Meillä on erilaisia armolahjoja

Saarna Radio Dein Raamattubuffet-ohjelmassa 17.1.2016 Room. 12: 6–16 / Jeesus ilmoittaa jumalallisen voimansa Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, … Lue lisää

Kuka uskaltaa nyt ottaa kengät jalasta?

Riisu kengät maa jolla seisot on pyhä

Raamatussa kenkien riisumisella oli tietty merkitys. Kun Mooses kohtasi Jumalan ensimmäisen kerran palavan pensaan äärellä, Jumala käski Mooseksen ottaa kengät jalasta, koska tämä seisoi pyhällä maalla.

Boasin sukulainen riisui kenkänsä neuvotellessaan tämän kanssa oikeudesta mennä Ruutin kanssa naimisiin.

Kun Daavid oli voitettu kapinassa, hän lähti Jerusalemista paljain jaloin.

Jeesus kulki Golgatalle paljain jaloin.

Mikä merkitys tällä oli? Silloisessa kulttuurissa ilman jalkineita oleminen merkitsi orjan asemaa. Mooses tiesi täsmälleen, mitä Jumala tarkoitti käskiessään hänen riisua jalkineensa. Hän oli kasvanut faraon palatsissa, jossa oli paljon orjia. Orjalla ei ollut minkäänlaisia oikeuksia. Orja ei käyttänyt kenkiä. Jumalan läsnäolo tuntui palavassa pensaassa ja Moosesta pyydettiin luopumaan oikeuksistaan, tulemaan Jumalan palvelijaksi ja hyväksymään tehtävä, jonka Jumala antaisi; Mooseksen olisi lähdettävä vapauttamaan Jumalan kansa.

Daavidin nöyryytys voitettuna kuninkaana näkyi siinä, että hän käveli kaupungista ulos paljain jaloin. Boasin sukulainen riisui kenkänsä solmiakseen sopimuksen Ruutista ja nän tehdessään vannoi luopuvansa oikeudestaan pysyä vapaana miehenä.

Jeesus antoi kaikkein mahtavimman esimerkin luopuessaan kaikesta suuremman tavoitteen tähden. Kirjeessä filippiläisille, toisessa luvussa sanotaan, ettei Jeesus pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon. Orjilla ei ole oikeuksia, ja Jeesus tuli orjaksi meidän tähtemme.

Lue lisää