Ihminen kävi kuussa, mutta Jumala kävi maassa!

Ihmiskunnan suurin hetki ei ollut ihmisen käveleminen kuussa vaan Jumalan käveleminen maassa.

Jumalan ihmiseksi tuleminen (latinaksi incarnatio, kreikaksi sarkosis/ensarkosis) on ihmiskunnan historian suurimpia tapahtumia. Jumalan ihmiseksi tuleminen on valmisteltu ja ennustettu Vanhassa testamentissa. Uusi testamentti kertoo, mitä tapahtui kuin Jumala tuli.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus otettiin ylös taivaaseen, josta odotamme hänen paluutaan maan päälle.

Tässä 10 Raamatun kohtaa, jotka liittyvät joulun sanomaan siitä, miten Jumala syntyi Betlehemissä yhdeksi meistä.


”Nyt kerron, mitä Herra on säätänyt.
Hän sanoi minulle: ”Sinä olet minun poikani,
tänä päivänä minä sinut synnytin.
Pyydä minulta, niin saat kansat perinnöksesi,
ja maan ääriin ulottuu sinun valtasi.
Sinä alistat kansat rautaisella valtikalla, murrat ne kuin saviastiat (Psalmi 2:7-9).


”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas” (Jesaja 9:5).


”…Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.”
Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat,
rampa hyppii silloin kuin kauris, mykän kieli laulaa riemuaan.
Lähteitä puhkeaa autiomaahan, vuolaina virtaavat purot arolla” (Jesaja 35:4b-6).


Minä lähetän sanansaattajani
raivaamaan edelläni tietä.
Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä
Valtias, jota te odotatte,
ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte.
Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot” (Malakia 3:1).


”Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta” (Joh. 1:14).


”Hänellä oli Jumalan muoto,
mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan
olla Jumalan vertainen
vaan luopui omastaan.
Hän otti orjan muodon
ja tuli ihmisten kaltaiseksi.
Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,
hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti” (Fil. 2:6-8).


”Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi” (Gal. 4:4)


”Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen.Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi, heidän kaltaisekseen” (Hepr. 2:14).


”Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan:
— Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut,
mutta sinä loit minulle ruumiin.
Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet.
Silloin minä sanoin: Tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala” (Hepr. 10:5-7).


”Hän on meidät pelastanut
ja kutsunut pyhällä kutsullaan,
ei meidän tekojemme perusteella
vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti,
jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille
antamalla meille Kristuksen Jeesuksen
ja joka nyt on tullut julki, kun meidän Vapahtajamme, Kristus Jeesus, on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin” (2. Tim. 1:9-10).


Nämä 10 kohtaa Raamatusta saavat sydämeni iloitsemaan! Jumala on tullut ihmiseksi, jotta oppisimme tuntemaan hänet. Jeesuksen Kristuksen tunteminen on elämäni hienoin ja tärkein asia.

Jätä kommentti