Kalevi Lehtisestä

Muistan, miten vaimo huusi yhdeksän vuotta sitten: “Mitä! Lehdessä lukee, että Kalevi Lehtinen on kuollut!”

“Ei voi olla totta”, ajattelen.

Yhdeksän vuotta sitten kuollut rovasti-evankelista oli minulle tärkeä rohkaisija ja esikuva.

Tapasin Kalevin ensimmäistä kertaa muistaakseni vuonna 1986 kun Jyväskylässä järjestettiin Risti ruutuun -evankelioimistapahtumaa. Kolme vuotta myöhemmin 1989 Kalevi Lehtinen oli puhumassa Missio Jyväskylässä. Tuon kotikaupunkini mission nimi tuli muuten siitä, että juuri tuolloin avattiin Jyväskylän keskustan (tai Lutakon) ja Kuokkalan välinen silta.

Tutustuin Kaleviin paremmin Virossa järjestetyissä missioissa (Haapsalu, Tartto). Missio Tartu 2004  -tapahtumassa toimin mission pääsihteerinä. Työskentelin tuolloin Tarton Paavalin seurakunnassa.

Vuosien varrella Kalevi rohkaisi monin tavoin. Erityisesti hän oli malli siitä, miten evankelista keskittyy sanomassaan Jeesukseen. Rohkaisuksi minulle hän aina välillä sanoi: Jumala on antanut sinulle evankelistan lahjan, jota tulee käyttää enemmän.

Kalevi korosti jatkuvasti kristittyjen yhteyden merkitystä. Hän oli luterilainen pappi, mutta toimi suuren osan elämästään kansainvälisen kristittyjen yhteyttä toteuttavan Campus Crusade for Christ -liikkeen työyhteydessä sen Euroopan työssä. Kalevi toimi järjestön Euroopan työn johtajana, mentorina, opettajana sekä evankelistana. Myöhemmin Euroopan työ muuttui Agape Europe -nimiseksi. Kalevi oli rakastettu ja arvostettu kristitty eri seurakunnissa ja kirkkokunnissa.

Kalevilla oli erityinen rakkaus nuoriin. Hän toivoi, että nuorista voisi nousta herätys, joka vaikuttaisi Suomessa ja veisi evankeliumia maailman ääriin.

Kalevin mielestä kristinusko on olemukseltaan radikaalia ja vallankumouksellista, sillä Jeesuksen kohtaaminen muuttaa ihmistä ja yhteiskuntaa.

Tapasin Kalevin viimeisen kerran kaksi viikkoa ennen kuolemaansa Kansanlähetyspäivillä Seinäjoella (1.-3.7.2011). Hän puhui kahdessa missio-illassa, ja kutsui ihmisiä Kristuksen seuraan. Hän teki loppuun asti juuri sitä, minkä koki kutsumukseksi. Hän sai pian liittyä itse niiden joukkoon, jotka näkevät Vapahtajan.

Kalevi Lehtinen puhuu Kansanlähetyspäivillä Seinäjoella 1.7.2011.

Pappi, rovasti ja evankelista Kalevi Lehtinen kaatui juoksulenkillä kotiseudullaan Lounais-Saksassa Kandernissa ja kuoli kaksi päivää myöhemmin sunnuntaina 17.7.2011. Kalevi oli kuollessaan 75-vuotias.

Muistoja Kalevista

Tämä kirjoitukseni perustuu kahteen vanhassa blogissani olleeseen tekstiin heinäkuulta 2011. Tuolloin jotkut jakoivat kommenteissa muistoja Kalevista:

Kalevin kanssa tehdyt Missio Leningradit näyttivät läheltä kuinka tällä Jumalan miehellä oli huoli sieluista. Kalevi oli pienessä piirissä myös sitä mitä julkisuudessa – ehkä kuitenkin vielä nöyrempi ja murtuneempi Jumalan edessä kuin julistaessaan rohkeasti Jumalan Sanaa.
Kalevin siirtyminen kirkkauteen on taivaan voitto ja meille tappio.
Hieno mies joka ei Jumalan armoa keneltäkään kieltänyt vaan auttoi monet Kristuksen tuntemisen iloon.

*

Nyt meidän nuorten tulisi kunnioittaa Kalevin muistoa oppimalla hänen julistuksesta jotakin ja ottamalla kaikki ne työkalut mitä Kalevi jätti tänne meille.
Se oli hienoa nähdä Kalevi muutaman kerran puhumassa ja aina se puhutteli jotenkin hänen julistuksensa, tämmöistä pientä tulevaa evankelistaa!
Kansanlähetyspäivillä tuli ammennettua lisää evankeliumin julistuksen taidon näytettä. Kiitos Kalevi perinnöstäsi, jonka olet jättänyt kirjojen ja saarnojesi myöskin Raamattuopetustesi kautta meille nuorille!

*

40 vuotta sitten Kalevi Lehtinen oli rippipappinani Oronmyllyn riparileirillä. Kukaan hengenmies/nainen ei ole sen jälkeen vaikuttanut hengelliseen ajatteluuni niin paljoa.

*

Kalevi oli ja yhä on meidän kaikkien Kalevi, TV 7:n ja kokouksien kautta. Hänen ohjelmansa, haastattelunsa ja kirjansa yhä muovaavat ajatteluamme ja auttavat meitä ymmärtämään Sanaa, ja mikä vielä tärkeämpää, laittaa sen toimimaan omassa elämässämme. Ja mehän tiedämme missä Kalevi on!

Halutessasi voit jakaa omia muistojasi tämän blogikirjoituksen kommentissa.

12 asiaa Kalevi Lehtisestä

Kolme päivää Kalevi Lehtisen kuolemasta pohdin hänen merkitystään itselleni, Suomen kristikansalle ja kristityille muuallakin.

Kalevista voisi sanoa, että hän oli brändi. Hän oli monelle vanhalle ja uudelle evankelistalle esikuva, josta otettiin oppia. Monille Suomen kristityille hän oli suurempi vaikuttaja kuin piispat. Häntä rakastettiin eri kirkkokunnissa. Nuoret ja vanhat pitivät Kalevin opetuksista.

Kävelypolulla hahmottelin mielessäni kaksitoista asiaa.

Mitkä asiat tekivät hänestä rakastetun ja arvostetun kalevilehtisen?

1. Raamatun merkitys.

Kalevi oli evankelista, mutta samalla myös syvällinen raamatunopettaja. Hän kirjoitti kirjat roomalaiskirjeestä ja Johanneksen evankeliumista. Hänen opetussarjansa TV7 -kanavalle Apostolien teoista jäi kesken.

2. Teologia on tärkeää.

Kalevi osoitti, että evankelistakin tarvitsee teologiaa. Hän oli teologi, joka puheissaan pyrki kansantajuistamaan kristinuskon suuria salaisuuksia. Hän loi omanlaisen teologisen mallin, jossa luterilaiselle pohjalle tuli vaikutuksia kristikunnan muistakin suunnista.

3. Evankelistan kutsumus.

Kalevi muistutti usein että evankelistoja tarvitaan ja Jumala antaa joillekin ihmisille seurakunnassa evankelistan armolahjan. Miten heidät saisi tekemään sitä, mihin Jumala on heidät kutsunut? Kalevi toimi itse evankelistan tehtävässä ja näytti esimerkkiä toisillekin. Hän piti esillä evankelistan tehtävän merkitystä.

4. Sanoman ytimen kirkastaminen.

Kalevi pyrki evankelistana keskittymään syntisen ihmisen kannalta olennaisimpaan: tuoda ihminen Jeesuksen yhteyteen. Se piti syvällisen sanoman yksinkertaisena. Muistan Kalevin kysyneen: ”Kuka on evankelistojen suojelupyhimys? Se on pyhä yksinkertaisuus.” Sanoman ytimenä on Jeesuksen rakkaus, joka kutsuu kaikkia luokseen.

5. Koinonia.

Kaleville kristittyjen välinen yhteys, rakkaus ja yhteinen toiminta evankeliumin eteenpäin viemiseksi oli tärkeää.

6. Verkostoituminen.

Kalevilla oli paljon ystäviä eri seurakunnissa. Hän loi suhteita vanhoihin kirkkoihin ja uusiin seurakuntiin eri maissa. Verkostoitumiseen vaikutti se, että Kalevia oli helppo lähestyä ja hän muisti ihmisiä pitkänkin ajan jälkeen.

