Aihearkisto: Raamattu

Johanneksen ilmestys - autuaaksi julistaminen

Ilmestyskirjan 7 autuaaksijulistusta

Seitsemän on tärkeä luku Ilmestyskirjassa. Kirjasta löytyy seitsemän seurakuntaa, seitsemän lampunjalkaa, seitsemän sinettiä, seitsemän enkeliä, seitsemän trumpetinsoittajaa ja seitsemän vihanmaljaa. Ilmestyskirjasta löytyy myös seitsemän autuaaksijulistusta.

 1. Alkujakeista löytyvät tällaiset sanat: ”Autuas se, jotka tämän toisille lukee, autuaat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä” (1:3). Kirjan alussa julistetaan autuaiksi Ilmestyskirjan lukijat, kuulijat ja sen toteuttajat.
 2. Luvussa 14 kerrotaan, että autuaita ovat ne, ”jotka tästä lähtien kuoleva Herran omina. He ovat autuaita” (14:3).
 3. Luvussa 16 autuas on se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan (16:15).
 4. Luvussa 19 ”autuaita ovat ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle” (19:9).
 5. Luvussa 20 ”autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta” (20:6).
 6. Luvun 22 mukaa autuaita ovat ne, jotka ”ottaa varteen tämän kirjan ennussanat” (22:7)
 7. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa on toinenkin autuaaksijulistus: ”Autuaita ne, jotka pesevät vaateensa: he pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin” (22:14).

Viime aikoina olen lukenut enemmän tätä Uuden testamentin profeetallista kirjaa. Tänään kävin äänittämässä Radio Dein Raamattuavain -ohjelmia varten sarjan Ilmestyskirjan seitsemästä seurakunnasta, joita ovat Efeso, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea. Kirjeet näille seurakunnille löytyvät Ilmestyskirjan luvuista 2 ja 3.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

Peili saarnaajalle – autanko vai estänkö ihmisiä uskoon?

Luen juuri kolmatta kertaa Martti Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä. Martti Luther oli Wittenbergin yliopiston teologian professori ja hän luennoin yksinomaan raamatun tekstejä.

Luther käsitteli Galatalaiskirjettä luennoissaan muutamaan otteeseen, mutta vasta syksyllä 1531 pitämissään luennoissa hän katsoi esittäneensä kirjeen keskeisen asian, opin syntisen vanhurskauttamisesta, sillä tavalla, että siitä on apua jälkipolville. Galatalaiskirjeen selitys on koottu Lutherin luentojen pohjalta vuonna 1535.

Peili saarnaajalle

Selittäessään jaetta 1:4 Luther kirjoitti sanat, jotka pysäyttivät minut. Minun tehtäväni kristittynä ja pappina on auttaa ihmisiä Kristuksen tuntemiseen.

Luther asettelee sanoja väärästä julistuksesta ja väärästä vanhurskaudesta tavalla, jotka laittoivat itseni rukoilemaan, että voisin olla oikea Jumalan palvelija, oikea opettaja, joka auttaa ihmisiä Kristuksen vanhurskauteen ja sielun pelastukseen. Tämä on toki ollut rukoukseni vuosien ja vuosikymmenten ajan.

Mutta nämä Lutherin sanat ovat hyvä peili, joita haluan silloin tällöin mietiskellä, etten minä joka muille saarnaan, joutuisi itse kerran hylätyksi (1. Kor. 9:27) enkä olisi estänyt muita uskomaan ja pelastumaan.

Omalla viisaudellasi sinä peität Kristuksen viisauden ja tuntemuksen; väärällä opetuksella sinä estät ihmisiä pääsemästä armoon ja Kristuksen osallisuuteen.

Sinä kehut ja julistat omaa vanhurskauttasi ja pyhyyttäsi, mutta Kristuksen vanhurskauden, joka yksin voi tehdä meidät vanhurskaiksi ja eläviksi, sinä mitä pontevimmin torjut ja tuomitset muka vääränä ja perkeleellisenä.

Kyvykkyydelläsi sinä hävität Kristuksen valtakuntaa, sinä käytät sitä väärin hävittääksesi evankeliumin juurineen, vainotaksesi ja surmataksesi Kristuksen palvelijoita ja tuhotaksesi kaikki heidän kuulijansa.

Niinpä se sinun viisautesi, joka on ilman Kristusta, on kaksinkertaista typeryyttä, sinun vanhurskautesi on kaksinkertaista syntiä ja jumalattomuutta: se ei tunne Kristuksen viisautta eikä vanhurskautta vaan herjaa ja vainoaa sitä.

Siitä syystä Paavali aivan oikein nimittää maailmaa pahaksi; se on pahimmillaan silloin kun se on parhaimmillaan.

Uskonnollisissa, viisaissa ja oppineissa ihmisissä maailma näyttää parhaat puolensa, mutta juuri heissä se on kaksin verroin paha.

En viitsi puhuakaan lihallisista paheista, joita maailma on täynnä, sellaisista kuin aviorikos, haureus, ahneus, varkaus, murha, kateus ja viha; vähäisiä ne ovat edellisiin verrattuna.

Valkoinen Perkele, joka tekeytyy valon enkeliksi, on se varsinainen Perkele.

-Martti Lutherin sanat Galatalaiskirjeen selityksessä (1:4).

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

Kristittynä lopun aikana (2. Tim. 3:1-4:8)

Kristittynä eläminen lopun aikoina

– 5 Raamattuavain radio-ohjelma tammikuussa 2016 Radio Dein kautta.

1. Vaikeita aikoja

Raamatun kuvaukset lopun ajoista pelottavat monia. Joidenkin raamatunselittäjien kuvaukset pelottavat vielä enemmän. Iho nousee kananlihalle ja pohdin, miten minun käy. Kestääkö uskoni? Teenkö vääriä valintoja? Pääsenkö varmasti perille?

Kun Raamattu kertoo lopunajoista kristityille, tarkoitus ei ole pelotella kristittyjä. Lopun ajoista puhutaan rohkaisevaan sävyyn. Olemme matkalla kotiin.

Tämän viikon raamattuavaimissa käsittelen Paavalin viimeiseksi  jäänyttä kirjettä, Paavalin toista kirjettä Timoteukselle. Erityisesti haluan selvittää, mitä Paavali opettaa tässä kirjeessä lopun ajoista ja siitä, miten kristityn tulee elää Jeesuksen ylösnousemuksen ja paluun välisenä aikana eli lopun aikoina.

Paavali käsittelee lopun aikoja tai kuten hän itse sanoo ”viimeisiä päiviä” kolmannen luvun alusta neljännen luvun kahdeksanteen jakeeseen. Poimin näistä jakeista viisi teemaa meille rohkaisuksi.

Juuri niin, rohkaisuksi! Uusi testamentti puhuessaan kristityille rohkaisee ja antaa toivoa. Lopun ajoista puhuminen ei ole pelottelua. Tosin niille, jotka eivät usko kolmiyhteiseen Jumalaan, lopun aikojen kuvaus ei ole rohkaisusi vaan todistukseksi ja kuvaukseksi heitä lähestyvästä Jumalan vihasta ja ikuisesta kadotuksesta. Lue loppuun

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
heprealaiskirje

9 tosiasiaa Heprealaiskirjeestä

Kahtena aamuna olen hakenut päivään vauhtia Raamatun Heprealaiskirjeestä. Kirje on vaikuttava ja joissakin kohdin vaikeatulkintainen saarna.

Heprealaiskirjeessä on vakava sanoma kaikkien aikojen uskoville. Myös meidän ajallemme ja kristikansalle.

Tässä yhdeksän teemapoimintaa kirjeestä.

1. Hei! Jumala osaa puhua!

Heprealaiskirje alkaa toteamuksella, että meillä on puhuva Jumala. Hän on puhunut Vanhan testamentin aikana profeettojen kautta. Ja nyt Jeesuksen kautta. Heprealaiskirje yhdistää kolmessa kohden Vanhan testamentin tekstin Pyhän Hengen puheeksi.

Heprealaiskirjeessä on myös ”epäsuoraa puhetta” (typologia), jossa Vanhan testamentin henkilöt tai tapahtuvat viittaavat tulevaisuuteen Jeesukseen tai seurakuntaan. Tällaisia ovat muun muassa uhrit, ylipappi, neljäkymmentä vuotta kestänyt autiomaavaellus sekä sapatti. Lue loppuun

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Älkää tuomitko

Älkää tuomitko & helmiä sioille

Pidin raamattutunnin Hakunilan kirkossa 7.10.2015. Seurakunnan raamattutunneilla opiskellaan Jeesuksen vuorisaarnaa (Matteus 5-7).

Matteuksen evankeliumi luku 7

Raamatunselittäjä John Stottin mukaan Matteuksen 7. luvun punainen lanka on ihmissuhteet. Tässä ote Stottin kirjasta:

-”Tuntuisi aivan luonnolliselta, että Jeesus keskittyi lopuksi kristityn ihmissuhteisiin kuvattuaan ensin hänen ominaispiirteitään, vaikutustaan, vanhurskauttaan, hartaudenharjoitustaan ja tavoitteitaan. Kristillinen vastakulttuuri ei kosketa vain yksilöä vaan kokonaista yhteisöä ja siksi suhteet yhteisön sisällä ja muihin yhteisöihin ja ihmisiin ovat ensisijaisen tärkeitä. Niinpä Matteuksen 7. luvussa annetaan kuvaus siitä ihmissuhteiden verkosta, johon me Jeesuksen seuraajina joudumme. Se voitaisiin esittää seuraavasti:

1. Suhteemme veljiin, joiden silmissä saatamme näyttää lahkolaiselta ja joita meidän on velvollisuus auttaa, ei tuomita (1-5).
2. Suhteemme ihmisiin, joita yllättävästi kutsutaan ”koiriksi” ja ”sioiksi”. He ovat kyllä ihmisiä, mutta ovat luonteeltaan niin eläimellisiä, että meitä kielletään jakamasta evankeliumia heidän kanssaan (6).
3. Suhteemme taivaalliseen Isäämme, jota lähestymme rukouksessa luottaen siihen, että hän antaa meille ainoastaan ”hyviä asioita” (7-11).
4. Suhteemme ihmisiin yleensä: kultaisen säännön tulisi saada ohjata asennoitumistamme ja käyttäytymistämme heitä kohtaan (12).
5. Suhteemme uskonsisariin ja –veljiin, jotka kulkevat kanssamme kaidalla tiellä (13-14).
6. Suhteemme vääriin profeettoihin, jotka meidän on tunnistettava ja joita meidän tulee kavahtaa (15-20).
7. Suhteemme Jeesukseen, meidän Herraamme, jonka opetukset meidän on otettava huomioon ja noudatettava niitä (21-27).”

Matteus 7:1-6 Älkää tuomitko

1 ”Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
2 Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan.
3 Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi?
4 Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa kun otan roskan silmästäsi’, kun omassa silmässäsi on hirsi?
5 Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.
6 ”Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä.

Stott jakaa tämän kahteen osaan:

 • suhtautumisemme veljiin (1-5)
 • suhtautumisemme ”koiriin” ja ”sikoihin” (6)

On ainakin kahdenlaista tuomitsemista. Ensinnäkin se, mikä tapahtuu oikeusistuimessa kun Lue loppuun

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Riisu kengät maa jolla seisot on pyhä

Kuka uskaltaa nyt ottaa kengät jalasta?

Raamatussa kenkien riisumisella oli tietty merkitys. Kun Mooses kohtasi Jumalan ensimmäisen kerran palavan pensaan äärellä, Jumala käski Mooseksen ottaa kengät jalasta, koska tämä seisoi pyhällä maalla.

Boasin sukulainen riisui kenkänsä neuvotellessaan tämän kanssa oikeudesta mennä Ruutin kanssa naimisiin.

Kun Daavid oli voitettu kapinassa, hän lähti Jerusalemista paljain jaloin.

Jeesus kulki Golgatalle paljain jaloin.

Mikä merkitys tällä oli? Silloisessa kulttuurissa ilman jalkineita oleminen merkitsi orjan asemaa. Mooses tiesi täsmälleen, mitä Jumala tarkoitti käskiessään hänen riisua jalkineensa. Hän oli kasvanut faraon palatsissa, jossa oli paljon orjia. Orjalla ei ollut minkäänlaisia oikeuksia. Orja ei käyttänyt kenkiä. Jumalan läsnäolo tuntui palavassa pensaassa ja Moosesta pyydettiin luopumaan oikeuksistaan, tulemaan Jumalan palvelijaksi ja hyväksymään tehtävä, jonka Jumala antaisi; Mooseksen olisi lähdettävä vapauttamaan Jumalan kansa.

Daavidin nöyryytys voitettuna kuninkaana näkyi siinä, että hän käveli kaupungista ulos paljain jaloin. Boasin sukulainen riisui kenkänsä solmiakseen sopimuksen Ruutista ja nän tehdessään vannoi luopuvansa oikeudestaan pysyä vapaana miehenä.

