Lähetystyön 12 perustetta

Pidin Ryttylässä Kansanlähetyksen järjestämässä lähetysseminaarissa puheen, jonka aihe oli Lähetysjohtajan lähetysnäkemys”. Puheeni runko on 12 teesiä lähetystyöstä. Kirjoitan nyt lyhyet selitykset puheeni runkoon.

Jumala on

Lähetystyö lähtee siitä, että on olemassa kolmiyhteinen Jumala, joka on luonut kaiken näkyväisen ja näkymättömän.

Jumala on luonut ihmiset

Jumala on luonut universumin ja tähän luomistyöhön kuuluu myös ihmiset. Jumala loi ihmiskunnan, joka oli hyvä. Raamattu kertoo, että Jumala on luonut kaikki Jeesuksen Kristuksen kautta (Jeesus on Sana, jonka kautta kaikki luotiin). Jeesus on koko universumin keskipiste, jota varten kaikki on luotu ja jonka kautta kaikki on luotu. Raamattu kertoo luomisesta 1. Mooseksen kirjan kahdessa ensimmäisessä luvussa.

Ihmisen syntiinlankeemuksen radikaalit seuraukset

Heti Raamatun kolmannessa luvussa (1. Moos. 3) kerrotaan syntiinlankeemuksesta. Aadam ja Eeva eivät halunneet noudattaa Jumalan sanaa ja söivät kiellettyä hedelmää. Tämän syntiinlankeemuksen seuraukset olivat suuret: Aadam ja Eeva ajettiin paratiisista pois. Hengelliset seuraukset olivat radikaaleja: ihmiset syntyvät syntiinlankeemuksen alaiseen maailmaan, elävät erossa Jumalan tuntemisesta ja ovat matkalla kadotukseen. Syntiinlankeemus toi radikaalin muutoksen ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen.

Jumala puhuu

Jumala etsi ihmistä jo syntiinlankeemuskertomuksessa. Hän tiesi, missä ihminen on, mutta silti kyseli: ”Missä olet?” Jumala antoi jo paratiisissa lupauksen pelastajasta (1. Moos 3:15).

Jumalan ilmoitus jaetaan teologiassa kahteen osaan: yleiseen ilmoitukseen ja erityiseen ilmoitukseen. Yleinen ilmoitus koskettaa kaikki ihmisiä: he voivat päätellä luonnosta, elämänkohtaloista, oman moraalitajunsa perusteella että on olemassa korkeampi olento. Yleinen ilmoitus ei kerro, millainen tai kuka tämä Jumala on.

Jumala haluaa puhua ja kertoa itsestään ja pelastussuunnitelmastaan. Hän ei ole mykkä. Hän puhui jo paratiisissa.

Erityisen ilmoituksen eräs tärkeä käännekohta oli Aabrahamin valitseminen (1. Moos 12). Jumala valitsi yhden henkilön, josta syntyy kansa, jonka välityksellä annetaan Raamattu ja jonka keskelle Jeesus syntyy. Jumalan erityinen ilmoitus jatkui ensimmäisen vuosisadan aikana kun Uuden Testamentin kirjat kirjoitettiin. Raamattu kertoo meille, millainen Jumala on ja mitä hän haluaa ihmiseltä.

Jumala tulee Jeesuksessa ihmiseksi

Jumala ei vain puhunut ihmisille vaan valmisteli koko ajan omaa tuloaan maailmaan. Noin kaksituhatta vuotta sitten tämä suuri ihme toteutui: Luoja tuli ihmiseksi Jeesuksen persoonassa.

 Jeesus eli täydellisen elämän ja lopulta kuoli ristillä meidän puolestamme. Hän kantoi syntiemme kauhean rangaistuksen. Kolmantena päivänä hän nousi kuolleista ja osoitti voittaneensa kuoleman, joka hallitsi ihmiskuntaa syntiinlankeemuksen jälkeen. Jeesus oli 40 päivää maan päällä ja nousi ylös taivaaseen ja istuu nyt Isän oikealla puolella, josta tulee takaisin maan päälle tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Jumala antaa lähetystehtävän, sanoman ja voiman

Lähetystehtävä tulee esille jo Vanhassa Testamentissa. Selvimmin sen on sanoittanut ylösnoussut Jeesus kaikkien evankeliumien lopussa sekä Apostolien tekojen alussa (lähetyskäskyt). 

Tärkeää on se, että lähetystehtävä on Jumalan antama tehtävä kristityille ja kirkolle. Meille on annettu myös sanoma, jota tulee julistaa. Kirkon ei tarvitse keksiä sanomaa uudestaan. Se löytyy Raamatusta. Apostolien teot kertovat, että Jumala ei anna vain tehtävää ja sanomaa vaan myös voiman tehtävän toteuttamiseksi. Jeesus sanoi, että kun Pyhä Henki tulee opetuslapsiin, he ovat hänen todistajiaan aina maailman ääriin asti (Apt 1:8). Jumalan työtä voidaan tehdä vain Jumalan voimassa.

