska työntekijämme saivat opetusta puhetaidosta. Pelättiin, että nytkö inhimilliset menetelmät syrjäyttävät Pyhän Hengen vaikutuksen.

Paavali kirjoitti korinttilaisille: ”En tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan”, ”minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista” ja hieman myöhemmin ” kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa” (1 Kor 2).

Puhetaitoa tarvitaan

Paavali käyttää kirjeissään antiikin retoriikan keinoja, joista yksi on omien taitojen vähättely ja asioiden vastakkainasettelu. Näillä apuvälineillä hän korostaa Ristiinnaulitun merkitystä. Apostolien teoissa ja kirjeissään apostoli viritti puhetaitonsa liekkeihin kertoessaan ja opettaessaan Jeesuksesta.

Puhetaidon opettajamme Antti Mustakallio kertoi Jumalan arvostavan taitavaa puhetta. Mooses sai Jumalalta nuhteita väittäessään, ettei osaa puhua. Puhemieheksi valittiin Aaron. Kautta Vanhan testamentin Jumalan viestinviejät käyttävät monimuotoisia menetelmiä kuten runoja, draamaa ja saarnaamista sanoman välittämiseksi. Erilaiset tavat palvelevat sitä, että kansa voi kuulla korvillaan ja sydämillään: ”Näin sanoo Herra…”.

Pyhä Henki kristillisen puheen dynamo

Puhetaito on tärkeää. Kristillisen julistuksen varsinainen dynamo on kuitenkin Pyhä Henki. Apostolien teoissa Pyhän Hengen vaikutus näkyy rohkeana julistuksena ja lähetystyön tekemisenä. Paavali muuttuu suuresta teologista saarnamieheksi. Stefanus kuvataan todistajana, joka ei häpeä sanomaa Jeesuksesta kuolemankaan edessä. Pyhä Henki antaa rohkeuden ja voiman. Hengen täyteyttä tarvitsemme tänäänkin.

Persoonallisuus rohkeasti käyttöön

Jumalan ihmiseksi tuleminen, inkarnaatio, osoittaa Jumalan ja hänen voimansa sitoutuvan inhimilliseen. Näin myös puhujien ja todistajien toiminnassa. Pyhä Henki ei tee ihmisestä konetta, jolta katoaa kaikki persoonallisuus. Henki haikailee ottaa käyttöönsä koko temperamenttimme ja kaikki Jumalalta tulleet inhimilliset lahjamme. Huonossa puheessa puuttuu persoonallinen esitystapa eikä Pyhä Henki kirkasta Kristusta. Hyvässä puheessa löytyvät molemmat.

Rakkaus puhumisen motiivina

Kaiken puhumisen tulee tapahtua rakkaudessa. Vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka pathos, ethos ja logos sekä kertomukset olisivat kohdallaan, mutta en rakastaisi kuulijoita, olisin vain kilisevä kulkunen.

Rukous puhujien puolesta

Rukoilethan kaikkien niiden puolesta, jotka Jumala on kutsunut todistajiksi. Meitä on helppo painaa alas ja arvostella. Mutta jos seurakunta tukisi meitä, rukoilisi meidän puolestamme ja auttaisi kaikkia meitä puhujia, jotta rakkaudella, kukin omalla tavallamme ja Pyhän Hengen voimassa voisimme välittää Jumalan sanaa ihmisten sydämiin. Uskon, että Jumala ja ihmisetkin iloitsevat, kun puhujamme puhkeavat kukkaan.


Kirjoitus  Uusi Tie -lehdessä 4/2015.

 

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

Martti Luther: Riemurikas joulun aarre käyttöön!

”Vaikka Jeesus olisi syntynyt kaksikymmentäkin kertaa, se olisi ollut turhaa, ellemme olisi saaneet siitä tietoa. Mitä hyötyä siitä on, että jollakulla on aarre kätkettynä huoneessaan tai kellarissaan, eikä hän siitä mitään tiedä? Se ei tuota hänelle mitään iloa eikä huvia. Samoin on myös Jeesuksen pyhän ja riemurikkaan syntymisen. Jos taivaan enkelit eivät olisi sitä julistaneet ja ilmoittaneet tätä aarretta ihmisille, kukaan ei olisi tietänyt ruveta sitä aarretta etsimään eikä kukaan olisi voinut päästä sen nautintoon ja siitä iloitsemaan.

Enkelin sana on erittäin kallisarvoinen: Teille on syntynyt Vapahtaja. Hän ikään kuin tahtoo sanoa: Tämä syntymä kuuluu teille, jotka olette viheliäisiä, turmeltuneita ja kadotuksenalaisia ihmisiä. Teidän Vapahtajanne hän on. Ottakaa siis hänet vastaan, tehän sellaista Vapahtajaa tarvitsette, joka teidät pelastaa synnistä ja kuolemasta.

Tätä aarretta Jumala ei laskenut vain Maria-äidin helmaan, vaan myös meille kaikille, sinulle ja minulle. Hän sanoo: tämä lapsi on oleva omasi, sinä saat omistaa hänet; kaikki, mitä hänellä on taivaissa ja maan päällä, on kuuluva sinulle”
– Martti Luther

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Jeesus Kristus

Katso Jeesukseen jotta et väsyisi ja menettäisi toivoasi

Kirkkolaiva on opetuslasten veneen tavoin ollut myrskyssä. Vaarana on, että katseemme siirtyy Jeesuksesta myrskyäviin aaltoihin. Silloin käy huonosti.

Katse Jeesukseen

Kirkkokansalle kuuluu Paavalin kehotus galatalaisille: ”Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna?” (Gal 3:1). Kristikunnassa tärkein unohtuu helposti.

Vain Jeesus tuo minulle pelastuksen

Tässä maailmassa ei ole muuta lääkettä synnin ja kadotuksen ongelmaan kuin Jeesus. Minä tarvitsen Jeesusta enemmän kuin mitään muuta.

Jeesuksen tähden Jumala lukee jumalattoman vanhurskaaksi

Jeesus ei ole hurskaita vaan jumalattomia, pahoja ja syntisiä varten. Jeesuksen tähden, ei oman hyvyyteni tai pyhyyteni tähden, Jumala lukee minut vanhurskaaksi. Uskon kautta. Uskovana olen joutunut – tai saanut – omaksua suomalaisen herätyskristillisyyden vanhan ja lyhyen armonjärjestyksen, jossa on kaksi kohtaa: minä olen kadotettu syntinen, Kristus on syntisen auttaja.

Jeesus auttaa näkemään todellisuuden paremmin

Englantilainen filosofi C.S. Lewis on sanonut: ”En usko auringonnousuun siksi, että näen sen, vaan siksi, että sen valossa näen kaiken muuan.” Minä uskon Jeesukseen, koska hänen valossaan näen enemmän ja paremmin. Ymmärrän kolmiyhteisen Jumalan maailmansuunnitelman luomisesta ikuisuuteen asti, tiedän millainen Jumala on, ja mitä hän minulta odottaa ja mitä antaa. Jos elämässäni tai maailmassa on joitakin asioita, joita en ymmärrä, uskon saavani häneltä joskus vastauksen.

Jeesus yhdistää erilaiset kristityt samaan uskoon ja yhteiseen toimintaan

Jeesuksen opettama Isä meidän rukous ei kuulu vain minulle tai omalle ryhmälleni. Myös uskontunnustus on kristittyjen yhteinen. Suomi on vaikeassa tilanteessa taloudellisesti, mutta vielä vaarallisempaa on alaspäin menevä hengellinen elämä. Joka päivä ikuisuuteen siirtyy kaksi tai kolme bussilastillista ihmisiä. Moni ei ole valmistautunut viimeiselle matkalle lainkaan. Monille kadotus saattaa tulla täydellisenä yllätyksenä. Nyt kristittyjen on herättävä yhteiseen toimintaan ihmisten pelastumiseksi.

Jeesus vie meidät taivaaseen

Kuolema ei ole loppu. Olemme luotu suurempaa varten. Koska Jeesus avaa taivaan oven heikoinkin uskova pelastuu. Tässä on minun toivoni.

Ettet väsyisi ja menettäisi toivoasi!

Heprealaiskirjeen kirjoittaja rohkaisee synnin ja taistelujen keskellä uskovia katsomaan yhteen suuntaan: ”Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen” (Hepr 12:2). Tämä on tarpeen tänäänkin, sillä kirkollisten kiistojen, maisten mietteiden täyttäessä aatokset, Jeesus usein jää sivurooliin. Kirje tuo ajankohtaisen sanoman meillekin: ”Ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne” (12:3).

Tämä teksti on julkaistu myös Uusi Tie -lehdessä 52/2014

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

Usko ja epäusko – sana sunnuntaiksi

Usko ja epäusko
Joh. 9: 24–38

Tämän sunnuntain teema luterilaisessa kirkossa on ”usko ja epäusko”. Evankeliumiteksti kertoo epäuskoisista uskonnon ammattilaisista fariseuksista. He olivat juutalainen kansallisuskonnollinen puolue, joka ottivat vakavasti Vanhan testamentin ja pyrkivät elämään sen mukaan. Jostain syystä innokkuudestaan huolimatta, Uusi testamentti pitää heitä epäuskon esimerkkinä.