Jeesus antoi kaikkein mahtavimman esimerkin luopuessaan kaikesta suuremman tavoitteen tähden. Kirjeessä filippiläisille, toisessa luvussa sanotaan, ettei Jeesus pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon. Orjilla ei ole oikeuksia, ja Jeesus tuli orjaksi meidän tähtemme.

Lue loppuun

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Raamattu sosiaalisessa mediassa

Maailman suosituimmat raamatunjakeet Twitterissä 2014

Huhtikuun Christianity Today -lehti kertoo, mitä raamatunjakeita Twitterissä jaettiin eniten vuonna 2014.

Viime vuonna 2,6 miljoonaa Twitterin käyttäjää jakoi 43 miljoonaa Raamatun jaetta. Kun tästä poistettiin spämmirobotit, OpenBible.info -sivusto tuli seuraavaan tulokseen:

Raamattu twitterissä

The Most popular verses shared on Twitter in 2014 / Christianity Today

Suosituin Raamatun twiittaaja (uudelleentwiittaukset mukaan luettuna) oli John Piper. Kärkikolmikkoon pääsivät myös Russell Wilson ja Alexandria Woodhouse.

Tässä lista suosituimmista Raamattu-twiittaajista.

Raamattu twitter

Tweets of Bible verses in 2014 including others’ retweets / Christianity Today

Minut yllätti se, että pienoisevankeliumi Joh 3:16 ei ollut suosituimpien jakeiden joukossa. King James Versiossa se mahtuisi juuri twiitattavaksi – tosin ilman loppupistettä ja merkintää John 3:16.

Yhdysvalloissa Raamatun käyttö sosiaalisessa mediassa lienee aktiivisempaa kuin Suomessa. Kirjoittajakaan – pastorimika – ei ole ollut tässä kovin innokas.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Raamatun ulkoaopettelu

10 ensimmäistä raamatunjaetta jotka opettelin ulkoa

Nuorena kristittynä aloin opettelemaan Raamatun osia ulkoa. Muutama kristitty ystävä näytti esimerkkiä ja minäkin innostuin.

He perustelivat raamatunjakeiden ulkoaopettelua Raamatulla. Perusteluna oli muun muassa seuraavat jakeet:

”Älköön tämä lain kirja sinun suustasi poistuko, vaan tutkiskele sitä päivät ja yöt, että tarkoin noudattaisit kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu, sillä silloin sinä onnistut teilläsi ja silloin sinä menestyt” (Joosua 1:8).

”Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan” (Psalmi 119:9,11).

”Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa eikä astu syntisten teitä eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt!Hän on niinkuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu; ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy” (Psalmi 1:1-3).

Syitä miksi innostuin raamatujakeiden ulkoaopettelusta olivat muun muassa:

 • Tieto siitä, että Raamattu on kristityn tärkein kirja.
 • Raamattu on Jumalan ilmoitusta meille. Jumala puhuu meille Raamatun kautta.
 • Raamattu lupaa siunauksen sille, joka elää hänen sanansa mukaan.
 • Kaverit tekivät samaa ja olivat siitä innoissaan.
 • Luotettavat kristityt kertoivat sen hyödyllisyydestä uskonelämässään.

Kaksi ensimmäistä jaetta

Sain itselleni pieniä kortteja, joihin oli kirjoitettu raamatunjakeita. Jokaisessa kortissa oli raamatunkohta (esim. Joh 3:16), sitten kohta kirjoitettuna ja taas kohta lyhennettynä.

Tähän tapaan:

Joh 3:16

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Joh 3:16Tämä pienoisevankeliumi kuten myös lähetyskäsky (Matt 28:18-20) oli opeteltu jo rippikoulussa.

Matt 28:18-20

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.

Matt 28:18-20

8 seuraavaa raamatunkohtaa

Seuraavat kahdeksan raamatunlausetta olivat todennäköisesti seuraavat:

Matt 6:33

Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

Matt 6:33


Joh 1:12

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä.

Joh 1:12


Room 1:16

Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle.

Room 1:16


Room 3:23

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.

Room 3:23


Room 5:8

Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

Room 5:8


2 Kor 5:17

Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.

2 Kor 5:17


Ef 2:8-9

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

Ef 2:8-9


Ilm 3:20

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.

Ilm 3:20

Mikä auttoi Raamatun kohtien opiskelussa?

