”Tulkoon sinun valtakuntasi” – Lyhyt selitys

Martti Lutherin Vähä katekismus julkaistiin vuonna 1529 kristinopin perusteiden opettamiseksi. Opetuspaikkana oli ennen kaikkea koti, jossa perheen isännän johdolla katekismuksen sisältö (10 käskyä, uskontunnustus, Isä meidän -rukous, kaste ja ehtoollinen) opetettiin koko perheelle.

Luther selittää Isä meidän -rukouksessa olevaa toista pyyntöä seuraavasti:

Tulkoon sinun valtakuntasi.
Mitä se merkitsee? Vastaus:
Jumalan valtakunta tulee kyllä itsestäänkin, ilman rukoustamme, mutta me pyydämme tässä rukouksessa, että se tulisi meidänkin luoksemme.
Miten se tapahtuu? Vastaus:
Taivaallinen Isä antaa meille Pyhän Henkensä, niin että me hänen armonsa vaikutuksesta uskomme hänen pyhän sanansa sekä elämme Jumalan omina täällä ajassa ja siellä iankaikkisuudessa.

Jumalan valtakunnan tuloa ei voi kukaan estää. Vaikka yksikään sen tuloa ei rukoilisi ja koko maailma sitä vastustaisi, se tulee näkyvällä tavalla Kristuksen takaisintulon yhteydessä.

Miten Jumalan valtakunta tulee luokseni?

Luther kirjoitti, että Pyhän Hengen voimassa se tapahtuu kolmella tavalla:

  1. ”armonsa uskomme hänen pyhän sanansa”
    Tämä tarkoittaa uskoon tulemista ja Jumalan sanan, Raamatun, varassa elämistä.
  2. ”elämme Jumalan omina täällä ajassa”
    Kristityn elämässä taistelee Jumalan todellisuus ja synnin todellisuus. Kun Jumalan valtakunta saa elämässämme tilaa, Jumalan todellisuus vahvistuu ja sen jälkeen elämme ja toimimme enemmän Jumalan tahdon mukaan. Tämä pyhitys jää maan päällä vielä vajavaiseksi. Kristitty on Jumalan valtakunnan viestimies myös lähetystyön kautta.
  3. ”iankaikkisuudessa”
    Kun elämme Jumalan valtakunnassa nyt, pääsemme sinne myös tämän elämän jälkeen. Taivaassa Jumalan valtakunta toteutuu täydellisellä tavalla. Ihmisen elämä ja olemassaolo kukoistaa täällä täyteydessään.

Jätä kommentti