Avainsana-arkisto: johtaminen

Meillä on erilaisia armolahjoja

Saarna Radio Dein Raamattubuffet-ohjelmassa 17.1.2016

Room. 12: 6–16 / Jeesus ilmoittaa jumalallisen voimansa

Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle.

Armo kaiken lähtökohtana

Paavali kirjoitti: ”Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja”. Voimme tutkia armoa teoreettisesti sekä pitää siitä paljon raamattutunteja. Minulle armo ei ole vain teoriaa vaan se on muuttunut vuosien varrella tärkeäksi uskoni kulmakiveksi. Mitä kauemmin olen ollut uskossa, sitä enemmän tarvitsen armoa.

Luulin joskus, että kun kasvan uskossa, rukoilen runsaasti, ahmin Raamattua, sitten alan pikku hiljaa tekemään Jumalan valtakunnan urotöitä omilla hengellisillä lihaksillani. Ajattelin, että teen vähemmän syntiä ja häiritsen siis vähemmän Jeesusta syntien anteeksiantajana. Tarvitsen siis vähemmän armoa.

Totuus on ollut toinen. Tarvitsen armoa enemmän ja enemmän. Ja suurta onkin suostua Jumalan armollisen työn kohteeksi. Ensin Jumalan suuresta armosta minä näin Jeesuksessa oman pelastajani. Sitten Jumalan armo vaihtoi katselusuuntaa. Armo alkoi näyttää totuutta itsestäni. Armon vuoksi uskallan myöntää oman syntisyyteni ja pahuuteni. Myös se, että olen pappi ja hengellisessä työssä on Jumalan armoa. Jumala on antanut sisäisen kutsun ja halun tähän työhön. Paavali kirjoitti, että armosta kristitty saa myös erilaisia armolahjoja.

Armosta lahjaksi

Tuossa suomenkielisessä sanassa armolahja on kaksi osaa. Molemmat viittaavat samaan. Armo kertoo, että saan jotain ilman ansiotani. Lahja viittaa siihen, että antaja on joku toinen; minulla on lahjan vastaanottajan rooli. Armolahjojen antaja on Jumala, siksi niitä ei tarvitse pelätä. Hyvä Jumala ei anna lapsilleen huonoja ja vaarallisia lahjoja.

Saarnatekstissämme roomalaiskirjeen 12. luvusta on kaksi osaa. Ensin Paavali kehottaa käyttämään seitsemää armolahjaa. Toiseksi hän antaa napakoita ohjeita kristilliseen elämään.

Seitsemän armolahjaa

Paavali mainitsee tässä seitsemän armolahjaa: profetoiminen, palveleminen, opettaminen, rohkaiseminen, antaminen, johtaminen ja köyhien auttaminen.

Profetoiminen

Profetoiminen on Raamatussa monipuolinen lahja. Se on yleensä Jumalan rakentavaa, rohkaisevaa ja kehottavaa puhetta koko seurakunnalle tai yksittäiselle ihmiselle, jotta näemme itsemme ja tilanteemme Jumalan sanan valossa oikein. Profetia voi liittyä myös tulevaisuuden tapahtumien kertomiseen. Kaikki oikeat profeetat ja profetiat ovat Raamatun sanan kanssa yhteensopivia.

Palveleminen

Palveleminen mainitaan tässä armolahjana. Lahjan saanut näkee muita selvemmin ympärillään tilanteet, missä pitää tarttua käytännön tehtäviin ja tekee sen iloiten.

Opettaminen

Opettamisen armolahjan saanut kykenee opettamaan siten, että toiset saavat hengellistä ravintoa, saavat lisää tietoa ja uusia näkökulmia Jumalan sanaan sekä halun toteuttaa sitä arjessaan. Opettamisen armolahjan saaneen tulee itse opiskella jatkuvasti Jumalan sanaa.

Rohkaiseminen

Rohkaisemisen armolahjan omaava kykenee kehottamaan ja innostamaan hihojen käärimiseen ja toimintaan. Sielunhoidossa lahjan saanut rohkaisee kestämään vaikeuksia ja luottamaan Jumalaan.

