Vilkaisu työarkeeni

Pyhä Henki luo uutta elämää

Mitä Mission Europen toiminnanjohtaja oikein tekee? Tässä joitakin nostoja minulta tammikuun 2023 eräältä viikolta. Mission Europe perustettiin 30 vuotta sitten evankelioimistehtävän toteuttamiseksi. Keskittyminen evankelioimistehtävään on myös jatkuva sisäinen haasteemme, sillä kristikunnassa ja maailmassa on monia tarpeita. Onneksi on olemassa todella monia kristillisiä järjestöjä ja seurakuntia. Meidän missiomme on evankelioimistehtävässä. Tässä viisi nostoa vuoden 2023 kolmannelta … Lue lisää

Kohti parempaa elämänlaatua

elämäntaparemontti

Otin rantalomalukemiseksi Aki Hintsasta kertovan kirjan Voittamisen anatomia. Kirjan on kirjoittanut Oskari Saari. Kirjassa vilisi Hintsan lähipiiriin kuuluvien formulakuskien ja urheilijoiden nimiä. Vaikutelmaksi muodostuu: Kyllä Hintsa tietää, mistä puhuu. Kirjan sanoma on Aki Hintsan kokonaisvaltainen hyvinvointimalli. Pahoinvoinnin ja kiireen keskellä tälle ilosanomalle on markkinarako. Eikä vain huippu-urheilijoille. Myös omassa työssäni kristillisen järjestön johtajana joudun pohtimaan … Lue lisää

Ongelmatilanteet ja muutokset työpaikalla

Vaikeudet työpaikalla

Osallistuin koulutuspäivään ”Muutos- ja ongelmatilanteet esimiestyön haasteena”. Luennoitsijana oli organisaatiopsykologi Pekka Järvinen.

Luennoitsijana Järvinen oli hyvä. Sanoma oli kohdallaan ja sen omaksumista auttoi puhujan monet esimerkit ja positiivinen humoristinen asenne. Tuskin oli ensimmäinen kerta kun puhuja puhui tästä aiheesta. Puhetaidosta antaisin arvosanan kiitettävä!

Entä sisältö? Sitä oli niin paljon, että listaan tähän vain muutamia ajatuksia:

 • Organisaation ohjaaminen ja oman ammattitaitonsa kehittäminen on paljon helpompaa kuin ihmisten ohjaaminen,
 • Monet ongelmat johtuvat positiivisen ja korjaavan palautteen puutteesta.
 • Työpaikoilla perustehtävä unohtuu helposti, ja sen sijaan tehdään jotain muuta. Esimiehen on muistutettava jatkuvasti perustehtävästä ja johtaa sen mukaiseen toimintaan.
 • ”Toi kaveri ei hoida hommiaan”. Älä tee ihmisestä syntipukkia. Tekemättömyys saattaa johtua esimerkiksi siitä, että kyseinen henkilö ei tiedä kaikkia työtehtäviään. Keskustelu ja palaute on tärkeää.
 • Johtajan on muistutettava JATKUVASTI yhteisistä pelisäännöistä.
 • Työssä on pyrittävä ammatillisuuteen. Työ- ja ihmissuhteet on pidettävä erillään.
 • Töissä ollaan tekemässä töitä!
 • Liian usein hyvistä asiantuntijoista tehdään johtajia. Tuloksena on se, että on menetetty hyvä asiantuntija ja saatu huono johtaja.
 • Ennen johtamisessa korostettiin auktoritaarisuutta, sitten itseohjautuvuutta. Tämä itseohjautuvuus tuotiin myös koteihin ja kouluihin, mutta siellä se ei toiminut. Lapset, oppilaat ja myös alaiset tarvitsevat rajoja. Esimiehen tulee tehdä työtä kahden ääripään välillä: tilanteesta riippuen häneen tulee olla jämäkkä käskijä tai ymmärtävä kuuntelija. Kumpaa ominaisuutta sinun pitää kehittää enemmän? Pystytkö puuttumaan epäkohtiin?
 • Järvinen: ”90 % tehottomuudesta, työyhteisöjen huonosta ilmapiiristä, motivaatiosta jne. johtuu rakenteellista ongelmista ja 10 % ihmisistä.”
 • Yksi modernin johtamisen pelisääntö: esimies asettaa joukkonsa kanssa perustehtävän (kehikon) ja sitten lupaa toimia kehikon sisällä luovasti.

Muutoksista työpaikalla

Lue lisää