Jumalan suuri suunnitelma ja Messiaan kärsimys

Pitkäperjantain rajut tapahtumat eivät olleet Jumalan suunnitelman epäonnistuminen.

Päinvastoin. Kaikki meni edeltä laaditun käsikirjoituksen mukaisesti. Jumala oli jo ennen maailman luomista tehnyt ihmiskuntaa koskevan suunnitelman, johon myös Golgata kuului.

Kolmiyhteisen Jumalan Pyhä Henki johdatti Vanhan testamentin kirjoituksiin profetioita ja ennustuksia Jeesuksesta.

Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus sanoi kahdelle Emmauksen tien kulkijalle (Luuk. 24:25-26):

”Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.”

Pietari muistuttaa (Ap.t. 3:18) samasta asiasta:

”Mutta sillä tavoin Jumala pani täytäntöön sen, minkä hän ennalta oli ilmoittanut kaikkien profeettojen suulla: hänen Voideltunsa tuli kärsiä ja kuolla.”

Joitakin messiasprofetioita ja esikuvia Messiaan kärsimyksistä

Tässä seuraavaksi muutamia Jeesuksen kärsimykseen liittyviä messiasprofetioita ja -esikuvia.

1. Moos. 3:15 – Vaimon siemen

Jo syntiinlankeemuksen yhteydessä Jumala sanoi käärmeelle, että vaimon (Maria) siemen (Jeesus) murskaa käärmeen (Perkele) pään (valta), mutta samalla Perkele iskee vaimon siementä (Jeesus) kantapäähän (ristin kärsimys).

1. Moos. 3:21 – Ensimmäinen uhri jo paratiisissa

Paratiisissa löytyy esikuva Jeesuksen sovituskuolemasta. Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiset peittelivät alastomuuttaan. Jumala teki nahasta vaatteet Aadamille ja Eevalle (1. Moos. 3:21). Tässä vuodatettiin ensimmäistä kertaa verta ihmiskunnan historiassa; viaton eläin kuoli, jotta ihminen saa suojan. Tämä on esikuva Jeesuksesta ja meille annetusta vanhurskaudesta!

1. Moos. 4:3-5 – Jumalalle kelpaa veriuhri

Aadamin ja Eevan lapset Kain ja Abel halusivat tuoda uhreja Jumalalle. Kain toi uhriksi maan satoa. Abel laumansa esikoiskaritsoja. Jumala hyväksyi Abelin uhrin mutta ei Kainin uhria. Tämä kertoo veriuhrin merkityksestä. Sitä korostaa koko Raamattu. Heprealaiskirje toteaa: ”Eikä anteeksiantoa ole ilman verenvuodatusta” (Hepr. 9:22).

1. Moos. 22 – Aabrahamin uhri Moorian vuorella

Tässä on mielenkiintoinen kertomus, jossa Jumala haluaa koetella Aabrahamin uskollisuutta rajulla tavalla. Jumala antaa Aabrahamille tehtävän, joka liittyy Aabrahamin poikaan Iisakin. Jumala antaa käskyn: Mene ”Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi sillä vuorella, jonka minä sinulle sanon” (22:2). Aabraham tottelee, mutta Jumala kieltää teon viime hetkellä. Jumala antaa Aabrahamille polttouhriksi pässin. Tässä on viittauksia Jeesukseen uhrina. Perimätieto kertoo Golgatan sijainneen juuri tuolla Moorian vuorella.

2. Moos. 12 – Veren merkki suojelee Jumalan vihalta

Juuri ennen Israelin vapautumista Egyptin orjuudesta (tämä on myös vertauskuva synnin orjuudesta), Jumala antoi käskyn tappaa karitsa, syödä se ja Karitsan verellä tuli sivellä ovet. Kun Jumala surmasi esikoiset Egyptissä, veren merkki suojasi taloa. Karitsan veri toi pelastuksen. Ja seuraavana aamuna kansa pääsi vapauteen. Jeesuksen veri on merkki, joka suojaa Jumalan vihalta ja tuo vapauden synnin orjuudesta.

