Uskon olemus on henkilökohtainen, Jumalan lupaukseen perustuva, kaikkille tarkoitettu, jossa on Jeesus keskipisteenä

Maria ja Joosef tuovat Jeesus-lapsen temppeliin (Luuk 2:22-33). Siellä on Pyhän Hengen johdatuksesta Simeon, joka ottaa Jeesuksen syliinsä ja sanoo:

”Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut: valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille.”

Simeonilla uskoon liittyi neljä asiaa.

  1. Usko oli henkilökohtainen. Simeonille Jeesuksen kohtaaminen toi rauhan. Nyt hän voi lähteä tästä ajasta levollisin mielin.
  2. Simeonin uskossa keskeistä oli Jumalan lupaus. Tämä on keskeistä sekä Vanhan testamentin, Uuden testamentin että meidän aikamme uskossa. Meillä ei ole mitään muuta kuin Raamatun lupaukset, joihin voimme turvautua. Jumala lupaa meille synnit anteeksi, ikuisen elämän, taivaan, uuden elämän, pelastuksen. Nämä lupaukset meillä on Raamatussa. Jos paholainen saa murrettua uskomme Raamattuun ja sen lupauksiin, kirkko tulee häviämään. Ja ihmiset kadottavat toivon pelastuksesta.
  3. Simeonin usko oli uskoa Jeesukseen. Ei mikä tahansa usko mihin tahansa pelasta. Eikä hurskainkaan elämäntapa. Pelastus liittyy historialliseen henkilöön ja hänen ristinkuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Jeesukseen turvautuminen pelastaa.
  4. Simeonin usko oli henkilökohtaista mutta myös kaikkia koskevaa. Hän ei ajatellut: Jeesus on minulle hyvä tie ja pelastus, mutta toisilla ihmisillä ja kansoilla on omat pelastajat ja tiet Jumalan luokse. Simeon opetti, että Jeesus on pelastus kaikille kansoille ja valo pakanakansoille.  Jos Jeesus on tullut ”kaikille kansoille”, niin eikö se tarkoita, että kaikki kansat ovat pelastuksen tarpeessa. Pelastus edellyttää, että ihmiset kuulevat evankeliumin. Tämän vuoksi haluamme  viedä evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Meidän sanomamme ydin on se, että tie Jumalan luokse on vielä auki. Jeesuksen sovituskuolemassa kaikki on tehty valmiiksi.

Lue myös:

Sana sunnuntaiksi – 11 lyhyttä asiaa Jeesuksen ja Simeonin kohtaamisesta

Miten olla mukana lähetystyössä? Tässä 11 tapaa.

Jätä kommentti