Epäusko ei ole samaa kuin epäilys. Epäusko on Jeesuksen tietoista hylkäämistä. Tämän fariseukset tekivät.

Evankeliumitekstissä yksi ihminen, sokeana syntynyt, mutta näkönsä saanut mies tulee uskoon. Tässä on kaksi suhtautumista uskoon: toinen hylkää, toinen ottaa vastaan.

Uskoontulo

Minä en osaa sanoa tarkkaa aikaa, milloin oikein tulin uskoon. Lapsuudessa oli monia vaiheita, kun Jumalan tuntui tulevan lähelle ja halusin tietoisesti uskoa häneen. Tarkkaa uskoontulon aikaa ei ole välttämätöntä tietää; tärkeintä on se, että tänään uskon Jeesuksen Kristukseen.

Uskon löytämisen kertomuksia on niin paljon kuin uskoviakin. Tämän päivän evankeliumiteksti on eräs uskoontulokertomus, henkilökohtainen todistus.

Todistuspuheenvuoron lyhyt kaava

Sokea näkönsä saanut mies kertoo, mitä Jeesus on hänelle tehnyt. Tässä todistamiselle annetaan yksinkertainen malli: kerro siitä, mitä ITSE olet kokenut ja mitä Jeesus on SINULLE tehnyt.

Usko on aina uskoa Jeesukseen. Luottamusta siihen, että Jeesus kantoi minun syntieni rangaistuksen vuodattaessaan sovintoverensä Golgatalla.

Uskon, jotta ymmärtäisin

Uskovan ei tule tarkkailla omaa uskoaan, sen suuruutta tai laatua, vaan lukea Raamatusta, mitä Jeesus on hänen puolestaan tehnyt. Usko ihmettelee Jeesuksen tekoja minun puolestani. Siinä usko kasvaa ja vahvistuu.

Menneiden sukupolvien teologit käyttivät latinankielistä sanontaa ”credo ut intelligam”uskon, jotta ymmärtäisin. Uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, jotta ymmärtäisin, millainen tämä maailma on. Uskon, sillä se vastaa elämäni suuriin kysymyksiin. Uskon, sillä uskon avulla näen, millainen Jumala on, mikä on ihmisen paikka maailmassa ja mihin olen matkalla tämän elämäni jälkeen. Jos en uskoisi, olisin keskellä pimeyttä ja tietämättömyyttä. Juuri usko antaa näkökyvyn. Uskon, jotta näen!

Usko auttaa sinut näkemään asioita, joita et aiemmin nähnyt lainkaan.

Valossa näkee!

Englantilainen filosofi C.S. Lewis on sanonut: ”En usko auringonnousuun siksi, että näen sen, vaan siksi, että sen valossa näen kaiken muun.”

Minä uskon Jeesukseen, koska hänen valossaan näen muun. Ja jos elämässä tai maailmassa on jotain asioita, joita en ymmärrä, uskon saavani häneltä joskus vastauksen.

Joko sinä uskot Jeesukseen?

Haluan esittää sinulle yhden kysymyksen: Joko sinä uskot Jeesukseen, Jumalan poikaan, joka kuoli sinun puolestasi ristillä, ja tulee kerran tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Siitä riippuu sinun ikuisuuskohtalosi. Jos vastaat: ”Kyllä uskon!” Kiitä Jumalaa, että hän on avannut sinulle uskon oven. Jos joudut vastaamaan: ”En tiedä!” on aika herätä ja selvittää asia. Jos vastaat: ”En usko!” ei ole ehkä liian myöhäistä pyytää Jeesukselta lahjaksi uskoa.

Rukous

Herrani Jeesus Kristus,
avaa ymmärrykseni näkemään sinun suuruuttasi ja rakkauttasi.
Haluan, että olet minun Herrani ja Vapahtajani.
Anna minulle usko, joka yhdistää minut sinuun ja vie minut ikuiseen valtakuntaasi.
Tuon eteesi syntini, jotka erottavat minut sinusta.
Anna ne ristillä vuotaneen veresi tähden anteeksi.
Kiitos, että kuulet rukoukseni.
Aamen.

