Ongelmatilanteet ja muutokset työpaikalla

Osallistuin koulutuspäivään ”Muutos- ja ongelmatilanteet esimiestyön haasteena”. Luennoitsijana oli organisaatiopsykologi Pekka Järvinen.

Luennoitsijana Järvinen oli hyvä. Sanoma oli kohdallaan ja sen omaksumista auttoi puhujan monet esimerkit ja positiivinen humoristinen asenne. Tuskin oli ensimmäinen kerta kun puhuja puhui tästä aiheesta. Puhetaidosta antaisin arvosanan kiitettävä!

Entä sisältö? Sitä oli niin paljon, että listaan tähän vain muutamia ajatuksia:

 • Organisaation ohjaaminen ja oman ammattitaitonsa kehittäminen on paljon helpompaa kuin ihmisten ohjaaminen,
 • Monet ongelmat johtuvat positiivisen ja korjaavan palautteen puutteesta.
 • Työpaikoilla perustehtävä unohtuu helposti, ja sen sijaan tehdään jotain muuta. Esimiehen on muistutettava jatkuvasti perustehtävästä ja johtaa sen mukaiseen toimintaan.
 • ”Toi kaveri ei hoida hommiaan”. Älä tee ihmisestä syntipukkia. Tekemättömyys saattaa johtua esimerkiksi siitä, että kyseinen henkilö ei tiedä kaikkia työtehtäviään. Keskustelu ja palaute on tärkeää.
 • Johtajan on muistutettava JATKUVASTI yhteisistä pelisäännöistä.
 • Työssä on pyrittävä ammatillisuuteen. Työ- ja ihmissuhteet on pidettävä erillään.
 • Töissä ollaan tekemässä töitä!
 • Liian usein hyvistä asiantuntijoista tehdään johtajia. Tuloksena on se, että on menetetty hyvä asiantuntija ja saatu huono johtaja.
 • Ennen johtamisessa korostettiin auktoritaarisuutta, sitten itseohjautuvuutta. Tämä itseohjautuvuus tuotiin myös koteihin ja kouluihin, mutta siellä se ei toiminut. Lapset, oppilaat ja myös alaiset tarvitsevat rajoja. Esimiehen tulee tehdä työtä kahden ääripään välillä: tilanteesta riippuen häneen tulee olla jämäkkä käskijä tai ymmärtävä kuuntelija. Kumpaa ominaisuutta sinun pitää kehittää enemmän? Pystytkö puuttumaan epäkohtiin?
 • Järvinen: ”90 % tehottomuudesta, työyhteisöjen huonosta ilmapiiristä, motivaatiosta jne. johtuu rakenteellista ongelmista ja 10 % ihmisistä.”
 • Yksi modernin johtamisen pelisääntö: esimies asettaa joukkonsa kanssa perustehtävän (kehikon) ja sitten lupaa toimia kehikon sisällä luovasti.

Muutoksista työpaikalla

 • Muutos on aina ristiriitatilanne
 • Järvinen: ”Tottumus vaikuttaa rokotteen tavoin. Se tekee immuuniksi muutoksille.”
 • Monella työpaikalla muutos voidaan suorittaa vain PAKON kautta
 • Jos suunniteltu muutos ei herätä vastarintaa tai kysymyksiä, todellisuudessa muutosta ei ole tapahtunut. Jos se tuo mukanaan kritiikkiä ja kysymyksiä, esimies voi onnitella itsään: muutosta tapahtuu!
 • Jos muutosta ei voida perustella (mitä hyötyä ja miksi) ihmiset eivät lähde siihen mukaan. Syntyy huhuja (kuten aina silloin kun faktoja ei ole tarjolla).
 • Muutoksissa ongelmana on esimiehen väsähtäminen; hän ei jaksa viedä muutosta loppuun. Siksi esimies tarvitsee koko organisaation tuen.
 • Muutoksia tulee käsitellä: mitä kysymyksiä ja pelkoja muutos herättää? Mitä mahdollisuuksia muutokseen sisältyy? Miten muutos toteutetaan, jotta juuri hyvät puolet toteutuvat?

Työyhteisön ongelmatilanteet:

 • Työyhteisön ongelmatilanteet jaetaan yksilölähtöisiin (10%) ja rakenteista johtuviin (90 %).
 • Yksilölähtöisiä ovat mm. alkoholi- ja huumeongelmat, elämänkriisit, mielenterveysongelmat, tehtävien laiminlyönti, arkiuupumus.
 • Rakenteista johtuvia ovat mm. muutos- ja kriistitilanteet, työntekijöiden väliset ristiriidat, ilmapiiri- ja kiusaamisongelmat, syntipukkidraamat, työuupumus.
 • Esimies ei voi yksilölähtöisille ongelmille juuri mitään.
 • Miksi ongelmiin ei tartuta? Syitä on monia mm. ei ole tarpeeksi todistusaineistoa, pelko, kiltteys, tarttuja saa nipottajan maineen, johtajuuden epävarmuus.
 • Oletko arkiuupunut tai työuupunut? Liian usein arkiuupumusta pidetään työstä johtuvana uupumuksena.

Kirjoitan vielä toisen tekstin teemalla ”Henkilökemiaongelma työpaikalla”.

(Julkaistu alunperin mikanblogi.net -blogissa 5.10.2009)

Jätä kommentti