7. Vallankumouksellisuus.

Kalevi korosti puheissaan, että kristinusko on radikaali liike, joka muuttaa ihmisiä. Tämä muutosvoima tulee evankeliumista, joka on Jumalan voima. Kaleville tekeminen ja muuttaminen oli tärkeää ja hän yritti saada Jumalan kansaan liikettä. Hän ei tyytynyt olemassaolevaan tilaan, vaan halusi muutosta.

8. Rohkaiseminen.

Kalevilla oli rohkaisemisen lahja.

9. Liikunta.

Kalevi tuli tunnetuksi juoksijapappina ja olympiavoittajan poikana. Hän ei huolehtinut vain muista, vaan muisti jättää aikaa itsestään huolehtimiseen. Minäkin muistan käyneeni viime vuosikymmenenä ainakin yhden kerran lenkillä. Se oli toukokuussa 2004 Kalevin ja Arto Valkeapään kanssa Tarton mission aikana.

10. Syrjäänvetäytyvä.

Sanan kahdessa positiivisessa merkityksessä. Kalevi tuntui mielellään vetäytyvän syrjään. Vaikka hän loisti puhujapöntössä, hän ei ollut työntämässä itseään aina tyrkylle ja pitänyt suurta ääntä itsestään. Toiseksi Kalevi halusi viimeisten vuosien aikana antaa enemmän tilaa toisille evankelistoille. Hän halusi nähdä uuden innokkaan kristittyjen ja evankelistojen sukupolven nousevan.

11. Rehellisyys.

Kalevi tuntui olevan sama kaveri kahdenkeskisissä keskusteluissa kuin saarnapöntössä. Hän ei tuntunut teeskentelijältä vaan eli itse sanomastaan. Hän otti vastaan myös negatiivista palautetta ja pystyi pyytämään käyttäytymistään ja sanomisiaan tarvittaessa anteeksi. Olin kerran tilanteessa, jossa joku oli loukkaantunut jostain sanasta, mitä Kalevi oli käyttänyt. Kalevi pyysi anteeksi sanojaan. Tämä anteeksipyyntö jäi mieleen.

11. Strategisti.

Kalevilla oli monenlaisia suunnitelmia evankeliumin levittämiseksi ja Suomen uskovien liikkelle saamiseksi. Kalevi oli mukana järjestämässä monia toimintaan tähtääviä tapahtumia kuten E4-Evankelioimisen kongressi (2004) ja evankelistojen yhteyspäivät.

12. Armon löytänyt.

Kalevin lähellä oli helppoa olla ja uskoa Jeesukseen. Hän ei asettanut vaatimuksia. Hän oli löytänyt armon, josta ammensi omassa elämässä ja julistuksessaan.

Hieno perintö

Kalevi Lehtisen merkitys suomalaiselle herätyskristillisyydelle on ollut merkittävä. Hän tuli monille tunnetuiksi ja rakkaaksi missioiden ja muiden puheidensa välityksellä. Onneksi Kalevi puhuu kirjojen, äänitteiden, YouTube-videoiden, radio- ja televisio-ohjelmien, haastattelujen ja muistojen kautta vieläkin.

Mission Europe

Pidän ihmeellisenä johdatuksena sitä, että siirryn vuoden 2021 alusta järjestöön, jota Kalevi Lehtinen oli perustamassa. Mission Europen tehtävä on toimia evankeliumin julistajana ja tukea Kristuksen kirkkoa lähetystehtävän toteuttamiseksi.


Tämä kirjoitus perustuu netistä jo poistettuihin kirjoituksiini, jotka tein Kalevi Lehtisen kuoleman yhteydessä heinäkuussa 2011. Blogin pääkuva Cru Legacy/YouTube.

Yksi kommentti artikkeliin ”Kalevi Lehtisestä”

  1. Kunpa Kalevi Lehtisen kaltaista syvällistä armon julistusta, rohkaisua ja kehoitusta saisi kuulla seurakunnissamme edelleenkin. Olisi suurta Jumalan armoa jos hän antaisi Suomeen vielä yhtä voimallisen sanan julistajan. Kiitos Jeesus Kalevista, onneksi äänitteitä voidaan edelleen kuunnella. Siunausta Mika sinulle uusiin haasteisiin!

    Vastaa

Jätä kommentti