Näkyjen aika

Millainen näky kristillisillä seurakunnilla ja järjestöillä on tulevaisuuteen? Millaista aikaa elämme? Mihin Jumala haluaa johdattaa? Voiko jakautuneella kristikunnalla olla yhteinen näky ja yhteistä työtä kansamme hyväksi? 

Kyllä voi! Näyn pitää olla sellainen, että siihen pystyy erilaiset kristityt sitoutumaan. Näyn tulee myös kunnioittaa kristikunnan erilaisuutta. Meillä kristityillä on enemmän yhdistäviä kuin toisistamme erottavia asioita. 

Tarvitsemme rohkeita näkyjä, näkyjen näkijöitä ja näkyjen sanoittajia.

Olen ollut kristillisessä työssä kolme vuosikymmentä. Työpäivät täyttyvät monenlaisilla arjen asioilla. Seurakunnissa ja järjestöissä työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät valtavasti työtä. Aina on kuitenkin tarpeen kysyä: Teenkö oikeita asioita ja parhaalla tavalla? 

Seurakunnan näky

Uusia alkuja

Suomessa on ollut monia hyviä näkyjä. Viime viikolla Evankelinen lähetysyhdistys (ELY) sai kirkolliskokoukselta virallisen lähetysjärjestön aseman. ELY:n puolelta askel on varmasti vaatinut paljon työtä ja vaikuttamista. Eero Junkkaalan vetämä Raamatunopetusakatemia on järjestänyt sekä raamattuopettajien koulutusta että antanut raamattuopetusta seurakunnissa. Evankelioiminen Elämäntapana (XEE) on noussut vahvaksi henkilökohtaisen evankelioimisen varustajaksi. Moni on kertonut, että tämän koulutuksen jälkeen he ovat ensi kertaa kertoneet uskostaan jollekin. Meillä on Radio Dei, Radio Patmos ja TV7 sekä monia seurakuntia ja järjestöjä.

Nämä kaikki ovat nousseet näystä ja tarpeesta. Näkyyn on yhdistynyt työ. Työ ilman näkyä on touhuamista, ja näky ilman työtä toiveajattelua.

kristittyjen yhteistyö

Näky löytyi yhteiseen missioon

Se löytyi -mediamissio on viime vuosikymmenien merkittävimpiä osoituksia näyn syttymisestä, siihen sitoutumisesta ja sen toteuttamisesta.

Lähetysjärjestö IRR-TV lähestyi kirkkokuntia, seurakuntia ja järjestöjä suuren näyn kanssa: Viedään evankeliumi kampanjamuodossa kaikkien suomalaisten ulottuville. Sadat seurakunnat ja tuhannet kristityt sitoutuvat näkyy. Kaikki eivät. Mutta sitoutuneet jatkoivat joistakin vähättelevistä kommenteista huolimatta ja toteuttivat mission. Kiitos!

Mihin Jumala kutsuu seurakuntaansa nyt?

Elämme jälkikristillisessä yhteiskunnassa. Seurakuntiin kuuluvien määrä vähenee. Tieto kristinuskon perusasioista katoaa. Jossain sakotetaan kun kirkkoon kuulumaton päiväkotilapsi kuulee kirkossa pääsiäisen sanoman. 

On hyvä muistaa, että Jeesus lähetti seuraajansa antikristilliseen maailmaan, jossa miltei kaikki apostolit kokivat marttyyrikuoleman. Ei heidän eteensä laitettu punaista mattoa. Verinen vaate oli monen kohtalo.

Mutta apostoleilla oli sanoma maailmalle: Valtava uutinen Jeesuksesta on vietävä kaikille! He kokivat olevansa etuoikeutettuja sanoman viemisessä ja jopa kuoleman edessä. 

Yhteiskunnan maallistuminen ei ole ylitsepääsemätön este evankeliumin julistamiselle. Sen sijaan seurakunnan apaattisuus ja näyn puute ovat sitä. 

Kun pohdin, mihin Jumala kutsuu seurakuntaansa, teen se oman näkyni, kokemukseni ja kutsumukseni pohjalta. Tästä omasta kutsumuksestani kerron myöhemmin.

Tärkeitä asioita ovat nämä:

 • Rukous. Uskon, että Jumala kutsuu meitä rukoukseen. Tästä Antero Mooses Laukkanen puhui koskettavalla tavalla 27.10.2022 Nokian kirkossa. Hän kutsui kristittyjä murtamaan rukoilemattomuuden linnoitukset maassamme. Perustelemme rukoustemme vähyyttä: ”Ei ole aikaa! Ei ole aikaa! Ei ole aikaa!” Antero muistutti, että meillä on kaikki aika. Antero sanoi: ”Rukoilemattomuus on kuin syöpä. se etenee ja tuhoaa lopulta kaiken.”
 • Raamattu. Jumala on antanut meille sanansa. Erityisesti nyt hengellisesti sekavana aikana kristityn etuoikeus ja velvollisuus on lukea Raamattua ja opettaa sitä toisille. Jos koemme uskomme heikoksi, se voi johtua siitä, ettemme anna uskolle ruokaa. Raamatusta nousee sanomamme tälle ajalle.
 • Kristittyjen yhteys. Tarvitsemme toisiamme. Erityisesti jos ja kun kristityt joutuvat ahtaalle uskonsa ja toimintansa vuoksi, on tärkeää, että tuemme toisiamme. Siksi on tärkeää tuntea toisemme. Evankelioimis- ja lähetystehtävän toteuttamiseksi on tarpeen yhdistää osaamistamme ja voimiamme.
 • Evankelioimisen näky. Hengellinen pimeys valtaa alaa, ja nyt tarvitaan kirkasta evankeliumin julistusta sekä selvää kutsua Jeesuksen seuraajaksi. Kukin hengellinen taho toteuttaa tätä arjessaan monin tavoin, mutta koska evankelioimisen tarve on valtavaa, voimme toimia yhdessä iloiten. Tarvitsemme uutta sitoutumista tähän näkyyn ja evankelistojen löytämistä ja rohkaisemista.
 • Elämän hallintavallan luovuttaminen Jumalalle. Raamattu kehottaa antamaan koko elämämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle. Tämä on jokaisen omaa arjen jumalanpalvelusta. Hallintavalta käsittää kaiken: pankkitilini, elämäntehtäväni, lahjani, pankkitilini, makuuhuoneeni, elämäni ja kuolemani. Suurin kutsumuksemme on elää lähellä Jumalaa. Uudistus alkaa henkilökohtaisesta sitoutumisesta. Voit vaikka rukoilla: ”Jumala haluan antaa koko elämäni määräysvallan sinulle. Ohjaa elämääni ja puhu myös niistä asioista, joita minun tulee elämässäni muuttaa. Tässä annan elämäni lahjaksi sinun, evankeliumin ja lähimmäisteni palvelukseen. Aamen.”

Suuria ja pieniä näkyjä

Jumala antaa lapsilleen, seurakunnille, kirkkokunnille ja järjestöille erilaisia näkyjä ja tehtäviä. Jumalan kansa on kuin ihmisruumis, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. 

Kukaan kristitty ei ole niin köyhä ettei hänellä olisi mitään annettavaa toisille. Eikä kukaan niin rikas, ettei tarvitsisi toista.

Älä väheksy tehtävääsi ja kutsumustasi.

Antakaa sitä, mitä teillä on

Apostoli Pietari tapasi apua pyytävän ramman. Mies halusi rahaa. Pietari sanoi: 

”Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimessä: nouse ja kävele.” (Ap.t. 3:6).

Rampa luuli, että Pietarilla on heittää vain jokunen ropo. Pietari antoi enemmän: Terveyden, joka johti miehen paluun arkeen palaamiseen sekä Jumalan ylistämiseen. 

Mitä annettavaa kristikunnalla on? Mitä meiltä odotetaan?

Joskus odotukset ovat liian pieniä, ja meillä on suurempaa annettavana.

 • Ei meillä ole antaa rahaa velkaantuvalle yhteiskunnalle.
 • Voimme rukoilla sairaiden puolesta.
 • Tarjoamme pelastuksen evankeliumia.
 • Tuomme avun syyllisyyteen.
 • Välitämme apua yksinäisyyteen seurakunnissamme.
 • Kutsumme mielekkääseen ja palvelevaan elämään.
 • Tarjoamme tulevaisuuden ja toivon. 

Jokainen tarvitsee ja kaipaa syvimmiltään Jeesuksen Kristuksen sisäistä tuntemista.

Tarve näkyjen näkijöille

Jumala kutsui nuoren Samuelin apaattisena aikana tehtävään:

 ”Siihen aikaan Herra puhui ihmisille vain harvoin eikä näkyjä usein nähty” (1. Sam. 3:1).

Näkyjen näkijät katsovat kauaksi. He näkevät tarpeen, päämäärän ja keinot. Heidän sydäntään polttaa jokin huonosti oleva asiaa. Kun he kysyvät, miksi kukaan ei tee mitään, he paljastavat oman sydämensä kutsun ja näyn. 

Jumalan antama näky ja tehtävä löytyy usein siitä, mihin kaipaamme muutosta.

Näkyjen näkijät usein joutuvat kamppailemaan olemassaolevien rakenteiden ja toimintamallien kanssa: ”Ei noin ole tehty ennenkään!” Vanhat tavat tappavat monet näyt ja rampauttavat niiden kantajat. 

Myös näkyjen näkijöitä on arvioitava. Eivät kaikki näyt ole hyviä eivätkä Jumalan tahdon mukaisia. Energiayhtiö Fortumin näky Uniperista saatavasta jatkuvasta tulosta ei ottanut huomioon Venäjän uhkaa. Vanhassa testamentissa oli vääriä profeettoja ja näyn kantajia. Jumalan valtakunnan työnäkyjen tulee pohjautua Raamatun ilmoitukseen. 

hengelliset vaikuttajat

Suuret visiot lentävät korkealla ja matalalla

Kun Jumala herättää kristikunnassa näkyjä, niissä on usein kaksi tasoa. Osittain näky lentää korkealla periaate-tasolla. Se kertoo, mitä halutaan saada aikaan.  Tämän näyn täytyy jalkautua, tulla alas arjen tasolle. Miten se toteutetaan? Miten näky muutetaan arjen konkreettisiksi teoiksi?

Kalevi Lehtinen opetti, että Jumalan antaman työnäyn tulee olla suurempi kuin omat voimamme. Isoon näkyyn tulee liittyä Jumalan armollisuuden ja armon kokemus:

”Jumala on antanut meille valtavan työnäyn. Mutta mitä suurempi on näkymme, sitä suurempi on oltava Jumalan armon tajuaminen. Muuten suuri näkymme rusentaa meidät.”

Kalevi Lehtinen näky ja armo

Se löytyi -mission jälkeen

Se löytyi -missio oli yhdistelmä suuresta valtakunnallisesta näystä ja arjen diakonisista teoista kaupungeissa ja kylissä.

Mitä tulee tehdä nyt, kun medianäkyvyyden neljä viikkoa ja monet tapahtuvat ovat ohi?

 • Mielestäni nyt tulee jatkaa työskentelyä, joka paikkakunnilla ja maakunnissa alkoi. Kristittyjen vaikuttajien on tärkeää kokoontua säännöllisesti yhteen rukoilemaan, näkemään näkyjä ja suunnittelemaan tulevaa työtä.
 • Lisäksi kristittyjä tulee koota vaikkapa pari kertaa vuodessa yhteiseen rukoukseen oman paikkakunnan ja maamme puolesta.
 • Keskustelkaa ja puhukaa, mitä voitte tehdä oman paikkakuntanne hyväksi. Etsikää konkreettisia tekoja ja aikatauluttakaa ne!
 • Suunnitelkaa paikallisia missiotapahtumia vuosille 2023 ja 2024, joihin liittyy vahva edeltävä koulutus kristityille uskon perusasioista ja evankeliumin kertomisesta.
 • Kutsukaa mukaan tähän kaikkeen myös niitä yhteisöjä, jotka eivät olleet Se löytyi -missiota järjestämässä. 

Tällainen paikkakuntakohtainen työ onnistuu vain, jos joku – tai jotkut – ottavat konkreettisen vastuun työn jatkamisesta. Olisitko se sinä?

Oman tehtävän löytäminen

Miten eteenpäin?

Se löytyi -mission prosessien jatkaminen on tärkeää. 

Oma järjestöni Mission Europen ydintehtävää on seurakuntatapahtumien ja missioiden järjestäminen. Etsimme kyliä, kaupunkeja tai alueita, joissa voisimme olla avuksi missioiden järjestämisessä. Meillä on kouluttajia, evankelistoja ja kokemusta. Jos haluat kaupunkiisi tai kylääsi evankelioimismissiota, ota yhteyttä.

Se löytyi -missio sai minut taas hereille evankelistan kutsumuksen tärkeydestä. Seurasin ilolla työtoverini Ilkka Puhakan toimintaa evankelistana. Tarvistemme enemmän ilkkapuhakoita ja kalevilehtisiä. Kristikunta tarvitsee erilaisia evankelistoja. Evankelistat eivät ole samanlaisia, mutta heillä on sama näky: auttaa toisia Jeesuksen yhteen. On aika nostaa uudet evankelistat esille ja joidenkin vanhojen kohdalla on pyyhittävä pölyt päältä ja erotettava heidät yksinomaan evankelistan tehtävään. Heitä tarvitaan nyt.

Palvelkaa kukin armolahjalla jonka on saanut

Mihin Jumala johdattaa?

Habakukin kirjan 2:2 kutsuu kirjoittamaan näyn selvästi, että sen voi juostessakin lukea.

Kannattaa kirjoittaa oman elämän ja yhteisön näkypaperi.

Olen ollut seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä monissa tehtävissä. Jos Jumala antaa vielä elinpäiviä, haluan keskittyä Jumalan sydämelleni laskemiin asioihin:

 • Kristittyjen varustaminen uskonelämän syventämiseen ja heidän lähettäminen evankeliumin välittämiseen. 
 • Lähetysnäyn vahvistaminen, lähetykselle varojen kerääminen ja uusien lähetystyöntekijöiden löytäminen.
 • Kristittyjen yhteyden ja siitä nousevan yhteisen toiminnan vahvistaminen.
 • Johtajien ja työntekijöiden vierellä kulkeminen.
 • Itsensä heikoksi tuntevien kristittyjen rohkaisu.
 • Sen jakaminen eteenpäin, mitä vuosikymmenien varrella olen oppinut. 
Habakuk 2:2 Piirrä näky selvästi että sen voi juostessa lukea

Mitä Suomi tarvitsee?

Lähetyskentäksi muuttuvassa Suomessa kristittyjen tulee pitää erityisen kirkkaana esillä evankeliumia Jeesuksesta ja esitettävä selvästi, rohkeasti ja nöyrästi kutsu uskoon. Sanoma ja kutsu kuuluvat yhteen.

Pietari antoi rammalle uuden arjen, jossa parantunut otti vastuun elämästään. Pietari ei tehnyt sitä omin avuin vaan paransi Jeesuksen nimessä sairaan. Uskon, että sekä sairaiden puolesta rukoileminen ja konkreettinen ihmisten auttaminen on tärkeää.

