Piirrä työnäky selvästi

”Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin” (Hab. 2:2). Puheeni Kansanlähetyksen Vastuunkantajaretriitissä Ryttylässä 5.9.2020. 

Kansanlähetys on hengellinen kotini. En ole aina ollut täällä. Löysin tänne tien vähän yli kaksikymppisenä. Kodista on tullut rakas. Täällä olen viihtynyt, ja täällä on paljon rakkaita siskoja ja veljiä.  

Kansanlähetys on hengellinen koti. Se ei varmaankaan paras koti maailmassa. Mutta se on ollut minun hengellinen kotini kolmen vuosikymmenen ajan ja tulee sitä varmaankin olemaan.  

Tulin tähän kotiin nuorten aktiotyön kautta. Italian aktiosta alkoi matka aktioautonkuljettajasta lähetysjohtajaksi. 

Kolme syytä

Jäin tänne Kansanlähetykseen nuorena ainakin kolmesta syystä: 

Ensiksi: Kansanlähetyksessä uskottiin, että Raamattu on Jumalan sanaa. Sitä opetettiin ja sen mukaan haluttiin elää.  Raamatun lukemiseen rohkaistiin. Lisäksi korostettiin, että se mitä Raamattu sanoo, on sama kuin, mitä Jumala sanoo.  

Toiseksi: Kansanlähetyksestä löysin kaikupohjaa lähetyskutsulleni. Täältä löysin kaipaamaani lähetystulta, sielujen voittamisen korostusta, kehotusta viedä evankeliumi niille, jotka eivät Jeesuksesta olleet vielä kuulleet. Tajusin, että jos saan tulla tällaiseen paikkaan, olen löytänyt sydämeni kutsumukselle ja näylle kodin.  

Kolmanneksi: Kansanlähetyksestä löysin mahdollisuuden tehdä jotain. Sain nuorena lähteä sinne Italiaan kuukaudeksi. Sain Kansanlähetyksessä harjoitella palvelemista ja puhumista. Löysin myös työpaikan. Tänne sain tulla tekemään, opettelemaan, epäonnistumaan ja onnistumaan. Löysin paikan, jossa ei tarvinnut vain istua. Täällä sain toimia maallikkona ja sitten myös pappina. 

Kun mietin yli kolmea vuosikymmentä tässä liikkeessä nuo kolme asiaa ovat olleet minulle koko ajan tärkeitä.

 • Raamatun luotettavuus kristillistä oppia ja elämäntapaa liittyvissä kysymyksissä.
 • Evankeliumikeskeinen lähetystyö, jossa kärkenä on tavoittamattomien saavuttaminen.
 • Koko Jumalan kansan rohkaisu palvelukseen.  

Kirjoitettu näky

Puheeni aihe on piirrä näky selvästi. Nuo sanat tulevat Vanhan testamentin profeetta Habakukin kirjan toisesta luvusta (2:2): ”Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea”.  

Ajattelen nyt tässä Vastuunkantajaretriitissä Kansanlähetyksen työnäkyä. Työnäyn tulee olla selvä ja kirkas, jotta voimme sen juostessakin nopeasti hahmottaa. 

Kansanlähetysnäkyä on hahmoteltu 53 vuoden aikana eri tavoin. Yksi innostavimmista näyn kuvauksista löytyy meidän säännöistämme. Kansanlähetyksen sääntöjen 2 § kertoo olemassaolomme tarkoituksen.  

”Liiton tarkoituksena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa johdattamalla ihmisiä Kristuksen tuntemiseen ja ohjaamalla heitä kasvamaan uskossa sekä toimimaan Jumalan valtakunnan työssä. Liitto korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. Luterilaisen tunnustuksen ja oppiperustansa mukaisesti liitto pyrkii toimimaan uskollisena Raamatulle ja sen Herralle Pyhässä Hengessä.” (Suomen Ev.lut. Kansanlähetys r.y:n säännöt 2. §) 

Poimin tästä seuraavat asiat 

 • Edistämme Jumalan valtakunnan leviämistä. 
 • Toimimme kotimaassa ja ulkomailla. 
 • Johdamme ihmisiä Kristuksen tuntemiseen. 
 • Ohjaamme uskovia kasvamaan uskossa. 
 • Ohjaamme kristittyjä Jumalan valtakunnan työhön. 
 • Korostamme kaikkien uskovien vastuuta ja omatoimisuutta. 
 • Toimimme luterilaisen tunnustuksen mukaisesti. 
 • Toimimme oman oppiperustamme mukaisesti. 
 • Pyrimme olemaan uskollisia Raamatulle ja Jeesukselle. 
 • Tämän kaiken haluamme toteuttaa Pyhän Hengen avulla. 

Tätä varten Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on olemassa. 

Voitamme, varustamme ja lähetämme

Haluan tuosta oikein korostetusti nostaa vielä toiminnallisen ytimemme kolmella sanalla: Voitammevarustamme ja lähetämme. Tämä näyn kolminaisuus tulee säännöissä hyvin esille.  

Voitamme

Ensiksi sana voitamme. Säännöt puhuvat ihmisten johdattamisesta Jeesuksen tuntemiseen. Sama asia, mistä Paavali käytti sanaa voittaa. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 9. luvun lopussa apostolin virkaa selittäessään hän sanoo monta kertaa, että haluaa voittaa ihmisiä Jeesukselle. Työmme tähtää siihen, että moni kotimaassa ja lähetyskentällä tulee uskoon. Tähtäämme ihmisten voittamiseen Jeesukselle eli heidän uskoontuloonsa ja pelastumiseensa.  

Varustamme

Toinen sana on varustamme. Tämä tulee voittamisen jälkeen: ohjaamme voitettuja kasvamaan uskossa. Kansanlähetyksen näyssä emme jaa vain pään tietoa, informaatiota, kristillisestä uskosta, mikä sekin on erittäin tärkeää, mutta me myös varustamme ja ohjaamme uskoontulleita sääntöjemme mukaisesti ”edistämään Jumalan valtakunnan leviämistä sekä oman kansamme että muiden kansojen keskuudessa”. Uskovien varustamisella, ohjaamisella ja kouluttamisella on kirkas päämäärä: Meistä tulee Jumalan valtakunnan työntekijöitä kotimaan ja maailman evankelioimiseksi. Tämä uskovien varustaminen on sekä palkattujen työntekijöiden, mutta kansanlähetysnäyssä myös jokaisen kutsumus. 

Lähetämme

Kolmas sana on lähettäminen. Säännöissä tämä ilmaistaan sanoin: ”toimimaan Jumalan valtakunnan työssä”. Uskoontulleita koulutetaan ja lähetetään Jumalan valtakunnan työhön. Työnäyssämme jokainen uskova on Jumalan lähettämä palvelija arjessa. Hän rukoilee, toimii ja puhuu, jotta toisetkin voisivat tulla uskoon. Jokaisella on tehtävä uskoontulleiden varustamisessa. Jokaisella on tehtävä myös työntekijöiden lähettämisessä täällä kotimaassa ja maailman äärissä. 

Kansanlähetysnäky on kirkas Jumalan antama näky. Se on raamatullinen näky, jota tämä liike ei saa unohtaa. Sen toteuttamisen muodot voivat vaihdella. Mutta Kansanlähetyksen ydintehtävä on voittaa toisia Kristukselle, auttaa uskovia kasvamaan ja lähettää heidät palvelemaan, jotta taas uusia tulee voitetuksi, varustetuksi ja lähetetyksi.  

Uskovien vastuu ja omatoimisuus

Nostan Kansanlähetyksen innostavista säännöistä vielä yhden teeman:  

”Liitto korostaa uskovien vastuuta ja omatoimisuutta.” 

Vastuu

Meillä on vastuu. Meille on uskottu evankeliumi, olemme kuulleet sen ja ottaneet sen vastaan. Olen pelastunut. Paavalin sanoisi: ”Olen velassa” (Room. 1:14). Olen kuullut evankeliumin tuhansia kertoja samalla kun maailmassa on satoja miljoonia, jotka eivät ole kuulleet hyvää sanomaa kertaakaan. Minä elän hengellisessä ja materiaalisessa yltäkylläisyydessä samaan aikaan kun hengellinen ja maallinen nälänhätä on totta. 

Maailma ei ole evankelioimatta siksi, että tehtävä olisi ylitsepääsemättömän vaikea. Tehtävä on kesken, koska kristikunta ei ole ottanut tehtävästä vastuuta. Rakennamme omia hienoja hengellisiä kotejamme ja elämämme ja tukimme korvamme hukkuvien huudolta.  

Minä tarvitsen uutta herätystä ja uudistusta. Haluan laittaa itseni likoon toisten pelastumisen puolesta. Tämän vuoksi olen muun muassa työntekijöiden lähettäjärenkaissa. 

Mikä on se tehtävä, minkä Jumala on antanut sinulle, ja jossa hän odottaa uskollisuutta? On olemassa tehtäviä, mitkä ovat koko kristikunnalle yhteisiä kuten osallistuminen maailmanlähetykseen ja oman maan evankelioimiseen.  Sitten jokaisella on jokin erityisenne tehtävä. Ole uskollinen siinä.  

Ole uskollinen myös lähettäjäpiirin jäsenenä. Kansanlähetyksen näkyyn kuuluu lähettäjänä oleminen. Meillä on lähetystyöntekijöillä lähettäjärenkaat ja samoin monilla kotimaantyöntekijöillä.

Jos kysyt, kenen renkaaseen pitäisi liittyä, vastaan sinulle: Liity vaikka yhden kotimaaan työntekijän ja yhden lähetystyöntekijän lähettäjäksi. Halutessasi voit liittyä useampaan renkaaseen, jotta saat myös enemmän rukousaiheita.  

Me korostamme uskovien vastuuta Jumalan valtakunnan työssä. Tämä työ ei saa jäädä palkattujen työntekijöiden vastuulle. Silloin evankeliumi ei mene eteenpäin ja uskovilta otetaan pois ilo ja siunaus olla mukana evankeliumin työssä.  

Omatoimisuus

Sitten sääntöjen sana omatoimisuus.  Sinulla on uskovana oikeus pitää evankeliumia esillä, puhua sitä yksityisesti ja julkisesti. Sinä voit palvella kätten teoin lähimmäistäsi. Etsi tällaisia mahdollisuuksia.

Kansanlähetysnäkyyn on kuulunut ajatus, että uskova on vastuussa oman paikkakuntansa evankelioimisesta. Etsi joku, jonka kanssa rukoilla paikkakunnan puolesta, pohtikaa, mitä voitte tehdä. Jos olette kansanlähetyksen joukkoa, ottakaa yhteyttä kansanlähetyspiiriinne ja kertokaa näystänne piirin työntekijälle. Unelmoikaa, rukoilkaa ja toimikaa oman katunne, korttelinne, kylänne, kaupunkinne, maakuntanne ja maamme evankelioimiseksi.  

Kansanlähetysnäky antaa suuntaa

Edellä olen kuvannut Kansanlähetysnäkyä. Tämä näky innostaa minua mielettömästi. Se on myös näky, joka kantaa minua ensi vuoden alusta uudessa työssäni Mission Europe -järjestössä. Siinäkin haluan voittaa, varustaa ja lähettää. Samankaltainen näky kantaa. 

Kansanlähetys on jatkossakin hengellinen kotini.  Haluan toimia lähettäjänä ja kutsuttaessa opetustehtävissä tässä kansanlähetyskodissani. Kodissa, jossa on erilaisia ihmisiä, teologisia ja toiminnallisia painotuksia, mutta jota on pitänyt yhtenäisenä näky, Kansanlähetysnäky. Näky muistuttaa kaiken keskellä ydintehtävästämme kotimaassa ja lähetysmailla: Johdatamme mahdollisimman monta Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen, varustamme heitä ja opetamme heidät edelleen johdattamaan toisia Jeesuksen yhteyteen.  

Anna tämän näyn palaa Jumalan kunniaksi. 


Linkkejä:

Kansanlähetys

Mission Europe

Yksi kommentti artikkeliin ”Piirrä työnäky selvästi”

Jätä kommentti