Jeremia

Tämän viikon Raamattuavaimissa käsittelen merkittävää Vanhan testamentin jaksoa, joka alkoi noin kuusisataa vuotta ennen Kristusta ja päättyi 400-luvun puolivälissä. Avainteemana on rohkeus vaikeuksien keskellä.

Babylonian pakkosiirtolaisuudessa

Tämä noin 150 vuoden aikajakso on niin sanottua Babylonian pakkosiirtolaisuuden ja pakkosiirtolaisuudesta palaamisen aikaa. Käsittelen Jeremiaa, jonka aikana Juudan kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Käsittelen pakkosiirtolaisuuden alkuvaiheen Danielia ja hänen kolmea ystäväänsä. Käsittelen pakkosiirrossa olevia Esteriä ja Nehemiaa. Jeremiasta Nehemiaan on yli sata viisikymmentä vuotta.

Jumalan pelastushistorian teot ovat todella tapahtuneet ajassa ja paikassa, samankaltaisille ihmisille kuin minä ja sinä.

Raamatun punainen lanka

Raamatunlukijan ja jokaisen kristityn on tärkeää hahmottaa koko Raamatun aikahistoria.

Tämän maapallomme ja ihmiskuntamme historia alkoi luomisesta. Jumala loi kaiken. Alussa kerrotaan paratiisista ja syntiinlankeemuksesta, joka toi synnin ja Jumalan tuomion maailman. Kun ihmiskunta oli laajennut, Jumala valitsi yhden miehen pelastushistorian toteuttajaksi. Hän oli Aabraham. Hänestä kasvoi kansa, juutalaiset, jolle Jumala antoi lakinsa, ja jonka keskeltä Jumala kutsui profeettoja kertomaan tulevasta pelastuksesta ja pelastajasta. Tuli Egyptin orjuuden aika. Tuomareiden ja kuninkaiden aika. Vuonna 931 ennen Kristusta Saulin, Daavidin ja Salomon rakentama valtakunta jakautui kahtia. Pohjoisen valtakunnan nimenä oli Israel, ja sen muodosti 10 sukukuntaa kahdestatoista. Eteläinen valtakunta oli Juuda, kaksi sukukuntaa. Pohjoinen valtakunta kesti vain 200 vuotta. Assyyria tuhosi sen vuonna 722 ja kuljetti 10 sukukuntaa pakkosiirtolaisuuteen, ja heistä ei tänään tiedetä mitään.

Eteläinen Juudan valtakunta oli kartalla vielä vuonna 606 ennen Kristusta. Silloin se joutui Babylonian valloittamaksi.

Jeremian tehtävä

Tähän aikaan vaikutti myös profeetta Jeremia. Jumala kutsui hänet profeetaksi kuningas Josian 13. hallitusvuonna eli vuonna 627 ennen Kristusta. Hän toimi profeettana neljän muunkin Juudan kuninkaan aikana.

Jeremia toteutti profeetan tehtävää uskollisesti 40 vuoden ajan. Hän oli sinnikäs profeetta. Hän hoiti vaikeaa Jumalalta saadun sananjulistustehtävän uskollisesti. Jeremia ei ollut seurapiirien sankari eikä saanut arvostetuimman kansalaisen arvonimiä. Ei suinkaan. Jeremian sanomaa ei otettu vastaan. Hän puhui aivan toisista asioista kuin valtaapitävät, uskonnollinen koneisto ja kansa halusivat kuulla.

Herätyksen hetki

Työ alkuvaihe oli varmaan Jeremialle hienoa aikaa. Kuningas Josian aikana oli hengellistä herätystä. Mutta se kesti vain hetkisen. Herätys ei saanut pysyvää muutosta ihmisten sydämissä. Josian herätys oli kansan etsikkoaika.

Jeremialla nuhteli vakavasti synnistä, sillä se tuhoaa ihmisen ja kansan elämän. Synnistä tulee myös rangaistus.

Kansa kuitenkin unohti Jumalansa ja parinkymmenen vuoden päästä tuli Jumalan tuomio sekä hengellisen johtajiston että koko kansan ylle.

Tuomion hetki

Jumalan tuomio tuli naapurikansan kautta. Jeremia näki kuinka Babylonian kuningas Nebukadnessar valtasi Jerusalemin ensin vuonna 597. Ja hän näki kuinka kymmenen vuotta myöhemmin Nebukadnessar tuhosi Jerusalemin mahtavan temppelin ja muurit täydellisesti vuonna 587. Tuolloin Jumalan omaisuuskansa vietiin Babylonian vankeuteen, pakkosiirtolaisuuteen.

Jeremian sanoma

Mikä on tämän itkevän profeetta Jeremian sanoma meille tänään. Se on ainakin seuraava:

Enemmistön ääni ei ole aina oikeassa. Enemmistö ei edusta Jumalaa. Vox populus – kansan ääni – ei ole vox dei – Jumalan ääni. Jeremian kirjasta kuuluu Jumalan varoitus: Älkää kuunnelko profeettoja, jotka julistavat Jumalan sanan sijasta omia kuvitelmiaan. He eivät johdata kansaa kääntymään pahoilta teiltään.

Jeremia oli saanut sanoman Jumalalta. Hän ei keksinyt sitä itse. Jeremian aikana oli ainakin kahdenlaisia julistajia. Niitä, jotka julistivat, mitä kansa ja hallitsijat halusivat. Heitä oli tuolloin enemmistö. Sitten oli niitä, jotka toivat Jumalan sanoja kansalle. Jumala kutsuu meitä uskolliseen Raamatusta nousevaan uskoon ja todistustehtävään myös silloin kuin kansa ei halua ottaa sitä vastaan.

Sanoma on, että Jumalan asenne syntiä kohtaan ei ole muuttunut. Jumala odottaa väärien tekojen hylkäämistä.

Jeremian esimerkki on kutsu elämään vastakulttuurissa ja tuomaan kristillistä sanomaa esille.

Ota Suomen kansa sydämellesi.


Tämä ensimmäinen osa Raamattuavain-opetussarjassa, jonka nimenä on ”Rohkeutta Baabelin vankeudessa”. Ensimmäisen jakson nimenä on ”Jeremia – Rohkeutta olla uskollinen kutsumuksessa vaikeuksienkin keskellä.” Ohjelma kuuluu Radio Dein taajuuksilla.

Jätä kommentti