Antaminen

Antamisen armolahjan saanut antaa iloiten aikaa, voimia ja varoja Jumalan valtakunnan työhön. Lahjan saanut antaa myös silloin kun se vaatii häneltä uhrautumista ja tuo epämukavuutta.

Johtaminen

Johtamisen armolahjan saanut pystyy ohjaamaan ihmisiä, työyhteisöjä ja joukkoja Jumalan antamia tavoitteita kohti. Hän saa myös vapaaehtoiset toimimaan oikeiden tavoitteiden hyväksi.

Köyhien auttaminen

Köyhien auttamisen armolahjan saaneen veri vetää hyljeksittyjen, vähäosaisten ja köyhien seuraan. Hän kulkee kärsivän rinnalla.

Puhe ja palvelu

Paavalin mainitsemista armolahjoista kolme liittyi puhumiseen ja neljä käytännön työhön. Jumalan valtakunnan perinteisin etenemismuoto jo luomisesta alkaen on ollut puhe. Mutta Jumala antaa myös armolahjoja joilla toisten ihmisten jokapäiväinen elämä helpottuu. Eräs raamatunopettaja sanoi, että on olemassa vessanputsaajan armolahja. Joku kuulija loukkaantui tästä. Opettaja sanoi: ”Menepäs käymään Venäjällä. Silloin toivoisit, että seurakunnassa olisi yksi kielilläpuhuja vähemmän ja yksi vessansiivooja enemmän.”

Armolahjat ja kutsumus

Raamattu kehottaa tavoitteleman ja rukoilemaan armolahjoja. Oma kutsumuksemme ja armolahjamme löytyy usein sieltä, missä näemme jonkin suuren tarpeen. Kun Jumala on avannut meidän silmämme näkemään oman tehtävämme, saatamme ihmetellä ja arvostella muita, jotka eivät ymmärrä juuri tätä tärkeää asiaa samalla tavalla. Meidän tulee oivaltaa, että tässä on minun tehtäväni. Muilla on omat askareensa.

Ohjeita kaikille kristityille

Jumala antaa uskoville erilaisia armolahjoja. Seuraavaksi Paavali luettelee pitkän listan asioita, jotka kuuluvat kaikkien kristittyjen arkielämään. Ne tekevät minkä tahansa yhteisön kukoistavaksi ja vetovoimaiseksi. Meidänkin aikamme ihmiset kaipaavat tulla huomioiduksi ja rakastetuksi.

 1. Tässä päivän saarnatekstin opetuksista vielä koottuna kymmenen jumalallista ohjetta.
 2. Käytä armolahjojasi. Ja rohkaise muita niiden käyttämiseen. Monet kristityt ovat arkoja ja ujoja oman lahjansa käyttämiseen.
 3. Ole kestävä ahdingossa, vaivassa ja vainoissa. Syntiinlankeemuksen jälkeinen aika on Jumalan kansalle monien vaikeuksien ja jopa vainojen aikaa. Silloinkin Jumalan kansa todistaa sekä sanoin että elämällään.
 4. Siunatkaa vastustajia ja vainoajia. Kun sinä kohtaat niitä jotka vastustavat kristittyjä ja evankeliumin levittämistä, rukoile heidän puolestaan ja siunaa heitä.
 5. Päätä rakastaa kaikkia ihmisiä ja kaikkia kristittyjä. Eivät perheenjäsenet ole kaikesta samaa mieltä. Joskus sisko tai veli tekee tai sanoo jotain häntä itseään, toisia tai perhettä vahingoittavaa. Vaikeudet voivat vahvistaa perheen yhteyttä. Osoita lämmintä veljesrakkautta, kunnioita toisia kristittyä. Kunnioita heitä myös silloin, kun he antavat palautetta, että itse olet toiminut väärin.
 6. Ole innokas hyvän tekemisessä. Katso ympärillesi ja pohdi kenet voisit tänään yllättää hyvällä teolla.
 7. Anna hengen tulen palaa. Ole esikuva Raamatun tutkimisessa, rukouksessa ja kristittynä elämisessä. Tuli luo lämpöä, valoa ja turvaa ympärilleen. Ole tällainen tuli, joka vetää ihmisiä kylmästä ja pimeästä luokseen lämmittelemään ja sytyttää heidät samankaltaisiksi.
 8. Valitse palveleminen elämänasenteeksi. Joskus sopimuksia tehdessä etsitään ratkaisua, jossa molemmat voittavat. Silloin saatetaan käyttää englanninkielistä sanaparia: win-win. Kun palvelemme Jumalan mielenlaadulla, emme etsi tällaista win-win tilannetta, vaan palvelemme toisia vaikka itse emme saisi mitään. Tämäkin on radikaalia kristillistä rakkautta!
 9. Älä pidä itseäsi muita parempana. Näet monenlaisia ihmisiä, ehkä asetat heitä heidän ulkonäkönsä, työnsä, opiskelujensa, älykkyytensä, mielipiteittensä vuoksi lokeroihin. Jeesus ei vetäytynyt pois hyljeksittyjen luota ja tällä tavoin pitänyt itseään muita parempana.
 10. Mene lähelle toisia. Saarnatekstissä annetuissa käytännön elämän ohjeissa kehotetaan menemään niin lähelle toisia, että voimme iloita iloitsevien kanssa ja itkeä itkevien kanssa. Me kristityt olemme monesti niin kiireisiä ja itsekkäitä, että meillä ei ole aikaa tutustua toisiin. Siksi myös evankeliumi ei mene toivotulla tavalla eteenpäin. Jospa meillä olisi aikaa ja voimia tutustua, ystävystyä ja jakaa elämäämme, itkeä ja nauraa toisten kanssa.

Armo on kaiken lähtökohta. Usko Jeesukseen tuo Jumalan armon elämäämme. Jeesus on kuolemallaan ja verellään hoitanut sinun asiasi kuntoon Jumalan edessä. Usko Jeesukseen välittää sinulle koko pelastuksen, syntien anteeksiantamisen, täydellisen Jumalalle kelpaavuuden ja pääsyn taivaaseen. Ota se vastaan, ettei se jää kohdaltasi turhaksi.

Kaikki edellä mainittu on Pyhän Hengen vaikutuksen tulosta. Kristikunta Suomessa ei kaipaa vain puhujapöntöissä loistavia esiintyjiä vaan joukkoliikettä, jossa tämänkaltainen rohkea lähelle ihmistä menevä kristillisyys vaikuttaa kirkoissa ja sen seinien ulkopuolella. Tarvitaan niitä, joilla on aikaa olla ihmisten kanssa ja tuoda sinne teoillaan helpotusta ja rakkautta sekä todistus pelastavasta evankeliumista.

Aamen.

Tämä saarnani tuli Radio Dein Raamattubuffet ohjelmassa 17.1.2016. Saarna on kuunneltavissa avaimia.net -sivulla, jossa on paljon raamattuopetusta, puheita ja saarnoja.

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa
Johaminen ja johtamuus

39 näkökulmaa johtamiseen Nehemian kirjassa

Johtaminen on rankkaa. Johtaminen on antoisaa.

Raamatussa on paljon johtajia. Yksi Raamatun suurista johtajista on Nehemia.

Nehemian aikana eletään noin vuotta 450 eKr. Juutalaisia on palannut Baabelin pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin, mutta kaupungin loiston ja kunnian päivät ovat ohi. Mielissä kulkevat muutaman sukupolven kulkeneet kauniit kertomukset kaupungin loistosta. Silmät näkevät toisenlaisen arjen: Jerusalemissa eletään raunioiden keskellä.

Uranvaihto

Nehemialla oli hyvä työpaikka Persian mahtivaltion kuninkaan luottomiehenä. Kun Nehemia kuuli uutisia esivanhempiensa kotikonnuista ja pääkaupunki Jerusalemista, urakehitys valtion virkamiehenä sai jäädä. Jollain tavalla kertomukset menneistä loiston päivistä ja tämän hetken kurjuudesta sytyttivät Nehemian sydämen.

Johtaja syntyi, kun Nehemia päätti, että nyt minun täytyy tehdä jotain.

Joskus yksi riittää muutokseen

Joskus suureen muutokseen riittää yksi ihminen. Nehemiassa heräsi kaipuu. Hän itkee, paastoaa ja rukoilee. Ja Jumala antaa Nehemialle tehtävän: Juuri sinun on yhdistettävä kansa rakentamaan kaupunkia ja sen muureja.

Johtajan visio sytyttää väen uskomattomaan toimintaan

Jerusalemin kaupungin ja muurin rakentaminen on katkennut 19 vuodeksi. Nyt Nehemian johdolla yhteistyössä muurin kunnostaminen kestää vain 52 päivää.

Hyvän johtajan aikana tapahtui enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä yhteensä.

Lyhyitä johtamisvinkkejä Nehemian kirjasta

Kun tutkin Nehemian kirjaa ja Nehemiaa johtajana, löysin johtamisesta seuraavia näkökulmia. Tässä Nehemia = johtaja.

 1. Johtaja rakastaa Jumalan kunniaa ja ihmisiä.
 2. Johtaja kuulee Jumalan kutsun ja näkee sydämen silmillä enemmän kuin toiset.
 3. Johtajan on herkkä ja nöyrä Jumalan edessä.
 4. Johtajalla on näky ja selvä kutsu.
 5. Johtaja on rohkea kuninkaidenkin edessä.
 6. Johtaja uskaltaa seurata kutsua tietämättä mihin se vie.
 7. Johtajalla on suunnitelma.
 8. Johtajalla on kokonaiskuvan tehtävästä.
 9. Johtaja pystyy välittämään kansalle todellisen tilanteen, päämäärän ja sen miten päämäärään päästään.
 10. Johtaja tietää, että vastustus kuuluu toimenkuvaan.
 11. Johtajan kokee vastustusta ja pilkkaa.
 12. Johtajalla on vihollisensa.
 13. Johtaja kokee vääriä syytöksiä.
 14. Johtajan tulee pitää maineensa puhtaana.
 15. Johtaja jakaa vastuuta ja kutsuu kaikkia vastuuseen.
 16. Johtaja on kiinnostunut ihmisistä.
 17. Johtaja antaa tunnustusta.
 18. Johtaja haluaa muistaa ihmisten nimet ja sen mitä he ovat tehneet.
 19. Johtaja auttaa työntekijät parhaimpaan mahdolliseen suoritukseen.
 20. Johtaja osallistui työhön.
 21. Johtaja ei tee kaikkea itse!
 22. Johtajan etsii Jumalan tahtoa tehtävänsä toteuttamisessa.
 23. Johtaja näkee mahdollisuudet vaikeuksienkin edessä.
 24. Johtaja on epäitsekäs.
 25. Kiireen keskellä turha jätettiin hetkeksi pois (priorisointi).
 26. Johtaja tietää, että Jumala käyttää erilaisia ihmisiä.
 27. Ensin puitteet kuntoon sitten yksityiskohtiin.
 28. Mielekäs työ uuvuttaa, mutta johtajan esimerkillä selvitään.
 29. Johtaja hankkii kaiken mahdollisen tuen ja osaamisen ympärilleen.
 30. Hyvä johtaja innostaa myös väsyneet asiantuntijat uudestaan vastuuseen.
 31. Johtaja uskaltaa olla haavoittuva.
 32. Johtaja noudattaa Jumalan sanaa käytännössä.
 33. Johtaja kutsuu yhteiskunnan päättäjiä oikeudenmukaisuuteen.
 34. Johtajan sydämen asiana on seurakunnan hyvinvointi ja sen toimiminen Raamatun sanan mukaisesti.
 35. Johtaja ja raha – ”Kun rahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman”.
 36. Johtaja rohkaisee.
 37. Johtaja noudattaa työsopimustaan (ja muiden työsopimuksia).
 38. Johtajan paluu – johtajaa tarvitaan vanhanakin!
 39. Lopuksi: Kristillinen johtaminen lähtee rakkaudesta.

Nämä johtamisen näköalat ja niihin liittyvät konkreettiset tilanteeet avautuvat, kun luet mietiskellen Raamatusta Nehemian kirjaa.

Mikä sinun mielestäsi johtamisessa on tärkeää? Kerro kommentissa.

 

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa

”Kun johtajasta tulee parempi, jokainen voittaa” – Global Leadership Summit 2014 – 1. päivä

Global Leadership Summit on taas menossa. Upean vuosittaisen johtajuustapahtuman ensimmäinen päivä on historiaa.

Päivä loppui rukoukseen, jossa pyydettiin Jumalan puhuvan ja antavan jonkun ajatuksen kuulijan sydämelle. Sain ajatuksen, jonka kirjoitin heti muistiin. Ajatus ei kuulosta ylevältä, mutta johtamisen kannalta järkevältä. Tässä sanat, mitä omalle sydämelle tuli: ”Sinun pitäisi levätä enemmän. Nuku kunnon yöunet!” Siinäkö Jumalan viesti? Luulenpa, että kyllä. Työnantajan ja työntekijöiden oikeus on se, että johtaja on virkeä ja täynnä energiaa.

Nyt uhmaan hieman tuota viestiä – mutta vain hieman – ja kirjoitan muutaman ajatuksen ensimmäisestä GLS-päivästä.

Tähän tapahtumaan tulen mielellään koska ovella toivotetaan aina tervetuloa! Kiitos! Tapahtuman musiikki oli hyvä. Kiitos teille Minna ja Jussi Pyysalo & band! Facilitaattorit Suvi Kankkunen ja Tapio Aaltonen pitivät homman hyvin hanskassa ja aikataulussa. Kiitos! Kahvia ja teetä oli tarpeeksi. Myös gluteenitonta pullaa löytyi pakasteesta ja lämmitettiin eräällä ryhmämme jäsenelle. Kiitos tästäkin!

Päivän aikana on neljä opetussessiota, jotka päättyivät keskusteluun ryhmän kanssa. Upeaa ajatustenvaihtoa!

Seuraavassa en aio referoida päivän puheita vaan mainitsen muutaman esille pyrkineen ajatuksen.

Bill Hybels – johtajuutta tiukoissa tilanteissa

Bill Hybels puhui johtajuudesta tiukoissa tilanteissa. Johtajalla voi olla suuri visio ja hän saattaa kokea, että muut eivät välitä samasta visiosta. Tällöin ratkaisu ei ole tiimin vaihtaminen vaan sen innostaminen. Anna aikaa ihmisille! Ihmiset ovat tärkeämpiä kuin visiomme. Jumala ei rakasta niin paljoa visiotamme, missiotamme ja arvojamme kuin ihmisiä. Pastori Hybels puhui kahdesta johtajatyypistä: palkkarenki ja omistaja (vrt Johannes 10 – lammasvertaus). Palkkarenkijohtaja ei sitoudu työhänsä ja lähtee muihin hommiin heti kuin tulee vaikea tilanne. Lampaat eivät merkitse hänelle mitään. Johtajana hän haluaa saada yrityksestä, yhteisöstä ja ihmisistä itselleen mahdollisimman paljon hyötyä. Tämä tuo mukanaan usein lyhyitä työuria; ollaan töissä niin kauan kuin saadaan itselle paras hyöty. Omistaja sen sijaan huolehtii lampaista ja heidän hyvinvoinnista. Hän on valmis antamaan henkensä heidän puolesta. Hän haluaa jättää perinnön (legacy) yhteisölleen ja tuleville polville. Suurimpia perintöjä on hänen esimerkkinsä johtajana. Kumman johtajan alaisuudessa sinä muuten haluaisit työskennellä? Kumpi haluat olla?

Carly Fiorina – Johtajuuden syvin olemus

Carly Fiorina on Hewlett-Packard –yhtiön entinen pääjohtaja. Fiorina puhui johtajuuden syvimmästä olemuksesta. Johtajan suurin kutsumus on vapauttaa toisten potentiaali. Johtaja tietää, että kaikilla ihmisillä on enemmän kykyjä kuin he käyttävät. Sama pätee organisaatioihin ja yrityksiin. Miksi tätä potentiaalia ei käytetä? Mahdollisuuksien, työkalujen ja koulutuksen puute sekä pelko tai itseluottamuksen puute pitää toiminnan alavireisenä. Kun johtaja pyrkii työntekijöiden potentiaalin parhaaseen käyttöön, siitä hyötyvät kaikki. Johtajan tehtävä on huolehtia, että jokaisen työn taso pysyy riittävän korkealla. Fiorina puhui myös 20/20 –säännöstä. Yrityksessä 20% on niitä, jotka syttyvät muutoksille. Saman verran on niitä, jotka vastustavat niitä. Skeptikkoja on 60%. He odottavat, toimiiko juttu. Jos muutos toimii ja tuo hyvää silloin he sitoutuvat muutokseen. Yhteenveto: Tässäkin johtaminen nähdään ennen kaikkea ihmisten palvelemisena. Auta toisia saavuttamaan heidän parhaansa!

Jeffrey Immelt – Asemoi organisaatiosi tulevaisuutta varten

Jeffrey Immelt on General Electric –yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän istui nojatuolissa Bill Hybelsin haastateltavana. Immelt kehotti johtajaa asettamaan työlle korkeat standardit. Alaisilta odotetaan tuloksia, mutta heitä myös kannustetaan, koulutetaan ja kiitetään. Tärkeää on organisaation sitoutuminen jatkuvaan johtamisen opettamiseen ja kehittämiseen: Miten voisimme olla parempi organisaatio. General Electric –yhtiö sijoittaa tällaiseen koulutukseen noin miljardi euroa vuodessa! Mitä monimutkaisempi organisaatio, sitä enemmän pitää laittaa voimavaroja ja rahaa johtamisen kehittämiseen ja yhteisen näyn selventämiseen. Johtamisen tehtävä on huolehtia, että alaiset menestyvät. Työntekijöille on tärkeää, että johtaja huomaa heidät. Menestys voi olla pienistä asioista kiinni!

Kohti suurempaa näkyä

Neljännessä jaksossa kolme henkilöä puhui uskon ja johtamisen yhdistämisestä arjessa. Don Flow, Allen Catherine Kagina ja Wilfredo De Jesús kertoivat omat tarinansa. Päivän tässä vaiheessa aloin jo väsyä ja siksi en saanut parasta antia näistä irti. Suuren vaikutuksen teki Kagina, joka on muuttanut Ugandan veroviraston organisaation ja julkisuuskuvan. Tämän johdosta varat jakaantuvat oikeudenmukaisemmin. De Jesús puhui Nehemian kirjasta. Nehemia kysyi: ”Miten Jerusalemissa menee?” Kun hän kuuli huonoja uutisia, hän ryhtyi toimeen. Jumala on etsinyt aina muurinaukkoon ihmisiä. Näitä muurinaukkoja ja tarpeita on maailmassa paljon. Oma paikka löytyy yleensä sieltä mikä aiheuttaa jatkuvasti rauhattomuutta. Mitä sinun paikkakuntasi tarvitsee? Olisiko sinä se, joka ottaa asiasta kopin ja tuo muutoksen!

Kiitos GLS. Nyt viettämään niitä Jumalan vinkkaamia yöunia. Lyhyitä valitettavasti. Aamulla taas Helsinkiin GLS-konferenssiin.

”Kun johtajasta tulee parempi, jokainen voittaa.”

Jaa eteenpäin Facebookissa / Twitterissä / Google+ssa