Miksi Kansanlähetys on olemassa?

Yhdistyslaissa vaaditaan, että yhdistyksen säännöissä tulee kertoa yhdistyksen tarkoitus. Suomen Ev.lut. Kansanlähetys rekisteröitynä yhdistyksenä on ilmaissut tarkoituksensa seuraavasti. Tämä siis kertoo, miksi Kansanlähetys -järjestö on olemassa:

”Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Liitto korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen ja oppiperustansa mukaisesti liitto pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.” (Suomen Ev.lut. Kansanlähetys r.y:n säännöt 2. §)

Poimin tästä seuraavat asiat

 • Edistämme Jumalan valtakunnan leviämistä.
 • Toimimme kotimaassa ja ulkomailla.
 • Johdamme ihmisiä Kristuksen tuntemiseen.
 • Ohjaamme uskovia kasvamaan uskossa.
 • Ohjaamme kristittyjä Jumalan valtakunnan työhön.
 • Korostamme kaikkien uskovien vastuuta ja omatoimisuutta.
 • Toimimme luterilaisen tunnustuksen mukaisesti.
 • Toimimme oman oppiperustamme mukaisesti.
 • Pyrimme olemaan uskollisia Raamatulle ja Jeesukselle.
 • Tämän kaiken haluamme toteuttaa Pyhän Hengen avulla.

Tätä varten Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on olemassa.

Kiitollisuus

Kansanlähetys on toiminut kohta 50 vuoden ajan kotimaassa ja eri puolilla maailmaa. Olemme jakaneet ikuisen elämän sanomaa ja toivoa maallisen hädän keskellä.

Suuren työn ovat tehneet mahdolliseksi suuri joukko rukoilijoita, tukijoita ja rahan antajia. Kiitos teille siitä! Kaikkea tukea kuten rukousten määrää ei voi mitata. Taloudellinen tuki on mitattavissa ja iloitsen, että koko ajan saamme uusia kuukausilahjoittajia, jotka sitoutuvat säännöllisesti työhön. Myös yksittäiset lahjoitukset ja testamentit ovat tärkeitä meille työn toteuttamisessa. Miksi moni haluaa olla työssä mukana? Uskon, että juuri näkymme ja tarkoituksemme vuoksi.

Kiitos myös seurakunnille Kansanlähetykselle osoitetusta tuesta, esirukouksista ja yhteistyöstä.

Kiitoksen ansaitsee myös nykyinen ja entinen työntekijäjoukkomme kotimaassa ja lähetyskentillä. Kansanlähetyksen työn tärkeä osa on ja on ollut suuri vapaaehtoisten avustajien ja julistajien joukko, jotka ovat antaneet aikaansa, kykyjänsä ja energiaansa Valtakunnan työhön.

Tieni Kansanlähetykseen

Minun ensimmäiset kontaktini Kansanlähetykseen olivat ystävien kautta, jotka tulivat seurakunnastani opiskelemaan Kansanlähetyksen raamattukouluun Ryttylään noin 30 vuotta sitten. Tärkeä vaihe oli kuukauden lyhytaikaisen lähetystyön matka Italiaan kesällä 1989. Puolen vuoden päästä olin opiskelemassa Ryttylässä. Tuohon aikaan Kansanlähetyksellä oli oma teologinen koulutus, jonka suoritin.

Ensimmäinen työpaikkani oli Pohjois-Savon Kansanlähetyksen nuorisosihteerinä 1993-1994. Vuonna 1995 lähdin perheeni kanssa lähetystyöhön Viroon. Tuon jälkeen olen ollut eri tehtävissä, viimeisimpänä Kansanlähetyksen johtajana kohta neljä vuotta.

Miksi olen Kansanlähetyksessä?

Ensiksi siksi, että Jumala on antanut kutsun ja halun hengelliseen työhön. Sitä voisi toki tehdä monessa muussakin paikassa. Olen Kansanlähetyksessä kolmesta syystä:

 • Jumala on johdattanut tieni tänne.
 • Minut on kutsuttu palvelemaan täällä.
 • Kansanlähetyksen näkyyn ja edellä mainittuun tarkoitukseen on helppo yhtyä.

Tervetuloa joukkoon!

Kansanlähetyksen paikallinen toiminta tapahtuu 17 piirijärjestön kautta. Pääset myös lähetystyön mahdollistajiin. Tervetuloa myös minun tukijoukkoihin! Myös minä tarvitsen rukoilijoita ja työni tukijoita.

Täällä ollaan monella tavalla tavallisia, heikkoja ja huonojakin. Täällä saa iloita ja joutuu pettymään.  Mutta  keskipisteenä haluamme pitää Vapahtajaa Jeesusta Kristusta ja tehdä häntä tunnetuksi. Tarkoitus ja näky yhdistää!


Jälkikirjoitus: Olen siirtynyt Kansanlähetyksen palveluksesta Mission Europe -järjestön toiminnanjohtajaksi 1.1.2021. Olen kyllä edelleen mukana Kansanlähetyksen toiminnassa, mutta en työntekijänä. Tutustu täällä Mission Europeen.

Jätä kommentti