 


Kirjoitan kirkon kotimaiseen ja kansainväliseen työhön liittyen omaa sähköpostikirjettäni. Voit liittyä ilmaisen kirjeen saajien joukkoon tästä. Kirje ei velvoita sinua mihinkään, mutta toivon, että se toisi sinulle iloa arjen keskelle ja avaisi uusia näkymiä Jumalan valtakuntaan. Yksi toive minulla on: jospa voisit kirjeen saatuasi ainakin yhden rukouksen puolestani ja työni puolesta Jumalalle sanoa!

Ja sähköpostilistalta poistuminen on vain yhden klikkauksen päästä.

Rukoillaan herätyksen, kansamme ja lähetystyön etenemisen puolesta!

Ole siunattu ja siunaukseksi!

Terveisin,

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys


Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Rohkeasti eteenpäin

Rohkeasti eteenpäin!

Muutaman päivän päästä olen ollut kolme vuotta Kansanlähetyksen johtajana. Tähän aikaan on mahtunut verta, hikeä ja kyyneleitä.

Raamattu, herätys ja lähetys

On hienoa olla yhteisössä, jolla on suuri näky: evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Tämän työn kolme avainsanaa – Raamattu, herätys ja lähetys – saavat minut aina innostumaan. Jumala on puhunut ja puhuu Raamatussa. Teemme työtä, jotta ihmiset tulevat herätykseen ja uskoon. Kaikki tähtää lähetykseen, jotta mahdollisimman moni voisi kuulla pelastajasta.

Entä veri, hiki ja kyyneleet? Jostain syystä osaksemme on tullut marttyyrikruunua kantavia työntekijöitä. Kesällä Seija ja Kaija siirtyivät Barendsenien seuraan. Hikeä on ollut kun olemme käyneet yt-neuvotteluja, etsineet säästökohteita ja uusia lahjoittajia. Olen osallistunut varainhankinnan kehittämiseen. Juuri äsken lähti lähetysjohtajan ensimmäinen ystäväkirje omille tukijoukoille. Minäkin tarvitsen tukea ja esirukousta. Siksi kokoan nyt rengasta! Hikeä tuo myös hallinnon ja sananjulistajan tehtävän yhdistäminen.

Kutsumusta toteuttaen eteenpäin

Surua ja kyyneleitä kolmen vuoden aikana on tuonut joidenkin pahantahtoinen suhtautuminen työhömme. Ihmettelen, miksi jotkut näkevät vaivaa Kansanlähetyksen ja monien muiden järjestöjen työn estämiseksi. Mutta nahka parkkiintuu, sydän toivottavasti ei koskaan. Karavaani kulkee. Eteenpäin mennään ja toteutetaan sitä kutsumusta, minkä Jumala on meille antanut sielujen pelastamiseksi ja lähimmäisten avuksi. Toimimme yhdessä niiden kanssa, jotka haluavat toteuttaa Kristuksen lähetyskäskyä. Tärkeintä lopulta on se, mitä Jumala meistä sanoo.

Työssä on paljon iloa! Kotimaassa Donkkis Big Night–lapsityö on nousussa. Aloitamme julistajakoulutuksen15-40 –vuotiaille puhujille. Miksi myös nuoret pääsevät mukaan? Suuri osa työntekijöistämme oli palavia puhujia jo teini-ikäisinä. Jumala on aina kutsunut nuoria työhönsä.

Tämän kirjoittamisiltana sain viestin Etiopiasta. Työntekijämme näkivät paljon vaivaa, että maailman suurimman luterilaisen kirkon Mekane Yesus -seminaari saisi valtion hyväksynnän johtamisen maisteritutkintoon. Tänään se tuli! Nyt on juhlan aikaa. Lisäksi kolmen vuoden aikana olemme rakentaneet kirkon Japaniin ja rakenteilla on kirkko Siperian Karatusaan. Eri puolilla maailmaa moni on kuullut evankeliumin ja kastettu. Uskovista on huolehdittu. Työntekijämme tekevät hyvää työtä.

Moni on suuressa mukana

Kolmen vuoden aikana olen hämmästellyt monen seurakunnan ja Jumalan kansan uskollista tukea, joka tekee tämän mahdolliseksi. Tämä joukko rukoilee, näkee vaivaa ja puhuu työn puolesta sekä tukee suurta tehtävää varoillaan. Tämä onkin unelmani Kansanlähetyksestä. Laajan Jumalan kansan vapaa liikehdintä, missä Raamatusta, herätyksestä ja lähetyksestä syttyneet toimivat Jumalan valtakunnan hyväksi. Rohkeasti eteenpäin!

