Kristittynä lopun aikana (2. Tim. 3:1-4:8)

Kristittynä eläminen lopun aikoina

– 5 Raamattuavain radio-ohjelma tammikuussa 2016 Radio Dein kautta.

1. Vaikeita aikoja

Raamatun kuvaukset lopun ajoista pelottavat monia. Joidenkin raamatunselittäjien kuvaukset pelottavat vielä enemmän. Iho nousee kananlihalle ja pohdin, miten minun käy. Kestääkö uskoni? Teenkö vääriä valintoja? Pääsenkö varmasti perille?

Kun Raamattu kertoo lopunajoista kristityille, tarkoitus ei ole pelotella kristittyjä. Lopun ajoista puhutaan rohkaisevaan sävyyn. Olemme matkalla kotiin.

Tämän viikon raamattuavaimissa käsittelen Paavalin viimeiseksi  jäänyttä kirjettä, Paavalin toista kirjettä Timoteukselle. Erityisesti haluan selvittää, mitä Paavali opettaa tässä kirjeessä lopun ajoista ja siitä, miten kristityn tulee elää Jeesuksen ylösnousemuksen ja paluun välisenä aikana eli lopun aikoina.

Paavali käsittelee lopun aikoja tai kuten hän itse sanoo ”viimeisiä päiviä” kolmannen luvun alusta neljännen luvun kahdeksanteen jakeeseen. Poimin näistä jakeista viisi teemaa meille rohkaisuksi.

Juuri niin, rohkaisuksi! Uusi testamentti puhuessaan kristityille rohkaisee ja antaa toivoa. Lopun ajoista puhuminen ei ole pelottelua. Tosin niille, jotka eivät usko kolmiyhteiseen Jumalaan, lopun aikojen kuvaus ei ole rohkaisusi vaan todistukseksi ja kuvaukseksi heitä lähestyvästä Jumalan vihasta ja ikuisesta kadotuksesta.

Paavali aloittaa lopun aikojen käsittelyn näin: ”Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat ajat” (2. Tim. 3:1).

Paavali kertoo, että ihmiskunnan vaikeudet lisääntyvät ihmisen pahuuden kasvamisen vuoksi. Hän kirjoittaa lopun ajan ihmisistä näin:

”Silloin ihmiset rakastavat vain itseään ja rahaa, he ovat rehenteleviä ja pöyhkeitä, he herjaavat ja ovat vanhemmilleen tottelemattomia. He ovat kiittämättömiä, jumalattomia, rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelevia, väkivaltaisia ja raakoja, kaiken hyvän vihollisia, petollisia, häikäilemättömiä ja järjettömiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa, he ovat ulkonaisesti hurskaita mutta kieltävät uskon voiman. Karta sellaisia!”

Ihmisen pahuus lopun ajan merkkinä

Näiden Paavalin sanojen mukaan ainakin seuraavat asiat ovat lopun aikojen merkkejä:

 • Ihmisten itserakkaus ja rakkaus rahaan.
 • Väkivaltaisuuden ja raakuuden lisääntyminen lopun aikoina.
 • Lopun aikojen ihmiselle on ominaista nautintojen rakastaminen.
 • Ennen Kristuksen paluuta monia koristaa ulkonainen hurskaus, mutta he eivät tunne kristinuskon sisältöä. He käyttäytyvät kristityn tavoin, olematta uudestisyntyneitä.

Väärät opettajat seurakunnassa lopun ajan merkkinä

Paavali kertoo myös seurakunnassa tapahtuvasta muutoksesta. Seurakunnat kokoontuivat kodeissa, joihin väärät opettajat tunkeutuivat.  Paavali kuvaa ulkonaisesti hurskaiden väärien opettajien vaikusta näin:

”Nämä näet tunkeutuvat koteihin ja kietovat valtaansa syntien rasittamia, monenlaisten oikkujensa riepottelemia naisparkoja, jotka ovat aina alttiita uusille opetuksille mutta eivät voi koskaan päästä selville totuudesta. Niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin tuollaiset villitsijät vastustavat totuutta. He ovat menettäneet järkensä, ja heidän uskonsa on kelvoton. Mutta kauan he eivät menesty, sillä heidän järjettömyytensä paljastuu pian kaikille, kuten noille kahdellekin kävi.”

Väärien oppien kannattajat eivät haittaa paljoa kun toimivat kristillisen kirkon ulkopuolella. Mutta Paavali kertoo, että he pyrkivät kirkon ja seurakunnan sisälle. Eivätkä he tyydy vain olemaan jäseniä vaan monet pyrkivät opettamaan seurakuntaa.

Paavali mainitsee Janneksen ja Jambreksen. He olivat perimätiedon mukaan ne faaraon hovin tietäjät, jotka tekivät ihmeitä ja pyrkivät estämään israelilaisten lähdön Egyptin orjuudesta luvattuun maahan.

Pahuus ja pimeys lisääntyy – elä itse valossa

Yksi merkki lopun ajoista on ihmisten pahuuden kasvamisesta seuraavat vaikeat ajat. Älä siis säikähdä kun näet jumalattomuuden lisääntyvän. Se on merkki lähestyvästä Kristuksen paluusta.  Pidä vain huoli siitä, että itse et ole mukana pahuuden teoissa. Et suosi niitä. Päinvastoin. Elä valkeuden lapsena ja osoita sanoillasi ja teoillasi Jumalan rakkautta ja hyvää tahtoa.

Pahuuden lisääntymisen lisäksi toinen Paavalin mainitsema lopunaikojen ilmiö on Jannes ja Jambres. He pyrkivät tuomaan Jumalan seurakunnan keskelle sekaannusta. He pyrkivät estämään Jumalan tahdon toteutumisen. Paavalin ohje on selvä: Karta sellaisia! Vältä Janneksen ja Jambreksen kaltaisia, jotka saattavat olla ulkonaisesti hurskaita, jopa tehdä ihmeitä, mutta toimivat Jumalaa vastaan. Etsi sen sijaan luotettavia opettajia. Arvosta heitä, rukoile heidän puolestaan, että he pahan maailmanajan keskellä itse pysyisivät uskossa ja voisivat olla auttamassa seurakuntaa, erityisesti kaikkein heikoimpia säilymään uskossa loppuun asti.

2. Esikuvia

Valitse esikuviksi ne, jotka ovat kestäneet koetuksissa

Meillä tulee olla esikuvia. Raamatun lisäksi minullakin niitä on. Nuorena uskovana luin kristillisten vaikuttajien kirjoja ja evankelistat kuten Luis Palau ja Billy Graham innostivat minua. Oli hienoa lukea kuinka tuhannet tulivat heidän kauttansa uskoon. Luin lähetystyökirjoja suomalaisista ja ulkomaalaisista lähetystyöntekijöistä. Aina kun olin yhden lukenut, halusin juuri siihen maahan töihin, missä he olivat olleet.

Tämän viikon Raamattuavaimissa tutkin lopun aikoja Paavalin kirjoittaman toisen timoteuskirjeen keskellä olevaa 25 jakeen jaksoa, jossa hän kirjoittaa elämästä lopun aikoina.

Kolmannen luvun alussa Paavali kirjoitti Timoteukselle: ”Sinun on tiedettävä, että viimeisinä päivinä koittavat vaikeat aja” (3:1). Yhteiskunnassa nämä vaikeudet johtuvat ihmisen pahuuden, itserakkauden ja raakuuden lisääntymisestä. Kirkossa vaikeudet tulevat väärien opettajien mukana. Paavali sanoo heitä: ”Karta sellaisia!” (3:5).

Paavali ei käske ainoastaan vetäytymään väärien opettajien luota vaan asettaa positiiviseksi ja hyväksi esikuvaksi itsensä. Hän kirjoittaa pastori Timoteukselle näin:

”Sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapaani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni niissä vainoissa ja kärsimyksissä, joita sain osakseni Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Millaisia vainoja olenkaan saanut kestää! Ja kaikista Herra on minut pelastanut. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää hurskaasti Kristuksen Jeesuksen omina.  Kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pitemmälle, eksyttäen muita ja eksyen itse” (2 Tim. 3:10-13).

Paavali ensin sanoi: Sinä Timoteus olet seurannut minua. Olet katsonut elämäntapaani, uskoani ja opetustani. Siinä on hyvä esimerkki sinulle. Tässä on rohkeat sanat.

Paavali kehottaa Timoteusta, että nuori Jumalan valtakunnan työntekijä ottaisi Paavalin esikuvakseen siten että hän seuraisi Paavalin:

 • opetusta
 • elämäntapaa
 • pyrkimystä
 • uskoa
 • kärsivällisyyttä
 • rakkautta
 • kestävyyttä vainoissa.

Olet esikuva

Me tarvitsemme esikuvia. Jeesus kehotti ihmisiä seuraamaan häntä ja olemaan hänen kanssaan.  Samoin Paavali kehottaa eri kirjeissään seuraamaan esimerkkiään.

Jokainen kristitty on esikuva lähellä oleville. Perheen isä ja äiti ovat suuria esikuva lapsille kristityn elämästä. Työtoveri on esikuva työpaikalla

Missä tahansa olemme ja ihmiset tietävät, että olemme kristittyjä, annamme jonkinlaisen kuvan kristityn elämästä.

Mieleeni tulee Kalevi Lehtinen, joka puhui suuressa tapahtumassa. Hän sanoi puheessaan lauseen, jonka jotkut papit kokivat arvostelevana ja loukkaavana. Kalevi kutsui pian pastorit yhteen ja pyysi anteeksi sanavalintojaan.

Tässä on esimerkki anteeksipyytämisestä.  Lehtisen yksi periaate oli se, että hän ei puhu pahaa toisista kristityistä.

Hengellinen isä ja äiti

Paavali oli esimerkki Timoteukselle hengellisenä isänä olemisesta. Maatamme kuvaa hengellisen vanhemmuuden puute. Kristityt tarvitsevat hengellisiä isiä ja äitejä.

Ehkä tässä on kutsu sinulle, joka olet ollut jo vuosia kristittynä. Pohdi, kenelle voisit olla tukena.

Minulla näitä hengellisiä isiä olivat raamattupiirin jäsenet, jossa nuorena uskovana sain vuosien ajan käydä. Siellä oli vanhoja – ainakin silloin näin nämä kolmekymppiset ja vähän vanhemmat – tosi vanhoina kristittyinä. Kodissa kokoontuvassa raamattupiirissä sain kuunnella heitä, oppia heiltä, osallistua keskusteluun ja rukoilla yhdessä. Välillä joimme kahvia ja taas jatkoimme. Tällä luotiin uskonelämäni perusta. Kiitollisena muistelen raamattupiirini jäseniä, joista suuri osa on jo siirtynyt kotiin Jumalan luokse.

On hyvin tärkeää, ettemme jää yksin. Etsi uskovien yhteyttä. On tärkeää, että käymme jumalanpalveluksessa. Mutta tämän lisäksi on hienoa, jos sinulla on joku viikon aikana kokoontuva ryhmä, jossa voitte lukea Raamattua, rukoilla ja pohtia oman paikkakunnan tavoittamista evankeliumilla.

3. Raamattu oppaana lopun aikana

Miten tulisi elää lopun aikana? Tästä Paavali kirjoittaa testamentissaan, viimeiseksi jääneessä kirjeessään eli toisessa kirjeessään Timoteukselle.

Paavali korostaa Raamatun merkitystä seurakunnan elämässä. Hän kirjoittaa seurakunnan johtajalle Timoteukselle sanat, jotka ovat tärkeitä meillekin. Paavali toteaa näin:

”Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen. Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä (2 Tim 3:15-17).

Paavali sanoo, että Timoteus on tuntenut jo lapsesta asti Vanhan Testamentin pyhät kirjoitukset. Ne antavat lopun aikoina viisautta siten, että niitä tutkimalla syntyy usko Jeesukseen.

Kun Paavali kuvaa lopun aikoja, hän ei ryhdy ainakaan tässä viimeiseksi jääneessä kirjeessään kuvaamaan tarkasti eskatologian yksityiskohtia. Sellaisia kuin, mikä on tuhatvuotinen valtakunta, kuka ja millainen on antikristus, missä on pedon merkki, mitä tarkoittaa vaivan aika, onko sen pituus seitsemän vuotta, tuleeko Jeesus takaisin ennen tai jälkeen vaivan ajan tai sen puolivälissä vai onko vaivanaikaa lainkaan.

Tämän päivän jakeissa Paavalilla on lopun aikoihin liittyvä yksi sanoma. Raamattu on kristitylle lopun aikoina tärkeä kirja. Paavali korostaa Raamatun merkitystä.

Raamattu antaa viisautta pelastumista varten

Hän mainitsee Raamatusta kaksi asiaa: Se antaa viisautta, jotta uskomme Jeesukseen pelastuaksemme.

Tarvitsemme Raamattua juuri siksi, että se osoittaa meille pelastuksen tarpeen. Jokainen ihminen on tuhlaajapoika ja tuhlaajatyttö. Emme ymmärrä ihmisen syntisyyttä, siitä seuraavaa eroa Jumalasta, jokaisen hengellistä kuolemaa ja sitä että olen matkalla kadotukseen ilman Jumalan sanaa. Jumalan sana antaa viisautta, jotta näemme tilamme oikein.

Jumalan sana antaa viisautta myös siihen, että voimme pelastua uskomalla Jeesukseen. Maailman ideologioiden, oppien ja uskontojen keskellä on yksi henkilö, joka voi pelastaa. Hänen nimensä on Jeesus. On yksi tapa, jolla voidaan pelastua, se on usko Jeesukseen, joka on kärsinyt pahuutemme ja syntiemme koko rangaistuksen. Tämän voimme oppia vain Raamatusta.

Paavali mainitsee ensin, että Raamattu antaa viisautta, jotta uskomme Jeesukseen pelastuaksemme.

Raamattu kertoo, miten elää hyvää elämää

Toiseksi Paavali sanoo, että tarvitsemme Raamattua, sillä se opettaa lopun aikoina, miten elää hyvää elämää.

Aikaisemmin Paavali oli kirjoittanut, että lopun aikoina ihmisten pahuus lisääntyy. Paavalilla on vastamyrkkyä pahuuteen. Jumalan sana, Raamattu saa aikaan toisenlaista käyttäytymistä. Raamattu opettaa kristityn hyvään Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin kristitystä tulee lopun aikana Paavalin sanoja käyttäen ”täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä”.

Tämä tarkoittaa kahden valtakunnan kohtaamista. Paha ei voi sietää hyvää eikä pimeys valoa. Siksi kristityn tule lopun aikoina varautua vaikeuksiin uskonsa ja elämäntapansa vuoksi.

Paavalin sanoma Raamatusta on, että se on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Siksi siinä on voima. Paavali ei sano tässä, että Raamatun kirjoittavat olivat Jumalan Hengen inspiroimia eli henkäyttämiä. Varmasti sitäkin. Paavali korostaa, että itse teksti on Jumalan sanaa, Jumalan inspiroimaa.

Lopun aikoina tarvitsemme Raamattua, jotta tiedämme, miten tulee uskoa ja elää. Paavalille Raamattu oli tärkeä, koska sen valossa kaikki opetus tuli mitata. Lopun aikoina kristikunnan keskellä on vääriä opettajia ja opetuksia. Raamatun tulee olla ohjeemme.

Siksi on huolestuttavaa, että Raamatun lukeminen vähenee Suomen kristikansan keskellä.

Meidän aikanamme on valitettavasti leviämässä vähättelevä asia Raamattuun. Jotkut sanovat, että siellä on vain erilaisia tulkintoja. Emme tiedä, mikä on oikea. Luterilainen opetus on korostanut käsitystä Raamatun selkeydestä. Raamattu selittää itse itseään ja Raamatun sanoma on selkeä. Juuri nyt tarvitsemme enemmän ja enemmän Raamatun opetusta maassamme.

Kristityillä voi olla periaatteessa arvostava asenne, mutta käytännössä vähätellään Raamatun merkitystä lukemalla sitä vähän. Ehkä tässä on yksi syy kristillisen elämän aneemisuudelle maassamme.

Raamattu on Jumala lahja meille. Erityisesti sekavassa ajassamme, meidän pitää itse lukea Raamattua hengelliseksi ravinnoksemme.

Lopun aikoja koskevan jaksonsa keskellä Paavali korostaa Raamatun merkitystä ja sen lukemista. Meidän kokemuksemme ja ajatuksemme vievät meidät helposti väärälle tielle. Raamattu antaa meille viisautta, jotta pelastumme ja pysymme pelastettuina loppuun asti.

4. Julista evankeliumia

Raamattuavaimissa luen Paavalin toista kirjettä Timoteukselle ja tutkistelen, mitä Paavali opettaa lopunajoista kolmannessa ja neljännessä luvussa.

Paavali ei kehota lopun ajan kristittyä piiloutumaan ja vaikenemaan. Päinvastoin, nyt on julistettava evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Tarvitaan rohkeutta, sillä lopun aikoina ihmiset eivät halua kuulla totuutta vaan sanomaa, joka tukee heidän pahuuttaan tai välinpitämättömyyttään.

Paavali kirjoittaa neljännen luvun alussa näin:

”Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen nimessä, hänen, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, ja hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta: julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät siedä kuulla tervettä oppia vaan haalivat itselleen halunsa mukaisia opettajia kuullakseen sitä mitä kulloinkin mieli tekee. He tukkivat korvansa totuudelta ja kääntyvät kuuntelemaan taruja.  Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät” (2 Tim 4:1-5).

Julista sillä tuomion päivä saapuu

Miksi meidän pitää julistaa evankeliumia. Ensimmäiseksi syyksi Paavali mainitsee viimeisen tuomion näköalan. Jeesus tulee tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.

Evankeliumin julistaminen on samanaikaisesti sekä mielettömän iloisen että äärettömän vakavan sanoman julistamista.

On olemassa taivas ja kadotus. Molemmat ovat iankaikkisia. Jos joku joutuu kadotukseen, hän ei pääse sieltä milloinkaan pois. Ei voi olla suurempaa pettymystä. Ei mitään toivoa, Jumala on kääntänyt selkänsä.

Me tiedämme tämän, koska Jumala on ilmoittanut tämän Raamatussa! Siksi meillä on suuri vastuu.  Nyt meidän on saarnattava sanaa, astuttava esiin, nuhdeltava, varoitettava, kehoitettava pitkämielisyydellä ja opetuksella.

Rovasti Urho Muroma kertoi aikanaan näystään, jossa lukemattomia ihmisjonoja hiljaisena virtana valui kohden jyrkännettä ja syöksyi syvyyteen. Siinä näyssä hän juoksenteli jonojen välissä, yritti varoittaa ihmisiä. Ani harvat kiinnittivät häneen mitään huomiota. Useimmat jatkoivat kulkuaan kohti jyrkännettä suistuakseen syvyyteen. Evankelista Muromalla oli näky hukkuvista sieluista ja se vei hänet tekemän kaikkensa pelastaakseen ihmisiä hukkumasta kadotukseen.

Jeesuksen takaisintulo on yksi syy, miksi tulee julistaa.

Julista sillä nyt opetus otetaan vielä vastaan

Toiseksi syyksi Paavali mainitsee tämän: ”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia.”

Lopun aikoina Raamatun sana halutaan vaieta. Yhteiskuntaan ja seurakuntaan tulee tilanne, jossa Raamatun oppi ei kelpaa. Tämä ei tarkoita opittomuutta vaan opiksi tulee ihmisen omat himot ja he etsivät opettajia, joka tukevat heidän väärää elämäntapaansa. Pahinta on jos kristillinen kirkko lähtee tälle tielle. Paavalin vastaus tähän on uskollinen totuuden sanan julistaminen.

Tee evankelistan työ

Paavali käskee Timoteusta julistamaan evankeliumia.  Vanhemmassa raamatunkäännöksessä Timoteusta käsketään tekemään evankelistan työ.

Evankelista on henkilö, jolle Jumala on antanut erityisen lahjan, kutsumuksen, halun ja kyvyn viedä evankeliumin sanoma niille, jotka eivät vielä pelastuksen tietä tunne. Koska kansamme vieraantuu kristillisestä uskosta, tarvitsemme nyt enemmän ja enemmän ihmisiä, joilla on evankelistan lahja ja kutsumus ja heidän asettamistaan kutsumuksensa mukaisiin tehtäviin.

Evankelistojen lisäksi tarvitsemme todistajia. Todistajan tehtävä on jokaista kristittyä varten. Todistajan rooli on kertoa siitä, mitä on kokenut ja nähnyt. Esimerkiksi oikeudessa auto-onnettomuuden nähnyt todistaja ei kerro, että tavaratalossa sukkahousut oli 50 % alennuksella tai viisitoista minuuttia ennen onnettomuutta musta kissa käveli tien yli.  Todistaja kertoo, miten onnettomuus tapahtui. Jokainen kristitty on kutsuttu todistajaksi. Kertomaan, että hän uskoo Jumalaan, kertomaan mitä usko merkitsee hänelle ja miksi hän käy jumalanpalveluksessa.

Paavali kirjoittaa, että Herran toisen tulemuksen päivä lähenee. Siksi tarvitsemme evankeliumin julistajia.  Jotta he voivat julistaa, tarvitsemme niitä, jotka rukoilevat sananjulistajien ja kuulijoiden puolesta. Herran päivä lähenee, siksi on tärkeää kysyä, annanko tukeani, aikaani ja varojani myös evankeliumin julistamiseen. Ikuisuuteen täältä maan päältä ei lähde rahamme, automme, talomme, osakkeemme. Ikuisuuteen lähtevät ikuiset sielut. Heidän pelastamisensa evankeliumia julistamalla on kirkon ja kristittyjen tärkein tehtävä.

5. Pidä päämäärä selkeänä

Tämän viikon raamattuavaimissa olen käsitellyt Paavalin ajatuksia kristillisestä elämäntavasta lopun aikoihin liittyen.

Paavali kirjoittaa itsestään toisen timoteuskirjeen neljännessä luvussa seuraavasti:

”Minut itseni uhrataan jo pian, lähtöni hetki on tullut. Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Minua odottaa nyt vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, on antava minulle tulemisensa päivänä, eikä vain minulle vaan kaikille, jotka hartaasti odottavat hänen ilmestymistään” (2. Tim. 4:6-8).

Olen matkustellut paljon. Lentokentällä lähtee paljon koneita, mutta on tärkeää päästä juuri oikeaan koneeseen. Samoin rautatieasemalla. Joka kerta kun haluan junalla matkustaa tiettyyn päämäärään, selvitän, moneltako juna lähtee ja miltä raiteelta se lähtee. Olen tajunnut sen, että kaikki junat eivät vie minua samaan päämäärään. Siksi junan valinta on tärkeää.

Viisas valmistelee lähtönsä hyvin

Kun lähdemme johonkin ulkomaille lomalle selvitämme, mikä siellä meitä odottaa.

On hämmästyttävää, että moni vaivautuu kyllä tarkastamaan netistä tai jostain muualta yhden junamatkan lähtöajan, mutta pysähtyy harvoin miettimään, oman elämänsä suuntaa.  Tai selvitetään tarkasti viikon lomamatkaa, mutta ei kysytä, missä vietän ikuisuuteni. Mitä on tämän elämän jälkeen? Pitääkö kristinuskon ja Raamatun opetukset ihmisen kahdesta päämäärästä – taivaasta ja kadotuksesta –  paikkaansa? Mikä on minun kohtaloni?

Mitä me tiedämme tulevaisuudesta?

Jeesus puhui paljon paluustaan maan päälle. Keskeinen sanoma oli, että ihmiskunnan arki sujuu normaalisti, mutta hänen paluunsa yllättää kaikki.

Kun Nooa rakensi arkkia, elämä ympärillä oli aivan normaalia. Kaikki tekivät sitä mitä pitikin, omia arkisia askareitaan.

Samoin oli Lootin aikana. Elämä oli normaalia. Mutta ihmiset eivät tienneet, että kohta kaikki on ohi. Mutta Jumala valmisti pelastuksen sekä Nooan että Lootin päivinä. Uskovat pelastuivat Nooan päivinä menemällä arkkiin ja Lootin päivinä pakenemalla kaupungista.

Jeesuksen tulemus on yllätys. Hän tulee kuin varas yöllä. Hänen tulonsa on kuin salama, joka iskee yllättäen.

Toisessa Timoteuskirjeessä Paavali on kertonut, miten valmistautua Jeesuksen tuloon. Hän korosti ensin ihmiskunnan pahuuden lisääntymistä. Sama tilanne oli muuten ennen vedenpaisumusta Nooan aikana sekä ennen Sodoman ja Gomorran hävittämistä.

Paavali korosti oikeiden esikuvien merkitystä uskovalle. Hän korosti Jumalan sanan merkitystä. Paavali käski julistamaan evankeliumia vaikka sitä ei otettaisi vastaan.

Lopun aikoja koskevan jakson lopussa Paavali kertoo oman elämänsä lopusta. Hän tietää, että kohta hänet tapetaan marttyyrina.

Hän on säilyttänyt uskonsa elämän myllerryksissä. Hän sanoo, että nyt häntä odottaa vanhurskauden seppele. Tämä seppele kuvaa voittopalkintoa.

Palkintoa ei jaeta alussa vaan vasta lopussa. Voitonseppeleellä kruunataan ne, jotka pääsevät perille.

Tervetuloa kotiin! Kohta

Kerrotaan eläkkeelle jääneestä lähetyssaarnaajasta, joka tuli kotiinsa Yhdysvaltoihin samalla laivalla kuin Yhdysvaltojen presidentti.  Laivaa vastassa olivat kovaääniset iloitsevat väkijoukot, armeijan orkesteri, punainen matto  ja media toivottamassa presidenttiä kotiin. Millainen hieno vastaanotto se olikaan kun valtion arvostettu päämies saapui kotiin. Lähetyssaarnaaja hiipi laivasta tuntemattomana ja huomaamattomasti maihin.  Pitkän ja monipuolisen lähetystyöuran jälkeen hän oli nyt itsesäälin ja katkeruuden vallassa. Häntä ei muistettu tarpeeksi. Hän valitti asiasta Jumalalle. Silloin Jumala lempeästi sanoi hänelle: ”Mutta rakas lapseni, sinähän et ole vielä kotona!”.

Mekään emme ole vielä kotona.

Voittopalkinto vielä odottaa.

Urheilukilpailuissa voittopalkinto näytetään usein televisiossa etukäteen. Kukahan tämän saa? Voittajajoukkueen kapteeni nostaa palkinnon ylös vasta ottelun jälkeen.

Tämän viikon raamattuavaimissa olen tuonut joitakin näkökulmia siihen, miten elää lopun aikana.

Kristitty muistaa, että hän ei ole tästä maailmasta vaan odottaa tulevaa. Kala ei voi koskaan olla tyytyväinen kuivalla maalla, koska se on luotu elämään vedessä. Kotka ei koskaan koe täydellistä iloa, jos se ei pääse lentämään. Myöskään sinä et voi kokea todellista tyydytystä, onnea ja tarkoitusta, jos et seuraa Jumalaa, jonka yhteydessä sinut on luotu elämään

Tärkeää on se, että lopunaikana voi löytää uskon Jeesukseen ja pelastua.

Miten ihminen pelastuu?

Ihmisten elämäntaipaleet ja persoonat ovat erilaisia. Silti on joitakin pelastuksen asiassa kaikille yhteisiä asioita. Mainitsen tässä niistä neljä.

Ensiksi, Jumala rakastaa juuri sinua ja haluaa sinulle hyvää.

Toiseksi, sinun syntisi erottavat sinut Jumalasta nyt ja kerran ikuisesti kadotuksessa.

Kolmanneksi, Jumalalla on ratkaisu syntiongelmaasi. Hän tuli Jeesuksessa maailmaan ja kuoli syntiesi puolesta. Nyt kaikki sinun syntisi on sovitettu.

Neljänneksi. Jumalan valmistama pelastus tulee osaksesi, kun otat tämän syntien sovituksen ja pelastuksen vastaan.  Voit vaikka sanoa Jumalalle: Jumala, minä tarvitsen sinua. Anna syntini anteeksi Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Haluan uskoa sinuun ja seurata sinua. Tule elämäni Herraksi. Haluan olla nyt pelastettujen joukossa ja kerran taivaassa. Rukoilen tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.

Nyt voimme vain aavistella sitä, mitä varten meidät on luotu. Kristitty näkee sen kun Herramme Jeesus Kristus tulee takaisin.


 

Jätä kommentti