Avainsana-arkisto: Daniel

Kristittyjen vainot ja vaikeat ajat

Minä, Sadrak, Meesak ja Abed-Nego

Danielin kolme ystävää osoitti rohkeutta seistä vakaumuksensa takana kovassa paineessa, jopa kuoleman vaarassa. Yksinkertainen kertomus on rohkaissut lapsia, nuoria, aikuisia ja vanhuksia kautta aikojen.

Huomasin, että ortodoksisessa kirkossa muistetaan tänään 17.12. Danielia ja hänen kolmea ystäväänsä. Lapsesta asti minua on puhutellut kolmen miehen rohkeus kultaisen kuvapatsaan ja kuninkaan käskyn edessä.

Pakkosiirtolaisuus – uudet ajat ja tavat

Daniel oli toisten juutalaisten tavoin viety pakkosiirtolaisuuteen vieraaseen maahan noin 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. 

Vieraassa maassa oli myös vieraat jumalat. Daniel piti kiinni lapsena omaksumasta uskostaan.    

Danielilla oli kolme juutalaista ystävää: HananjaMiisael ja Asarja. Heille oli pakkosiirtolaisuudessa annettu uudet nimet: SadrakMeesak ja Abed-Nego.  Kolme kaveria olivat kohonneet Babylonian kuninkaan hovissa merkittävään asemaan.  

Kun käsketään toimia Jumalan sanaa vastaan

Erään kerran Sadrak, Meesak ja Abed-Nego joutuivat tiukkaan paikkaan.  

Babylonian uskonnoissa palvottiin kuvapatsaita. Kuningas Nebukadnessar rakensi yhden sellaisen kullasta ja kaikkien tuli palvoa sitä.

Kuningas kutsui kaikki johtajat kuvapatsaan vihkimisjuhlaan. Satraapit, käskynhaltijat, maaherrat, neuvonantajat ja muut virkamiehet tulivat patsaan eteen. 

Käsky oli selvä: Kun muusikkojen soitto alkaa, jokaisen tulee kumartaa kultaista kuvapatsasta!

Valinnan paikka

Nämä kolme Juudeasta ehkä Jerusalemista tuotua nuorta olivat tiukassa tilanteessa. He olivat eläneet Jumalan sanan kyllästämässä kulttuurissa ja säännöllisen jumalanpalveluselämän keskellä. Nyt he olivat pakanallisen kulttuurin keskellä, jossa vaadittiin uskollisuutta, kumartamista uusille aatteille ja jumalille. 

He pohtivat, mitä tekevät kun soitto alkaa. Tuleeko antaa periksi? Voisiko vain kerran kumartaa?

Päätös

He päättivät: Tuollainen epäjumalien kumartaminen on Jumalan sanan vastaista. Emme voi tehdä sitä.

Kun kansanjoukot kumarsivat, nämä kolme miestä ei.

Kolme seisovaa hahmo maahan kumartaneiden keskellä huomattiin ja valtaapitävä vihastui. Mutta he saivat vielä mahdollisuuden ajatella toisin. Valtaapitävä antoi käskyn:

”ellette kumarra, niin teidät heti paikalla heitetään tuliseen pätsiin; ja kuka on se jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni?”

Sadrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle:

”Nebukadnessar! Ei ole tarpeellista meidän vastata sinulle tähän sanaakaan. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi emmekä kumartaen rukoile kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt.”

Heidät heitettiin kuolemaan. Suuressa tulisessa uunissa heidän keskelleen ilmestyi hahmo – ihmisen kaltainen – joka suojeli heitä. Kolme miestä kutsuttiin suuresta pätsistä pois.

Meidän valintamme?

Millaisia kultaisia kuvapatsaita sinua kutsutaan kumartamaan? Millainen merkitys Jumalalla ja hänen Raamatussa ilmoitetulla sanalla on elämässäsi? Ketä tottelet tiukassa tilanteessa kun elämä, ura, maine, asema on vaakalaudalla? Nämä ovat vaikeita ja isoja kysymyksiä.

Ole uskollinen

Sadrakin, Meesakin ja Abednegon valinta on rohkaissut vainottuja ja ahtaalla olevia kristittyjä vuosisatojen ajan. Jumala ei pelastanut kaikkien elämää vaan heidän kuolemansa oli todistukseksi.

Siitä kertoo myös katakombimaalaus vainojen ajalta toisen vuosisadan lopulta tai kolmannen alusta. Kuva on otsikkokuvana sekä vielä tässä alla. Jeesus myös muistuttaa tästä:

Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun” (Ilm. 2:10).

Kristittyjen vainot ja vaikeat ajat
Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
rujkous Suomen puolesta

Rukousta kansamme puolesta

Katumuksen ja syntien tunnustamisen sekä paastonajan alun tuhkakeskiviikko on ohi. Me emme varmaan koskaan pysty ymmärtämään synnin kaikkia ulottuvuuksia. Vanha testamentti kertoo Jumalan hävittäneen synnin tähden kaupunkeja ja kansoja. Synti on tuonut monenlaista kirousta tekijälleen ja ympärilleen. Synti tekee meistä hengellisesti kuolleita ja johtaa ikuiseen kadotukseen. Synnin ja sen seurausten voittamiseksi Jumala tuli ihmiseksi. Jeesuksen nimi ja veri tuo voiton synnin verkoista ja seurauksista.

Minä ja me

Raamatussa ei ole esikuvia vain omien syntien tunnustamisesta. Nehemian ja Danielin kirjoissa kuvataan rukouksia, jossa tunnustetaan kansan synnit, jotka olivat vieneet kansan pakkosiirtolaisuuteen. Kun Jumala aloitti uutta, hän kutsui kansan rukoukseen ja syntien tunnustamiseen. Tuolloin ei osoiteltu toisten syntejä vaan sanottiin: Me olemme tehneet syntiä! Synniksi mainitaan se, ettemme noudattaneet Jumalan sanaa. Kansan syntien tunnustamisesta alkoi uusi parempi vaihe.

Missä ovat esirukoilijat tänään?

Aikoinaan Aabraham rukoili Sodoman ja Gomorran puolesta. Jumala lupasi pelastaa kaupungit, jos siellä olisi kourallinen hurskaita. Heitä ei löytynyt. Nämä kaksi kaupunkia liittyvät Uuden testamentin lopunajan profeetallisiin esikuviin. Rukoilijoita ja syntien tunnustajia kansan puolesta tarvitaan tänäänkin. Viime viikkoina olen havainnut rukouselämän vilkastumista maamme puolesta.

Perusta horjuu

Tuhkakeskiviikkona uusi avioliittolaki astui voimaan. Eduskunnan päätös surettaa monia. Myös minua. Suomi irtaantui yhdestä tärkeästä perustasta. Nyt on toimittava ja rukoiltava, että kirkko ja kristikunta pysyvät raamatullisessa miehen ja naisen välisessä avioliittokäsityksessä. Tilanne on vaikea. Joistakin tuomiokapituleista tulee kaavoja samaa sukupuolta olevien parien liiton siunaamiseksi, pappeja ohjeistetaan rukoilemaan liittojen puolesta ja kirkolliskokoukselle tulee aloite avioliittokäsityksen muuttamiseksi. Nämä eivät kuitenkaan muuta sitä, että Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja tällainen avioliitto on Jumalan asettama.

Ole uskollinen loppuun asti

Yhteiskunnan ja kristittyjen arvojen törmäys ei ole kirkon historiassa uusi asia. Se on haaste pysyä itse lujasti Jumalan sanassa ja tukea niitä, jotka eivät halua seurata ajan henkeä. Tämä ei ole helppoa yleisen mielipiteen puristuksessa ja kirkon kaaoksen keskellä.  Juuri nyt uskovien on pidettävä Raamattua lukien huolta uskonsa suunnasta ja sisällöstä ja hakeutua toisten kristittyjen yhteyteen perustamalla pienpiirejä, rukousryhmiä ja osallistumalla jumalanpalvelukseen. Ajan pauhussa moni tien kulkija on väsynyt. Siksi tarvitsemme toistemme rohkaisua ja päämäärän selvänä pitämistä. Rippikoulutodistuksessani oleva Raamatun lause on edelleen ajankohtainen: ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun” (Ilm. 2:10).

Mika Tuovisen palstakirjoitus Uusi Tie -lehdessä 2.3.2017. Otsikot lisätty.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Rukous ja tuhkakeskiviikko

Minä ja Me tuhkakeskiviikkona

Vanhan synnintunnustuksen lause ”Minä vaivainen syntinen” kääntyy helposti muotoon ”Sinä vaivainen syntinen”. Meidän on tehtävä parannusta omista synneistämme ihan minä-muodossa.

Synnintunnustus kansan puolesta

Raamatussa on esikuvia myös me-muotoiseen synnintunnustukseen. Nehemian ja Danielin kirjoissa kuvataan rukouksia, joissa tunnustetaan kansan synnit.  Jumalan aloittaessa uutta, hän kutsui kansan rukoukseen ja syntien tunnustamiseen. Danielin ja Nehemian rukouksessa ei osoiteltu toisten syntejä vaan sanottiin: ME olemme tehneet syntiä! Synniksi mainitaan erityisesti se, ettemme me noudattaneet Jumalan sanaa. Kahden edellä mainitun Vanhan testamentin henkilön mobilisoimasta rukouksesta alkoi kansan uusi parempi vaihe.

Rukoilijoita ja syntien tunnustajia kansan puolesta tarvitaan tänäänkin. Viime viikkoina olen havainnut rukouselämän vilkastumista maamme puolesta. Eilen Facebook-viestissäni (katso linkki oikealta) kirjoitin Gerda Rytin rukoushaasteesta Suomen puolesta aina kun radiossa kello 12 soi Turun tuomiokirkon kellot.

Pimeydestä maailman valoksi

Miksi tämä minun ja meidän synti pitäisi tunnustaa? Raamatun mukaan katumus ja syntien tunnustaminen on tie anteeksiantoon. Synnin syvyyttä ja sen kaikkia ulottuvuuksia yksittäisen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä emme varmaan koskaan pysty käsittämään. Vanha testamentti kertoo Jumalan hävittäneen synnin tekemisen tähden kaupunkeja ja kansoja. Synti on historian aikana tuonut monenlaista kirousta tekijälleen ja ympärilleen. Se tekee meistä hengellisesti kuolleita ja johtaa ikuiseen kadotukseen. Synnillä on kauheat seuraukset, joista näemme nyt vain murto-osan. Synnin ja sen seurausten voittamiseksi Jumala itse tuli ihmiseksi. Voittajan eli Jeesuksen nimi ja veri tuo voiton synnin verkoista ja seurauksista. Jeesuksen tähden uskallamme kohdata oman pahuutemme ja syntisyytemme ja astua pimeydestämme valoon.

Ja tällaisia valoon uskaltautuneita Jumala lähettää maailmaan rukoilemaan, todistamaan ja palvelemaan.  Miksi tällaisia? Koska toisenlaisia ei ole. Ja jos heitä olisi, he eivät osaisi astua toisen vierelle ja kertoa mitä Jeesuksen löytäminen ja Jumalan armo tarkoittaa.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa