Apostoli Pietarin kolme viimeistä kehotusta

Olen viime aikoina lukenut useaan otteeseen läpi kaksi UT:n Pietarin kirjettä. Tämä sekä omaksi hengelliseksi rakennukseksi että luentojen valmistamiseksi. Lupauduin opettamaan Pietarin kirjeistä Kansanlähetysopistolle 22.-24.1.2024. Se on myös arkiperiodi, johon kaikki halukkaat voivat tulla. Suosittelen näitä edullisia arkiperiodeja. Tervetuloa mukaan myös tähän kolmen päivän ja 15 oppitunnin Pietarin kirjeitä käsittelevälle kurssille!

Pietarin kehotukset

Pietari kirjoitti kirjeensä hajallaan asuville kristityille nykyisen Turkin alueella. Ensimmäisen sukupolven kristityt kohtasivat vaikeuksia, väärinymmärrystä ja vainoa. Pietari rohkaisee ja kehottaa pyhään elämään.

Jälkimmäinen kirje päättyy kolmeen kehotukseen:

1. Pysykää uskossa loppuun asti.

Tämä sisältää uskon vakuuttuneisuuden (”minä uskon”) ja uskon sisällön (profeettojen ja apostolien ilmoittama usko, ”mitä uskon”).

Nämä molemmat uskon näkökulmat ovat tärkeitä. Meillä on henkilökohtainen suhde kolmiyhteiseen Jumalaan. Tämä henkilökohtainen usko on luottamusta Jumalaan, myöntymistä Jumalan tahtoon, turvautumista Jumalan lupauksiin, Jumalan avuksipyytämistä ja hänen yhteydessään elämistä. Tämä on myös jatkuvaa kasvamista pyhyydessä, joka on Pyhän Hengen työtä.

Toinen näkökulma henkilökohtaisen uskon lisäksi on uskon sisältö. Kristitty ei usko mitä tahansa, vaan usko on kristillistä kun se perustuu Raamatun sanomaan. Kaikki kristillisyyden nimissä esitetty julistus ja opetus ei ole Raamatun mukaista. On myös hienolta kuulostavaa uushenkisyyttä, johon uskova saattaa tempautua mukaan. On tärkeää pysyä Jumalan sanan mukaisessa uskossa.

Vääriä opettajia on kristikunnan keskellä ollut aina. Jeesus sanoi, että niiden lisääntyminen on eräs lopun ajan merkki. Tämä on niin tärkeä asia, että Jeesus mainitsee sen lopunaikoja koskevassa puheessaan useamman kerran:

  • Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä olen Messias’, ja eksyttävät monia.” (Matt. 24:4-5).
  • ”Monta väärää profeettaa ilmaantuu, ja he johtavat useita harhaan.” (Matt. 24:11).
  • Jos joku silloin sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Messias on tuolla’, älkää uskoko. 24. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan.” (Matt. 24:23-24).

Pysy uskossa loppuun asti. Älä anna johtaa itseäsi harhaan!

”Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne” (2. Piet. 3:17).

2. Kasvakaa Jeesuksen tuntemisessa ja armossa.

Kristittynä eläminen on kasvamista. Kasvu tarvitsee hyvän kasvuympäristön (yhteys toisiin), valoa (elä syntien anteeksiantamuksessa) ja ravinteita (Jumalan sanan runsas kuuleminen ja opiskelu).

Älä jää kristittynä yksin. Ole mukana kristittyjen yhteydessä, kuuntele apostolien opetusta, rukoile toisten kanssa. Jumalanpalvelusten lisäksi tärkeää on jonkin pienemmän ryhmän löytäminen, jossa voitte keskustella uskon asioista.

Etsi Jumalan läheisyyttä. Rukoile usein. Etsi hiljaisia hetkiä keskusteluun Jumalan kanssa. Tunnusta hänelle syntisi ja ota uskossa vastaan anteeksiantamuksen sanat.

Pohdi erityisesti sitä, kuka Jeesus Kristus on ja mitä hän on tehnyt sinun puolestasi. Jeesus on ihmiseksi syntynyt kolmiyhteisen Jumalan persoona, ja tässä ihmeessä riittää pohtimista ja ylistämistä.

Opi ymmärtämään ja iloitsemaan Jumalan rakkaudesta itseäsi kohtaan ja kiitä Jeesuksessa olevasta armosta, jossa Jumala ottaa sinut omakseen. Uskon elämä on jatkuvaa armossa kasvamista ja sen syvempää ymmärtämistä.

”Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa” (2. Piet. 3:18).

3. Kunnioittakaa Jeesusta.

Pietari kehottaa antamaan kunnian Jeesukselle nyt ja ikuisuuden päivään asti.

Tämä kehotus auttaa pitämään uskomme ytimessä Vapahtajamme. Tämä on erityisen tärkeää vaikeissa oloissa eläville uskoville, joille Pietarikin kirjoitti.

Meidän tulee muistella ja iloita Jeesuksessa ilmi tulleesta Jumalan rakkaudesta.

Annamme Jeesukselle kunnian kun kiitämme ja ylistämme häntä.

Me kunnioitamme Jeesusta myös uskomalla häneen. Moni hylkää hänet ja hylkää näin Jumalan ja pelastuksen. He pitävät vähäisenä Jeesuksen sovitustyötä ja pilkkaavat välinpitämättömyydellään pyhää sovintoverta.  

Moni uskova ei kunnioita Jeesuksen kehotuksia ja käskyjä oikein elämiseen ja evankelioimin viemiseen kaikille kansoille. On tärkeää, että sekä sanamme että tekomme osoittavat kunnioitustamme Kuninkaalle!

”Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti. Aamen.”

Apostolinen kehotus

Tämä apostolinen kehotus on tärkeä meidänkin ajallemme. Pysytään apostolisessa uskossa, nähdään vaivaa uskossa ja armossa kasvamiseen sekä kunnioitaan Jeesusta sanoillamme ja teoillamme.

TÄTÄ SAA JAKAA:

 

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti