Daniel

Opetus Raamattuavain-ohjelmassa Radio Deissä 10.3.2020.

Assyyria oli Lähi-Idän merkittävin kansa 600- ja 700-luvuilla ennen Kristusta. Se oli tuhonnut täysin Jumalan valitun kansan pohjois-valtion Israelin vuonna 722. Eteläistä Juudan valtakuntaa Assyyria ei pystynyt tuhoamaan.

Mutta Assyyria kohtasi voimakkaampansa kun vuonna 605 Babylonian kuningas Nebukadnessar tuhosi Asyyrian armeijan.

Samassa rytäkässä Juudan valtakunta liitettiin Babyloniaan. Juudasta kansa siirrettiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Sinne vietiin muun muassa Daniel.

Danielin kirja alkaa näistä kertomuksista.

Daniel herrahississä

Danielista tuli kuningas Nebukadnessarin neuvonantaja. Nebukadnessarin jälkeen kuninkaaksi tuli Belsassar, jonka juhliin Daniel pyydettiin tulkitsemaan seinälle ilmestynyttä kirjoitusta. Heti tämän jälkeen jälkeen Babylonin suurvalta kukistui. Nyt maailmanmahti kuuli meedialaisille ja persialaisille.

Danielista tuli myös meedialaisen kuninkaan Daarejavesin neuvonantaja. Toiset Daarejavesin hallinnon virkamiehet eivät pitäneet tästä. He halusivat Danielista eroon. Syykin keksittiin: Kuninkaan piti laatia laki, joka kielsi rukoilemasta muita kuin kuningasta. Jos toimi toisin, seurauksena olisi kuolemanrangaistus. He tiesivät, että Danielilla oli tapana rukoilla kolme kertaa päivässä Jumalaa. Mitä nyt tapahtuisi?

Ketä kumarran

Daniel ei välittänyt kuninkaan säätämästä laista. Jumala ja rukous oli hänelle tärkeämpi kuin mahdollinen kuolemanrangaistus. Hän rukoili edelleen Jumalaa. Hänestä kanneltiin, hänet tuomittiin kuolemaan, heitettäväksi nälkäisten leijonien luolaan. Jumala sulki leijonien kidat ja Daniel pelastui.

Danielin kirjan lopussa kuvataan näkyjä, jotka Daniel sai kolmen kuninkaan aikana: Belsassarin, Daarejaveksen ja Kyyroksen aikana. Niiden sanomana on Jumalan kaikkivaltius kansojen vaiheiden keskellä.

Mikä on Danielin sanoma meille?

Näyttää siltä, että maailman mahtimiehet ja valtiot päättävät kaikesta. He aloittavat sotia, ja jopa vievät kansoja uusille asuinsijoille. Jumala on kuitenkin lopulta kansakuntien herra.

Jumala toteuttaa omaa maailmansuunnitelmaansa kansojen liikkeiden välityksellä.

Ei epäjumalanpalvelukselle

Babyloniassa oli epäjumalanpalvelusta. Daniel oli päättänyt pitäytyä tiukasti Jumalan sanaan, ja antoi sen näkyä elämässään. Hänelle Jumalan palveleminen oli kunnia-asia.

Daniel palveli Jumalaa uskollisesti 70 vuotta vieraalla maalla. Jo lapsuudesta alkaen hän halusi totuttaa Jumalan tahtoa ja elää oikein. Näin hän teki koko elämänsä ajan. Hän ei luopunut uskostaan. Daniel on esimerkki henkilöstä, joka jo lapsuudesta ja nuoruudesta alkaen haluaa palvella Jumalaa. Ei kaikkien tarvitse olla tuhlaajapoikia tai tuhlaajatyttöjä. Parasta mitä voi tapahtua on elää koko elämänsä Jumalan omana.

Synkkä ajanjakso Jumalan kansan historiassa

Pakkosiirtolaisuus oli aikaa, jolloin juutalaiset menettivät hetkeksi maan, temppelin ja itsenäisyyden. Tuo oli Israelin kansalle synkkä ajanjakso.

Jumala ei hylännyt kansaa. Hän lähetti pakkosiirtolaisuuden keskelle profeettoja Jeremian, Danielin ja Hesekielin. Pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana vaikuttivat Haggai, Sakarja ja Malakia.

Kirkon Baabelin vankeus

Kristillinen kirkko on joutunut eräänlaiseen maailmankatsomukselliseen pakkosiirtolaisuuteen. Ennen sai vapaammin julistaa ja opettaa. Yhteiskunnassa kristilliset arvot olivat arvossa. Ne ovat olleet Suomen perustus. Nyt jumalattomuus kasvaa. Raamatun sanaa vastaan hyökätään. Vanhaa perustaa revitään, tietämättä, mitä rakennetaan tilalle. Danielin esimerkki rohkaisee meitä tässä: Ole uskollinen Jumalalle.

Vaikeuksien siunaus

Itse asiassa tuo pakkosiirtolaisuuden aika oli tärkeä Jumalan suunnitelmissa. Vaikeuksissa Jumalan kansa puhdistuu. Se terävöityy. Se etsii enemmän Jumalaa. Vaikeudet voivat olla uuden alku. Näin oli Israelin kansan pakkosiirtolaisuudessa. Jos Suomen kristikansa kokee ulkopuolelta uhkaa, se voi tarkoittaa kristillisyyden nousua.

Kirkko on useaan otteeseen ollut ikään kuin Babylonian vankeudessa. Se on pyritty hävittämään. Sitä vastaan on sodittu. Sen on luultu häviävän, mutta se on aina noussut kuolleista. Kun kirkko, kristikansa, pysyy Jumalalle ja hänen sanalleen uskollisena, sitä ei lopullisesti voiteta.


Tämä toinen osa Raamattuavain-opetussarjassa, jonka nimenä on ”Rohkeutta Baabelin vankeudessa”. Tämän jakson nimenä on ”Daniel – rohkeutta palvella Jumalaa vaikka se kiellettäisiin”. Ohjelma kuuluu Radio Dein taajuuksilla. Ohjelma on kuultavissa avaimia.net -sivulla.

Jätä kommentti