3. Moos. 16 – Suuri sovituspäivä

Vanhan testamentin uhrikäytäntö on esikuvaa Jeesuksesta. Uhrit opettivat, että syntien sovitus tapahtuu veriuhrin kautta. Erityisen tärkeä oli kerran vuodessa oleva suuri sovituspäiviä. Tuolloin ylipappi uhrasi omasta puolestaan syntiuhrin ja sen jälkeen uhrin koko kansan puolesta. Ylipappi otti kaksi pukkia, joista toinen valittiin uhriksi Jumalalle ja toinen lähetettiin erämaahan. Jälkimmäisen päälle ylipappi laski kätensä ja tunnusti kansan synnit. Tuo suuren sovintopäivän uhri toistettiin temppelissä uudelleen ja uudelleen. Jeesuksen kuolemaa verrataan sovintopäivin uhriin: Hän ei mennyt kaikkein pyhimpään eläinuhreihin turvautuen vaan hankki verellään iankaikkisen lunastukseen (Hepr. 9:11-12). Jeesus on sekä sovituksen suorittaja (ylipappi) että uhrilammas.

Psalmi 22 – Messiaan kärsimys

Tässä Psalmissa on hyvin yksityiskohtainen kuvaus Messiaan kärsimyksestä. Jeesus rukoili tätä Psalmia ristillä: ”Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?” (Ps. 22:2). Tämä Psalmi kannattaa lukea evankeliumien kärsimyshistorian kanssa rinnakkain, ja ihmetellä sen ennustuksia.

Jesaja 53 – Jumalan palvelija kantaa kuolemallaan kaikkien synnit

Jesaja 53 on tunnetuin kärsivästä messiaasta kertova teksti. Siinä kuvataan Messiaan luonnetta ja tehtävää. Hänet kuvataan teurasuhriksi, karitsaksi. Messias kuvataan synnittömäksi (53:9). Messiaan kärsimys kuvataan tarkasti. Jumala laittoi palvelijansa päälle meidän kaikkien syntivelan (53:6), hän kärsi kansan rikkomusten tähden (53:8) ja kantoi pahat tekomme (53:11).
.

Se on täytetty

Jeesus sanoi ristillä: ”Se on täytetty!” (Joh. 19:28,30). Mitä nuo sanat tarkoittavat?

Se voi tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Ristillä Jeesus rukoili messiaanista Psalmia 22, joka kertoo hänen kärsimyksistään sekä ajasta, jolloin hänen kärsimyksestään kerrotaan kansoille. Ehkä sanat viittasivat tähän Psalmiin. Tuossa kerrottu on nyt toteutettu.
  • Sanat voivat viitata Jeesuksen kärsimyksestä kertoviin messiasennustuksiin, joista joitakin mainitsin tämän kirjoituksen alussa. Jeesus toteutti sen, mitä oli ennustettu. Profetiat täytettiin.
  • Sanat voi viitata Jeesuksen kuoleman merkitykseen: Siellä tapahtui muun muassa sovitus ja lunastus. Syntivelkamme maksettiin. Tehtävä toteutettiin.

Kreikan kielisessä Johanneksen evankeliumin alkutekstissä sanat ”Se on täytetty” on yksi sana: Tetelestai. Joidenkin tutkijoiden mukaan pari tuhatta vuotta sitten liike-elämässä tuo sana kirjoitettiin velkakirjoihin, kun lasku oli maksettu. Velka oli poissa. Maksut maksettu.

Meidän syntikirjaamme kirjoitettiin ristillä: ”Mitätön!”, ”Maksettu!”.

Jumala kutsuu ottamaan vastaan tämän armon, ettei se jää käyttämättömäksi kohdallasi.

Jumalan edessä maksuhäiriöinen ja luottotietonsa menettänyt saa uuden alun puhtaalta pöydältä.

Jätä kommentti