Pohdintoja elämäni tarkoituksesta

Kirjoitin tänä aamuna Facebookin alla olevan tekstin. Sen. jälkeen ajattelin katsoa, mitä minä olen kirjoittanut kuukausikirjeissäni elämäni tarkoituksesta.

Olen monenlaisessa hengellisessä toiminnassa mukana. Imu tehtäviin ja toimintaan on suuri. Tämän vuoksi on tärkeää aina välillä pohtia, mitä teen ja miksi. Tarkoitus antaa suunnan toiminnoille ja valinnoille. Näin kirjoitin 25.10.2023:

ELÄMÄNTARKOITUSPAPERI

Kalevi Lehtinen kertoi, miten hän nuorena Jumalan lapsena pohti elämänsä tarkoitusta. Hän päätti kirjoittaa elämänsä tarkoituksen paperille.

Tunnin kuluttua paperissani oli kaksi kohtaa:

1. Olen rakastettu ja armahdettu Jumalan lapsi tässä ja nyt.

2. Kerran tulen olemaan ikuisesti taivaassa Jumalan luona.

Hän pohti, mitä tulee tehdä ykkösen ja kakkosen välissä.

Kalevi kertoo:

”Kirjoitin paperiini elämän johtotähdeksi: ”Jumala on lähettänyt minut maailmaan, jotta eläisin niin, että mahdollisimman moni ihminen olisi kerran hänen luonaan taivaassa minun elämäni tähden.”

Polvistuin ja luovutin elämäni Kristukselle tätä tarkoitusta varten. Se hetki muutti tulevaisuuden suunnitelmani. En enää unelmoinut tiedemiehen tai yhteiskunnallisen vaikuttajan urasta. Tiesin, että olin evankelista, valtuutettu ilon jakaja.

Kun arvioin mennyttä puolta vuosisataa, koen surua siitä, että olen täyttänyt tehtäväni vajaasti ja poukkoillen. Mutta saamaani kutsumusta en ole milloinkaan voinut kieltää.”

Ystäväni,

millaisen elämäntarkoituspaperin sinä kirjoittaisit?

Minua alkoi kiinnostaa, kuinka olen kertonut lähettäjäpiirilleni elämäni ja työni tarkoituksesta. Tässä katsaus tänä vuonna kirjoittamaani.

Lokakuu 2023: Voittaakseni toisia Kristukselle

”Apostoli Paavali on hyvä esikuva: ”Minä en siis juokse päämäärättömästi enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan”. Hänellä oli tarkoitus: ”voittaakseni Kristukselle mahdollisimman monia”. (1. Kor. 9).

Tähän tehtävään haluan antaa voimani ja vuoteni kotimaassa, Euroopassa ja maailman äärissä.

Syyskuu 2023: Rukoilla ja siunata

”Tallinnan kokemus vahvisti omaa kutsumustani rukoilla edelleen sairaiden parantumisen puolesta sekä kaikkien muidenkin vaikeiden tilanteiden puolesta sekä siunata toisia. Laukussani on miltei aina öljypullo parantumisrukousta varten.

Mielelläni järjestän seurakunnissa sellaisia Sanan ja rukouksen iltoja, joissa tällainen kokonais-valtainen ihmisten kohtaaminen tapahtuu.

Sanoin Puhakan Ilkalle:

Jos minun vain johonkin yhteen juttuun pitäisi sijoittaa aikani, voimani, taitoni ja kokemukseni, toivoisin, että se olisi tällainen rukous- ja siunauspalvelu ”tavallisten ihmisten” puolesta, rinnalla ja kanssa.”

Elokuu 2023: Kerro ja kutsu, jotta mahdollisimman moni olisi taivaassa

”Opetuksessani keskeistä ei ole Ilmestyskirjan kuvaukset maailmaa kohtaavista tuhoista, sineteistä, pasuunaan puhaltavista enkeleistä eikä lopun ajan vitsauksista. Ne ovat tutkimisen arvoisia asioita. Mutta Jumala on antanut kutsumuksekseni tuoda esille tämän lopun aikoja koskevan totuuden:

Jeesus tulee pian. Jokainen on kerran hänen edessään tuomiolla. Usko Jeesukseen on ainoa toivomme tuolla hetkellä. Ikuinen kadotus on totta, ja Jeesus tuli pelastamaan meidät siitä.

Tämäkin on totta: Tämän tietäen tehtäväni on kertoa pelastajasta ja rohkaista kaikkia astumaan sisälle pelastukseen ja seuramaan Jeesusta.

Haluan tehdä kanssasi taivaallisia puolustustoimia, joilla olen ”tavallisten ihmisten” rinnalla tukemassa heidän oikeuttaan uskoa ja elää Jeesuksen yhteydessä.”

”Ystäväni, tässä on syy, miksi olen hengellisessä työssä. Tämä on kutsumukseni. Jumala kutsui ja jatkuvasti kutsuu minua sitoutumaan pelastavan evankeliumin julistamiseen: Jotta mahdollisimman moni pelastuisi uskossa Jeesukseen.”

Heinäkuu 2023: Syvin tavoite saada mahdollisimman moni Jumalan valtakuntaan

”Olen tällä viikolla järjestellyt vanhoja papereita kotona. Löysin myös 16 vuoden takaisen ”näynpäivityspaperin”.

Kutsumukseni ensimmäisenä asiana mainitsin evankelioimistyön: ”Jumala on kutsunut minut ennen kaikkea evankelistaksi.” Kirjoitin mm. ”Varo keskittymistä tehtäviin, jotka tarjoavat helppoa toimeentuloa, asemaa tms. Keskity siihen, mihin olet kutsuttu ja varustettu.”

Toisena mainitsin opetustyön.

Kolmantena luterilaisen kirkon tukemisen evankeliumia julistavaksi kirkoksi sekä työntekijöiden tukeminen evankelioimisessa.

Neljäntenä mukana olemisen lähetystyössä, ja viidentenä kristittyjen yhteyden vahvistamisen: ”Työmme (maailman evankelioiminen) on niin suuri, että siihen tarvitaan koko Jumalan seurakunta.”

Huomaan että neljän sivun mittainen pohdinta osoitti jo tuolloin siihen suuntaan, missä nyt olen. Tavoitteena on mahdollisimman monen saattaminen Jumalan valtakuntaan ja taivaaseen.”

Kesäkuu 2023: Kerro Jeesuksen pelastusteoista

”Tehtäväni ja tehtävämme Mission Europessa on:

Muistutamme noista kahdesta totuudesta: pelastuksen tarpeesta ja mahdollisuudesta.
Julistamme evankeliumia ja esitämme kutsun Jeesuksen seuraan.
Herättelemme seurakuntia ja kristillisiä järjestöjä näkemään nämä ajassamme usein vaietut perustotuudet ja varustamme heitä todistustehtävään.

Evankeliumin tulee olla kirkas

Haluan tietoisesti olla selvä ja yksinkertainen pelastuksen asiassa, ettei se jäisi keneltäkään ymmärtämättä. Samalla Jeesuksen pelastusteot ovat tavattoman syvälliset, ja niissä riittää tutkimista vielä sitten taivaan ilossa ja levossa.”

Toukokuu 2023: Johdata monia Jeesuksen tuntemiseen

”Mikä tarkoitus työllämme on? Se on lähettäjänkin tärkeää muistaa, kun rukoilet, tuet, lahjoitat ja rohkaiset. Tehtävämme on johdattaa mahdollisimman monia Jeesuksen tuntemiseen, pelastukseen. Tässä meidän työkalumme ovat missiot, seurakuntatapahtumat ja kristittyjen varustaminen evankeliumin työhön.”

Huhtikuu 2023: Lähettäjäpiirin varassa herätyksessä mukana

”Mikä on sinun unelmasi? Minulla on unelma, kutsumus, jonka tähden kirjoitan sinulle, ja joka laittaa minut liikkeelle. Tässä paljastan siitä osan:

Kristityt yhdessä vievät evankeliumin kaikille oman paikkakunnan asukkaille, ja siten seurakunnat ja yhteisöt vahvistuvat. Opettelemme rakastamaan ja kunnioittamaan kaikkia Jeesuksen ystäviä.

Tämän saavuttamiseksi järjestämme uudenlaisia seurakuntatapahtumia, missiota, Kristuspäiviä ja kaikkea, mikä mahdollistaa kristittyjen kouluttamisen ja lähettämisen. Tämä varustaminen ja rohkea julistaminen on hengellisen uudistuksen ytimessä.

Unelmani on, että voin jatkaa lähettäjäpiirin varassa tässä työssä. Haluan nähdä Suomessa herätyksen nuorten ja aikuisten parissa.”

”Näkyjen, unelmien ja työn keskellä on myös vaikeita hetkiä, jolloin kysyn: Kannattaako koko elämän laittaminen likoon evankeliumin ja ihmisten pelastumisen tähden?

Oma innostukseni ja näkyni on saanut monesti kolahduksia. Niitä on tullut ulkopuolelta, usein latistavina sanoina. ”Parempi on olla yrittämättä mitään!” ”Nyt ei kannata!”

Joskus kysymykset nousevat puseron sisältä: ”Kannattaako tämän?” Erityisesti väsymyksen, yksinäisyyden ja väkevien työtehtävien jälkeen tulee tyhjyys, joka pian täyttyy syyttävillä kysymyksillä: Oletko sopiva tuohon tehtävään? Et kelpaa, olet mitätön, katso palvelutehtävääsi, missä on odottamasi tulokset, sinä olit puhumassa, ja puhuit vääriä sanoja ja väärällä tavalla. Paholaisella on osansa näissä syytöksissä.

Olen pitänyt paljon ”viimeisiä puheita”, joissa olen kokenut epäonnistuvani. Jumalan armo on kuitenkin aina nostanut jatkamaan: ”Kyse ei ole sinusta vaan sanomasta. Vaikka aina ei onnistu, olet hyvän sanoman kanssa liikkeellä.” Monesti rohkaistumiseen on tarvittu aikaa ja toisten sanoja.”

Maaliskuu 2023: Kuusi keskittymisaluetta

”Evankelioimistehtävälle on nyt valtava tarve. Mission Europessa sitoudumme näihin periaatteisiin:

• Tehtävämme on kertoa Jeesuksen Kristuksen persoonasta ja pelastusteoista sekä kutsua Jeesuksen yhteyteen. Molempia tarvitaan.
• Toimimme koko Kristuksen seurakunnan kanssa. Uskomme, että Suomessa ja Euroopassa kristittyjen tulee yhdistää voimansa evankelioimistehtävässä.
• Varustamme seurakuntalaisia. Maassamme on valtava määrä Jeesuksen seuraajia. Rohkaisemme ja koulutamme heitä aktiivipalvelukseen arjessa ja seurakunnassa, kertomaan, palvelemaan ja rukoilemaan.
• Keskitämme ja keskitymme. Seurakunnissa on paljon tehtäviä. Entistäkin päämäärätietoi-semmin haluamme keskittyä evankelioimiseen ja palvella seurakuntia juuri siinä.
• Tähtäämme kasvuun. Emme pidä normaalina eurooppalaista ajatusta, että seurakuntien ja yhteisöjen tulisi pienentyä. Evankeliumi kuuluu kaikille, ja viemme näkyä kasvun mahdollisuudesta.
• Uskomme herätyksen mahdollisuuteen. Näemme vaivaa, koska tiedämme Raamatun pohjalta, että Jumala rakastaa jokaista ja haluaa pelastaa jokaisen. Tämä antaa intoa ja motivaatiota työhön. Haluamme rohkaista toisiakin kristittyjä katsomaan uskon silmin aikamme tarjoamiin mahdollisuuksiin.”

Helmikuu 2023: Uskoon kutsuminen

”Ja tehtäväni on kutsua mahdollisimman monia uskoon ja sen tuomaan iloon velkavankeudesta vapautumisen vuoksi. Meidän velkamme Jumalan edessä ovat valtavat. Mutta tämäkin on totta:

”Sinun koko velkasi on maksettu Golgatalla”

Tätä on Jumalan armo. Kaikki on maksettu!”

Johtopäätöksiä

Nämä kuukausikirjeistäni poimitut tekstit kertovat seuraavaa: 1) Minulle on tärkeää määritellä se, mihin keskityn ja mitä teen. 2) Tarkoituksena on vahvistunut evankelioimistehtävään ja evankelistan tehtävään sitoutuminen. Keskeistä on se, että mahdollisimman moni oppii tuntemaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena Vapahtajana, ja elää hänen yhteydessään häntä ja lähimmäisiä palvellen.

Jätä kommentti