Lähetystyötä tehdään siellä, missä Kristusta ei vielä tai enää tunneta

Lähetystyössä pitää mennä sinne, missä Kristusta ei tunneta. Maailmassa on vielä paljon kansoja, joissa on vain vähän kristittyjä ja evankeliumin julistusta. Siksi lähetystyötä on keskitettävä tällaisille alueille. Myös Eurooppa on muuttumassa lähetyskentäksi. Siksi lähetystyön eräs suuri haaste on se, miten evankeliumin todistus ja kristillinen opetus säilyy Euroopassa.

Lähetystyöhön kuuluu aina kutsu Kristuksen seuraamiseen

Lähetystyössä kerrotaan siitä, mitä Jeesus on puolestamme tehnyt. Samalla tulee esittää kutsu Jeesuksen seuraamiseen ja kääntymykseen. Kääntymyskehoitus oli olennainen Vanhan testamentin profeetoilla, Johannes Kastajalla, Jeesuksella ja Paavalilla. Lähetystyötä tehdään, jotta ihmisissä syntyy usko ja luottamus Jeesukseen, heidät kastettaisiin ja liitettäisiin seurakuntaan.

Lähetystyössä kirkon diakonia ja julistus kuuluu yhteen, mutta niillä on erilainen tehtävä

Lähetystyö ei ole vain sanallista todistusta. Jeesuksen esimerkin mukaan meidät on kutsuttu myös lievittämään ihmisten hätää. Diakoninen ulottuvuus on aina ollut tärkeä osa kristillistä lähetystyöstä. Kirkon lähetystyö ei voi kuitenkaan muuttua pelkäksi humanitaariseksi avuksi sillä meille on annettu tehtäväksi julistaa evankeliumia. Vain evankeliumin kautta syntyvä usko Jeesuksen pelastaa ihmisen kadotuksesta taivaaseen.

Lähetystyö tarvitsee rukousta ja taloudellista tukea

Vesi on ilmaista, mutta pumppaaminen maksaa, totesi joku. Evankeliumin eteenpäin vieminen vaatii taloudellista tukea. Toivottavasti jokainen kristitty liittyy jonkun lähetystyöntekijän tukirenkaaseen ja antaa kuukausittain lahjoituksen kirkon tärkeimpään tehtävään: Hyvien uutisten levittämiseen siellä, missä Kristusta ei vielä tunneta. Moni kristitty antaa kymmenykset eli 10 prosenttia tuloistaan tätä tarkoitusta varten. Myös testamentit ovat tärkeitä lähetystyön rahoittamisessa.  

Lähetystyö on hengellistä taistelua. Myös rukoilijoita tarvitaan. Rukoile joka päivä seurakuntasi lähetystyöntekijöiden puolesta.

Lähetystyö muistuttaa meitä ja koko kirkkoa uskon ydinasioista

Lähetystyössä joudutaan pohtimaan, mikä on kristinuskon ydin. Erityisesti tilanteissa, jossa toimitaan muiden maailmanuskontojen parissa. Mikä tekee kristinuskosta ainutlaatuisen? Miksi pitää uskoa Jeesukseen? Lähetystyö voi palvella lähettävää seurakuntaa ja kirkkoa siinä, että joudumme vastaamaan kysymykseen: Miksi me teemme lähetystyötä? Tällöin ytimeen jää ihmisen syntisyys sekä pelastus, joka tulee uskomalla Jeesukseen. Toki lähetystyöhön kuuluu paljon muutakin: sen kaiken opettaminen, mitä Kristus on käskenyt (Matt 28:18-20) ja ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.

Lähetystehtävä ja koko kirkon tehtävä avautuu lopusta käsin

Lähetysteologit muistuttavat, että lähetystehtävä – niin kuin koko kirkon tehtävä – avautuu lopusta, eskatologiasta, käsin. Tiedämme, miten kaikki loppuu. Tiedämme, mitä Jumala odottaa viimeisenä päivänä. Tiedämme, kuka pelastuu ja kuka joutuu kadotukseen. Tästä tietoisuudesta käsin teemme lähetystyötä.

Ilmestyskirjan 7. luku kertoo valkopukuisten suuresta joukosta, jotka ovat pesseet vaatteensa Karitsan veressä. Heitä on kaikista sukupolvista ja kielistä. Ilmestyskirjan kaksi viimeistä lukua kertoo taivaasta, johon pääsevät ne, joiden nimet ovat elämän kirjassa.

Teemme lähetystyötä, jotta mahdollisimman moni ihminen turvautuisi Jeesukseen, pelastuisi ja olisi kerran taivaassa.

Lopuksi

Tässä oli joitakin ajatuksia lähetystehtävästä. Kansanlähetyksessä haluamme toteuttaa tätä tehtävää. Siihen tarvitsemme uskovien taloudellista tukea sekä esirukouksia. Myös testamentit ovat tärkeitä lähetystyössä. Ehkä sinä olet yksi lähetystyön tukijoista. Kansanlähetyksen Suuressa mukana -sivulta löydät tietoja, miten voit olla mukana evankeliumin etenemistä.

(Julkaistu mikanblogi.net -sivulla 18.3.2012)

Jätä kommentti