Julkaistu Uusi Tie -lehdessä lokakuussa 2014. Väliotsikot lisätty tähän blogikirjoitukseen.

Kirjoitan kirkon kotimaiseen ja kansainväliseen työhön liittyen sähköpostikirjettä. Voit liittyä ilmaisen kirjeen saajien joukkoon tästä. Kirje ei velvoita sinua mihinkään, mutta toivon, että se toisi sinulle iloa arjen keskelle ja avaisi uusia näkymiä Jumalan valtakuntaan.

Terveisin,

Mika Tuovinen
lähetysjohtaja
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

Kutsumus muuttaa maailmaa

Kun kaksi rohkeaa naista kuolee suurta kutsumusta toteuttaessaan, koko suomineito liikuttuu. Minä muiden mukana.

Seija ja Kaija toteuttivat kutsumustaan köyhän afgaanikansan parissa. Elämään eivät kuuluneet enää metsäiset lenkkimaastot, yhteinen jumalanpalvelus, sukulaisten läheisyys ja lapsuudesta tutut tavat. He tiesivät, etteivät voi ottaa Suomesta asti kädestä kiinni niitä ihmisiä, jotka Jumala oli antanut heidän sydämelleen. On mentävä lähelle.

Nykyinen itsekeskeinen maailmanaika ei arvosta puhetta kutsumuksesta ja kutsumustietoisuudesta. Harvalla on mitään syytä, miksi uhrautuisi kenenkään vuoksi. Jos tämä tauti leviää kristillisessä kirkossa, loppu on lähellä. Kautta koko historian Jumalan kutsua seuranneet naiset ja miehet, vanhat ja nuoret, papit ja maallikot ovat olleet rohkaisuksi ja siunaukseksi. Sen hyvän lisäksi, mitä he ovat tehneet, he ovat esikuvia, joita nykyäänkin tarvitsemme.

Äskettäin puhuin puhelimessa lapsityöntekijän kanssa, joka kertoi työstään. Hän ei tietenkään nähnyt kyyneleitäni silmässäni, kun hän kuvaili rakkauttaan lapsiin. Rakkaus tuo mukanaan myös lasten suruissa myötäelämisen tuskan. Onkohan usein niin, että muut näkevät tällaisten ihmisten kutsumuksen selvemmin, kuin he itse.

Rakkaus

Mikä heitä kaikkia yhdistää? Rakkaus. Ensinnäkin rakkaus Jeesukseen ja toiseksi rakkaus ihmisiin. Oma kutsumus löytyy usein sieltä, mihin Jumala antaa meille erityisen rakkauden. Kutsumus tekee nöyräksi. Sen edessä ymmärtää oman pienuutensa ja voimattomuutensa ja tajuaa, että itse en omin voimin voi tuollaista tehtävää toteuttaa.

Tämä sekasortoinen ja pimenevä maailmamme tarvitsee rakkauden täyttämiä kutsumustietoisia ihmisiä. Niitä, jotka uskaltavat nousta korkeammalle myös silloin kun toiset katselevat ja arvostelevat. Itkut itketään monesti salaa.

Kutsumus

Kutsumuksen taakan alla on tavallinen ihminen elämän ilojen ja surujen kanssa. Tavallisuuden yläpuolelle hänet on vienyt rohkeus ottaa askel kohti sydämen kutsumusta. Kutsumus saa aikaan sen, mitä raha, käsky, manipulointi tai uhkaus ei saa. Siksi meidän tulee auttaa ihmisiä kutsumuksensa löytämisessä.

Kutsumuksen toteuttajia tarvitaan myös seurakuntavaaleissa. Ehdokkaiksi tarvitaan kristittyjä, jotka pitävät Raamattua Jumalan sanana, jotta kirkko voisi säilyä Sanan kirkkona.

Ehkä sinun kutsumuksesi on auttaa toisia toteuttamaan heidän kutsumustaan. Sellainen oli lähetysnäyn valtaama ystävä, joka päivittäin rukoili lähetystyöntekijöidemme puolesta ja antoi lopulta omaisuutensakin lähetyksen palvelukseen. Sellaisia on se suuri joukko, jotka ovat liittyneet lähetystyöntekijöidemme tukirenkaisiin. Yhä useamman sydämessä lähetysrakkaus on kasvanut ja tuonut halun antaa varoja säännöllisesti lähetystyölle. Rukoilijoita tarvitaan. Lähettäjien lisäksi tarvitaan lähtijöitä, jotta kaikki voisivat kuulla pelastajasta.

*Julkaistu Uusi Tie -lehdessä 28.8.2014

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa