SEKL_innostus_5_yhteinen_pappeus

yhteinen pappeus kansanlähetyksessä

Jokainen uskova on papppi.

Vastaa