Avioliitto Jumalan asettamana liittona, jonka osapuolina ovat mies ja nainen

Syksyn kirkolliskokous on päättynyt. Tälläkin kertaa keskustelua herätti avioliittolain muutokset ja vaikutukset Suomen ev.lut. kirkkoon.

Vuosi sitten kirkolliskokouksessa käsiteltiin yleisvaliokunnan mietintöä (3/2015) uudesta avioliittolaista. Siinä todettiin, että Suomen ev.lut. kirkon avioliittokäsitys on ilmaistuna myös seuraavissa viime vuosikymmenten dokumenteissa:

  1. Kasvamaan yhdessä – piispojen kannanotto perheestä ja seksuaalisuudesta, 1984.
  2. Katekismus. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kristinoppi, 1999.
  3. Kirkkohallituksen lausunto oikeusministeriölle, 1999.
  4. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö 2/2003.
  5. Kirkollisten toimitusten kirja. Avioliittoon vihkiminen, avioliittoon siunaaminen, morsiusmessu, 2004.
  6. Rakkauden lahja – piispojen kirja perheestä, avioliitosta ja seksuaalisuudesta 2008.
  7. Parisuhdelain seuraukset kirkossa. Piispainkokouksen selvitys 2010.
  8. Kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietintö 4/2010.
  9. Kirkkohallituksen hallitusohjelmatavoitteet 2011-2014, 2010.

Johtopäätös on seuraava:

”Yhteistä näille asiakirjoille on, että kaikissa niissä pidetään avioliittoa Jumalan asettamana liittona, jonka osapuolina ovat mies ja nainen. Avioliittoon kuuluu puolisoiden välinen tasavertaisuus, sitoutuminen, huolenpito, kunnioitus, aviouskollisuus ja pyrkimys elinikäisyyteen. Tällainen avioliitto luo turvallisen kasvuympäristön puolisoiden seksuaalielämälle ja uuden elämän syntymiselle ja kehittymiselle. Näkemystä perustellaan sekä yleisinhimillisesti että viittauksilla Raamatun luomiskertomuksen, Jeesuksen avioliitto-opetuksen ja luterilaisten tunnustuskirjojen kaltaisiin teologisiin näkökohtiin.”

Kyseinen syksyn 2015 yleisvaliokunnan mietintö oli kymmenes kerta, kun kirkko toteaa kristillisen avioliiton olevan miehen ja naisen välinen.

Yhdestoista kerta tuli tänä kesänä piispainkokoukselta.  ”Piispainkokouksen selonteko avioliittolain muutoksen johdosta” toteaa ja pitäytyy Raamatun ja kirkon historian mukaiseen näkemykseen avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Kirkon kanta virallisten dokumenttien osalta on siis ollut selkeä.

Jätä kommentti