Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 2 – Jeesuksen seuraamiseen liittyy hänen käskyjensä noudattaminen

Ensimmäisessä päivityksessäni kerroin evankeliumiin ja seurakuntaan liittyvästä kasvusta. Tässä katson, miten opetuslapseus näkyi Kevin Weigeltin toisessa opetuksessa.

Kevin Weigelt määritteli opetuslapsen seuraavasti:

”Opetuslapsi on henkilö, joka yrittää rakastaa Jeesusta ja noudattaa hänen käskyjään sekä auttaa muita tekemään samaa.”

Tässä näkyy kolme tärkeää määritelmää Jeesuksen seuraamisessa, opetuslapseudessa. Rakkaus Jeesukseen, hänen käskyjensä noudattaminen ja toisten auttaminen siinä.

Mitä nämä Jeesuksen käskyt ovat, joita kristityn tulee noudattaa. Jeesus mainitsee erityisesti Johanneksen evankeliumin luvuissa 13-15 hänen käskyjensä noudattamisen liittyvän hänen seuraamiseensa. Esimerkiksi näin:

”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni” (Joh. 14:15).

Tämän vuoksi on tärkeää kysyä, mitä Jeesuksen käskyt ovat.

Auktoriteetin kolme tasoa

Mutta ennen sitä mainitsen tärkeän asian. Weigelt muistutti, että tulee tehdä ero näiden kolmen välillä:

  • Uuden Testamentin käskyt
  • Uuden Testamentin käytännöt, ei käskyt
  • Kirkon traditio ilman Uuden Testamentin perustaa

Weigelt korosti, että myös viiminen on tärkeä, mutta sitä pitää arvioida Raamatun perusteella. Lisäksi selvien käskyjen ja käytäntöjen välillä on tehtävä ero. Esimerkkinä Weigelt mainitsi kasteen yhteydessä, että meillä on Uuden testamentin selvä käsky kastaa. Uudessa testamentissa näkyvä käytäntö oli kastaa aivan heti minuuttien tai tuntien sisällä uskoontulon jälkeen. Siitä ei ole käskyä, jota meidän pitäisi noudattaa. Lisäksi seurakuntien ja kirkkojen perinteessä on erilaisia kasteeseen liittyviä tapoja.

Näiden kolmen erottelu on hyvä ohje, kun pohdimme seurakuntiemme ja järjestöjemme toimintaa. Käskyt ovat ehdottomia, käytännöt ja traditiot vaihtelevat. Jos joku käytäntö tai traditio muodostuu evankeliumin ja Jumalan valtakunnan leviämisen esteeksi, siitä tulee luopua.

Käskyjen tiivistelmä

Kristitty pitää Jeesuksen käskyt. Hän ei välttämättä seuraa seurakuntien traditioita ja vanhoja tapoja, mutta hän voi toimia niiden mukaan kun ne eivät ole ristiriidassa Raamatun kanssa. Niissä on paljon hyvää.

On tärkeää tehdä ero Jeesuksen käskyjen ja ihmisten käskyjen välille.

Weigelt mainitsi, että Uudessa testamentissa on 531 käskyä, ja ne voidaan kiteyttää seitsemään ryhmään.

  1. Kääntykää, uskokaa hyvä sanoma, ottakaa vastaan Pyhä Henki.
  2. Ottakaa kaste ja kastakaa opetuslapsia.
  3. Nauttikaa ehtoollista.
  4. Rakastakaa lähimmäistänne, vihollisianne ja kanssauskovia.
  5. Rukoilkaa Jeesuksen nimessä.
  6. Antakaa avokätisesti.
  7. Menkää ja tehkää opetuslapsia.

Weigelt kysyi, missä olet onnistunut ja missä on tärkeää tehdä elämänmuutos? Mitä sinä vastaat tähän?

Jätä kommentti