Herätysliike kirkon hengellisen elämän tukijana

”Herätysliikkeillä on kirkossa teologisti perusteltu asema. Myös historiallisesti on kristikunnassa aina ollut liikkeitä, aktiviteetteja ja kommuniteetteja, jotka läpäisevät ja ylittävät paikallisen ja muun seurakuntajärjestelmän. Ne ovat jopa olleet ratkaisevan tärkeitä kirkon hengellisessä elämässä ja sielunhoitotyössä sekä sen levittäytymisessä ruohonjuuritasolla.”

-Simo Kiviranta, Länsi-Suomen Herännäislehti. Lainaus on Sanansaattaja -lehdestä 23.7.2015.

Simo Kivirannan sanat kuvaavat hyvin suomalaista herätysliikehistoriaa ja tämän päivän todellisuutta. Herätysliikkeet ovat pääsääntöisesti jääneet kirkon sisälle eivätkä ole muodostaneet omia seurakuntiaan tai kirkkojaan. Tärkeää on seurakuntien ja kristittyjen tukeminen ruohonjuuritasolla. Samalla herätysliikkeet ovat halunneet säilyttää itsenäisyytensä. Myöskään liikkeiden ja järjestöjen yhdistymishaluja ei ole ollut.

Suomen herätysliikkeistä

Suomen luterilaisessa kirkossa on neljä vanhaa herätysliikettä: rukoilevaisuus, lestadiolaisuus, herännäisyys ja evankelisuus. 1900-luvun jälkipuolistolla syntyi monitahoinen liikehdintä, josta käytetään nimitystä viidesläisyys (nimi viittaa neljään aikaisempaan herätysliikkeeseen). Viidesläisyyden pääuoma koostuu järjestöistä, joilla on samankaltainen syntyhistoria, teologinen tausta ja toiminnallinen kulttuuri. Siihen kuuluvat muun muassa Suomen Raamattuopisto, Kansanlähetys, Opiskelija- ja koululaislähetys, Medialähetys Sanansaattajat ja Lähetysyhdistys Kylväjä. Kaikkien liikkeiden taustalla on ollut kasvanut hengellinen aktiivisuus eli herätys.

Herätysliikkeet voivat tukea seurakuntia ja kristittyjä vain jos niillä on Jumalan sanasta jotain annettavaa tämän hetken kristitylle ja kirkolliseen tilanteeseen.  Joillakin on erityinen tehtävä lähetystyön, raamattuopetuksen, nuorisotyön ja evankelioimistyön saralla. Me herätysliikkeissä vaikuttavat tarvitsemme itse jatkuvaa herätystä ja  uudistusta, Jumalan sanan tutkimista ja kuulevaa korvaa, mihin Jumala haluaa ohjata meitä hänen valtakuntansa kasvamiseksi, seurakuntien tukemiseksi ja uskovien tukemiseksi.

Jätä kommentti