Mitä voit tehdä naapurin tai jonkun läheisen hyväksi tänään?

Jokainen kaipaa rakkautta ja hyväksyntää. Kristitty on saanut Jumalalta niin suuren armahduksen, että hän voi armahtaa toisiakin. Puhu hyvää, nosta sanoillasi ja rakenna lauseillasi yhteyttä.

Suomi tarvitsee satojen tuhansien Jeesuksen seuraajien liikkeellelähtöä. Tässä on voima, joka voi uudistaa pahoinvoivan kansan. Liikkeellelähtö tapahtuu aina paikallisesti kylissä, kunnissa ja kaupungeissa. Jokaisen paikkakunnan kristityt ovat vastuussa oman paikkakuntansa tavoittamisesta ja rakastamisesta.

Voisitko sinä raamattupiirissäsi, ystäväjoukossasi ja seurakunnassasi levittää näkyä ja rukousta: Mitä voisimme tehdä oman asuinalueemme hyväksi?

Hyvät teot palvelu ja julistus

Jeesuksen näkynä ihmiset

Jeesus järjesti kaupunkimissioita ja kylämissioita. Hän kulki ympärinsä, julisti evankeliumia ja paransi. Jeesus näki väkijoukkojen hengellisen tarpeen.

Uskon, että tarvitsemme näkyä väkijoukoista, jotka kulkevat kadotukseen ilman Kristusta sekä myötätuntoa ja empatiaa heitä kohtaan. Näännyksissä olevat tarvitsevat apua ja heitteillä olevat suojaa.

”Jeesus kulki sitten kaikissa kaupungeissa ja kylissä. Hän opetti synagogissa, julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Matt. 9:35-38).

Kristillisen seurakunnan näky suuntautuu kirkoista ja kristikunnasta ulos ihmisiin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.

Mitä SINÄ voit tehdä omassa lähipiirissä ja asuinalueella? Ketä voisit kutsua mukaan suureen näkyyn, oman alueesi palvelemiseen ja tavoittamiseen? Ole näyn kantaja.

Jeesus parantaa ja auttaa

Rukous

Jumala, sinä lähetit poikasi Jeesuksen tähän rikkonaiseen maailmaan. Kiitos, että lähetit! Kiitos Jeesuksen täydellisestä elämästä, opetuksista ja ristinkuolemasta syntiemme sovitukseksi. Hän kuoli, että me saisimme elää! Rukoilen herätystä kansamme keskuuteen. Tue eksyneet takaisin ja pelasta kadotettuja. Rukoilen oman asuinalueeni puolesta. Kaikkivaltias Herra, anna meille näkyjä sinun sydämeltäsi. Ohjaa ja varjele kristikuntaa maassamme. Täytä meidät rohkeudella, rakkaudella ja Pyhällä Hengelläsi. Ja näytä, mitä minä voisin tehdä toisten hyväksi omalla paikkakunnallani. Annan elämäni sinun käyttöösi. Aamen.


JAA TÄMÄ TOISILLEKIN

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

2 kommenttia artikkeliin ”Näkyjen aika”

 1. Kiitos tästä kirjoituksesta. Olen kahden vuoden ajan koonnut erilaisten näkyä kantaneiden ihmisten haastatteluja kirjaa varten. Olisiko mahdollista saada haastattelu sitä varten?
  Olen itse saanut aikoinaan näyn äiti-lapsityöstä Suomessa ja innostuin keräämään muiden näkyjä kuten Anneli ja Jorma Lahikainen etc jotka edelleen kantavat näkyä rukouksesta.
  Saanko siteerata tässä artkkelissa sanottuja asioita? Oma stoori on ollut RVssä ja seurakuntalainen.fi sivulla ja avioliitostamme Eero ja Ulla Koskinen nimellä sekä TV7ssa että Radio Deissä.

  Vastaa

Jätä kommentti