Vinkkejä hengellisen kokouksen järjestäjille

Liisi Jokirannan esitelmä Luterilainen – herätyskristitty – ihmisten kalastaja löytyy netistä. (Päivitys se on siirtynyt, jonnekin muualle, joten tässä ei ole siihen linkkiä)

Pietismi on luterilaista herätyskristillisyyttä. Pietismin synnyinsijat ovat 1600-luvun Saksassa. Sieltä se levisi nopeasti ja on vaikuttanut myös Suomen herätysliikkeiden syntyyn. Jokiranta mainitsee pietismin olennaisimmaksi piirteeksi uskoontulon korostamisen. Hän kirjoittaa:

”Pietismissä korostuu ennen muuta henkilökohtaisen uskon välttämättömyys eli ihmisen uudestisyntyminen Jumalan sanan vaikutuksesta.

Tämä pietistinen korostus on meillekin tärkeä. Meidän tulee sekä liikkeenä että jokaisen vastuunkantajan henkilökohtaisesti piirtää aivan kuin tulikirjaimin mieleemme toimintamme, julistuksemme ja sielunhoitomme päätavoite: ihmisten uudestisyntyminen.

Uudestisyntyminen

Kuka on uudestisyntynyt? Jokiranta vastaa:

”Uudestisyntynyt ihminen on se, joka on uskonut kaiken syntinsä anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ei vain sitä tai tätä, vaan ihan kaiken. Raamatun kielikuvaa käyttäen: hänen vaatteensa ovat valkaistut Karitsan veressä.”

Ohjeita hengellisen tilaisuuden järjestäjille

Liisi Jokiranta antaa ohjeita evankelioimistapahtumien puhujille, juontajille ja muusikoille.

Jos Sinulla on vastuuta jonkun kokoussarjan, tapahtuman tai yksittäisen tilaisuuden ohjelmasta, niin mieti Jumala edessä aiheita ja puhujia. Aiheet määrittävät kokousten suunnan ja puhujat niiden sisällön.

Pidä huoli kolmesta asiasta:

Ohjelmassa tulee olla jokin aihe, joka tuo esiin Jumalan pyhyyden ja hänen muuttumattoman tahtonsa ainakin jossakin asiassa.
Yhden aiheen pitää kirkastaa ristiinnaulittua Jeesusta ja tietä hänen luokseen.
Katso, että on aihe, joka antaa ihmisille mahdollisuuden tulla uskoon ja julistaja, jolla on lahja kutsua ihmisiä parannuksen paikalle.

Jos taas saat juontovastuun evankelioimisillassa, niin:

Hoida ilmoitukset kokouksen alussa. Älä missään tapauksessa mainosta mitään tai puhu rahasta sellaisen puheen jälkeen, jossa puhutaan ihmisen iäisyysvakavista asioista. Hyvin helposti ohjaamme ihmisten ajatukset pois puhutusta sanasta. Valitse laulu, joka tulee edellä esitettyä sanomaa, ja anna Jumalan Hengelle tilaa puhua ihmisten sydämille.
Keskustele etukäteen musiikista, jotta se sopii illan sanomaan. Evankelioimiskokoukset eivät ole taidetempauksia.
Jos et osaa juontaa evankelioimiskokousta tai sinulta puuttuu tarvittavaa rohkeutta esittää selvä kutsu, älä juonna.

Jos sinulla on musiikkivastuu:

Olet musiikillasi julistamassa Jumalan sanaa.
Sovita laulusi tilaisuuden aiheeseen. Hengellinen työ ei ole oikea paikka musiikkinsa tai bändinsä esittelemiseen.

Jos sinulla on evankelioimiskokouksessa todistuspuheenvuoro:

Kerro lyhyesti, kuinka Jumala on sinut pelastanut.
Sinun tehtäväsi ei ole tällöin saarnata tai puhua niitä näitä.

Meidän sydämemme toive on, että ne, jotka tulevat kokouksiimme, tulisivat tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajanaan. Emme halua, että kukaan rakentaa hiekalle tai että kanssamatkaajillamme on lamput ilman öljyä. Teemme työtä, jotta mahdollisimman moni olisi kerran perillä kiittämässä Teurastettua Karitsaa, sitä Jeesusta Kristusta, joka on kerran antanut itsensä uhriksi syntiemme vuoksi.

Maallikkojulistajat ovat olleet pietistisen herätyksen tärkeitä vaikuttajia. Pelkään, että he ovat katoava luonnonvara pappis- ja työntekijävaltaisessa kirkossa ja järjestöissä.

Toivon, että uusi seuraliike voisi levitä Suomessa ja sitä kautta löytyisi iso joukko Jumalan kutsumia miehiä ja naisia viemään evankeliumia eteenpäin. Ehkäpä sinä voisit olla tässä eturintamassa. Järjestäkää seurat ja kertokaa evankeliumia uskovien vahvistamiseksi ja ei-uskovien saattamiseksi uskoon.

Jätä kommentti