Ramatunkohtien ulkoaopettelussa tärkeintä oli motivaatio. Halusin opetella Jumalan sanaa ulkoa. Tehtävää helpottivat kortit, joille raamatunlauseeet oli kirjoitettu. Myöhemmin olen kirjoittanut satoja kortteja lisää.

Pidin kortteja mukani ja eri puolilla luin ja kertasin niitä. Kaikkein tärkeintä oli tekstin toistaminen: raamatunpaikka, raamatunjae, raamatunpaikka. Näin kortin sisältö jäi vähitellen mieleen.

Kun korttien määrä lisääntyi tein kaksi korttipinoa. Ensimmäisen muodostivat ne kortit, jotka jo osasin ulkoa. Luin niitä harvemmin noin noin kerran viikossa.

Sitten oli korttipino, jossa oli uusia jakeita, joita luin päivittäin. Kun osasin jonkun jakeen tarpeeksi hyvin, se siirtyi pinoon, jossa jo opetellut jakeet olivat. Samalla lisäsin uusien pinoon koko ajan uusia raamatunjakeita.

Mitä hyötyä tästä on ollut?

Raamatun sanojen ja jakeiden ulkoaopettelu auttaa mietiskelemään Jumalan sanaa. Se on ollut rukousta ja Jumalan tekojen ja lupausten pohtimista.

Jumalan sana kulkee myös aina mukana. Eri tilanteissa voin itsekseni ”lukea Raamattua” kun pohdin näitä raamatunjakeita. Saatan esimerkiksi mietiskellä roomalaiskirjettä siten, että muistelen, mitä jakeita olen kustakin luvusta opetellut ulkoa.

Myös työssäni on ollut tilanteita, joissa nämä aikoinaan ulkoaopetellut jakeet nousevat oikeaan aikaan mieleen.

Kiitän Jumalaa siitä, että nuorena sain tämän innon ja näyn raamatunjakeiden ulkoaopettelusta. Se on koitunut siunaukseksi myös nyt vuosia myöhemmin kun en ole (valitettavasti) samalla innolla ja systemaattisuudella opetellut Jumalana sanoja ulkoa.

Ryhdy tuumasta toimeen!

Omasta kokemuksestani suosittelen kaikille Raamatun kohtien ulkoaopettelua. Valitse itsellesi vaikka 10 raamatuntekstiä; esimerkiksi nuo samat, mistä itse aloitin.

Kirjoita ne johonkin paperille, josta voit niitä lukea, mietiskellä ja opetella ulkoa. Voit leikata paperista tai pahvista itsellesi raamatunlausekortteja, joihin kuhunkin kirjoitat aina yhden kohdan.

Kaikki ei tapahdu päivässä. Mutta pian huomaat, että työ kannattaa ja voit mietiskellä Jumalan sanaa ulkomuistista.

Tärkeintä on toistaminen. Jumalan sana ja sen lupaukset ovat sen arvoisia, että niitä mietiskellään. Kokeile sinäkin, ei se ole vaikeaa! Ja muista alussa mainitsemani Jumalan lupaukset!

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Kynttilänpäivän saarna Luuk 2

Sana sunnuntaiksi – 11 lyhyttä asiaa Jeesuksen ja Simeonin kohtaamisesta

Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin: ”Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle.” Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, ”kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysenpoikaa”.
Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaapelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran Voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi:
– Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä,
niin kuin olet luvannut.
Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi,
jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
valon, joka koittaa pakanakansoille,
kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.
Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.
Luuk. 2:22-33

 1. Köyhätkin kelpaavat tärkeisiin tehtäviin. Maria ja Joosef eivät olleet rikkaita. Se selviää siitä, että he tuovat uhriksi pari metsäkyyhkystä, niin kuin köyhillä oli tapana. Silti Jumala valitsi heidät suureen tehtävään.
 2. Sanaan sidottuja. Maria ja Joosef halusivat toimia Jumalan sanan mukaisesti. He tekivät, kuten Mooseksen laki kehoitti ja lähtivät temppeliin uhraamaan.
 3. Pyhä Henki toimii. Pyhä Henki oli Simeonin yllä. Henki oli puhunut Simeonille ja johdatti hänet temppeliin juuri oikeaan aikaan. Jumala pystyy johdattamaan meitäkin!
 4. Simeon odotti Jumalan lupauksen täyttymistä. Siinä on monen kristityn tehtävä tänäänkin. Tämä ei ole passiivista vaan aktiivista odotusta.
 5. Hurskas ja jumalaapelkäävä. Simeon oli tällainen. Niitä, jotka pelkäävät Jumalan sijasta ihmisiä on runsaasti. On myös niitä, jotka kerskailevat jumalattomuudellaan. Mutta missä ovat pyhät tämän maailman keskellä. Seura tekee kaltaisekseen. Jumalan kanssa seurustelu muuttaa meitäkin. Jumalan muuttamat miehet ja naiset ovat aina olleet siunaukseksi seurakunnalle ja kansalle.
 6. Jeesuksen aseman ymmärtäminen saa aikaan Jumalan ylistämistä.
 7. Kohtaa Kristus ennen kuolemaa ja olet ikionnellinen. Jos käy toisinpäin, olet ikuisesti onneton. Jeesukseen uskova voi lähteä tästä maailmasta iloisena. Kuoleman kauhunkin keskellä uskova voi ajatella, että tämä on rakas viimeinen päivä. Kohta olen Jeesuksen luona.
 8. Jeesuksessa on pelastus kaikille kansoille. Kuuden viikon vanhasta Jeesus-lapsesta sanottiin suuri profetia. Jeesus on Israelia ja kaikkia kansoja varten. Meillä on heille valtava ilosanoma!
 9. Uskontojen keskeltä löytyy monia ulkonaisesti hurskaita ja rukoilevia totuuden etsijöitä. Tehtävämme on viedä Jeesuksen evankeliumi näille hurskaille, jotta he voisivat Simeonin tavoin kohdata ainoan pelastajan. Silloin todellinen valo koittaa heillekin.
 10. Jos joku joutuu kadotukseen, se ei tapahdu Jumalan tahdosta. Pelastus on tullut kaikille kansoille. Siksi Jeesus sanoi: Menkää! Jos ihmisten ikuinen kohtalo ja kadotuksen todellisuus ei kosketa meitä, olemme paatuneita, rakkaudettomia ja tarvitsemme herätystä.
 11. Usko näkee sen, mitä epäusko ei ymmärrä. Tuo Jeesus -lapsi oli alle kahden kuukauden ikäinen täysin tavallisen oloinen lapsi. Simeon  näki hänessä Jumalan pojan ja pelastajan, samalla kuin suurin osa ei kiinnittänyt lapseen mitään huomiota.

Mitä silmät ei nää, sen sydän ymmärtää.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Rukous ja Kristuken paluu

Lopun aikojen opetus on rohkaisuksi kristityille

Kirjoitin äsken Jeesuksen antamista lopun ajan merkeistä. On tärkeää muistaa, että Jeesus puhuu lopun ajoista rohkaistaakseen meitä. Hän käyttää sanoja Nostakaa päänne!

Lopun ajan opetukset eivät ole tarkoitettu pelotteluksi. Ne on kerrottu, että tiedämme, mitä tapahtuu. Tarkoitus on, että jaksamme, kestämme ja saamme rohkeutta.

Raamattu kertoo lopun ajoista, jotta tiedämme, miten kaikki päättyy.

Tiedämme, KUKA saapuu pian.

Jeesuksen lisäksi lopun ajoista ja Jeesuksen paluusta kirjoittavat Paavali, Pietari, Juuda ja Johannes ilmestyskirjassa. Jumala ei halua pitää meitä tietämättöminä tulevista tapahtumista.

Jumalan valtakunta tulee

Jumalan valtakunta tulee kerran kaikille ihmisille näkyvällä tavalla.

Nyt se tulee salatulla tavalla sinne, missä joku tarvitsee Jeesusta ja hänen verensä tuomaa anteeksiantoa.

Jumalan valtakunta tulee sinne, missä joku tulee Jeesuksen eteen, ojentaa tyhjät kätensä ja sanoo: Minulla ei ole mitään muuta tuotavaa kuin vajavuuteni, pahuuteni, pahat sanani ja tekoni sekä syntini.

Silloin Kristus ojentaa omat haavoitetut kätensä ja sanoo: Anna minulle se mitä sinulla on. Minä annan sen, mitä minulla on: syntien anteeksiantamuksen.

Missä anteeksiantamus, siellä valtakunta

Jos Jumalan valtakunta tulee elämäämme nyt, se tulee myös näkyvänä Kristuksen palatessa. Jos valtakunta ei tule tämän elämän aikana sydämeemme, se ei tule tämän elämän jälkeenkään.

Missä on syntien anteeksiantamus, siellä on Jumalan valtakunta.

Odotamme kuninkaan paluuta.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa