Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 3 – Kertokaa ja kutsukaa!

Olin illalla Seinäjoen Lakeuden Ristissä yleisötilaisuudessa. Mikael Tammilehto ja Ulla Anttila toimivat juontajina. Musiikista vastasivat Jaana Pöllänen ja Ville Uusitalo. Minna ja Veli-Pekka Joki-Erkkilä kertoivat uskostaan, ja minäkin puhuin.

Puheeni alussa kerroin evankelistan tehtävästä. Evankelistat ovat sillanrakentajia ihmisten ja Jumalan välillä, sillä he pyrkivät tietoisesti johdattamaan monia uskoon. Evankelistat keskittyvät uskon kristittyjä yhdistävään perustaan, siksi he voivat olla myös sillanrakentajia erilaisten kristillisten suuntien välillä. Evankelistan kutsumukseen ei kuulu vain informaation jakaminen Jeesuksesta ja uskosta, vaan siihen kuuluu myös kutsun etsittäminen Jumalan valtakuntaan. Tämä on tärkeää evankelistan tehtävässä. Tehtävään kuuluu sanoma ja kutsu, informaatio ja invitaatio, kertominen ja kutsuminen!

Apostolien teoissa näkyy aikakin kolmenlaista evankeliumin julistamisen tapaa.

  • Henkilökohtainen kohtaaminen, ja siihen liittyvä julistus.
  • Kotien käyttäminen julistamisen välineenä. Seurakunnat kokoontuvat kodeissa, ja siellä julistettiin myös evankeliumia.
  • Avoin julkinen evankeliumin julistaminen.

Erilaiset evankeliumin julistamisen muodot täydentävät toisiaan. Tärkeintä kaikissa on sanoman sisältö Jeesuksesta Kristuksesta. Ja kutsun esittäminen.

Tästä Minna Joki-Erkkilä kertoi koskettavasti. Hän oli lapsensa murhan jälkeen vaikeassa tilanteessa, pimeydessä. Puoliso Veli-Pekka oli tullut uskoon hetkeä aikaisemmin vuonna 2011. Veli-Pekka sanoi Minnalle: ”Mennään tuonne Seinäjoelle Kansanlähetyspäiville!” Minna suostui. Hän koki tuossa joukossa olonsa hyväksi. Illalla evankelista-pastori Kalevi Lehtinen puhui, ja esitti myös kutsun uskoon. Minna vastasi kutsuun. Parin päivän päästä ystävät ihmettelivät muutosta Minnan elämässä. Tässäkin kertomuksessa evankelistalla oli sekä sanoma että kutsu sen vastaanottamiseen. 

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 1 – Evankeliumin olemukseen kuuluu kasvu

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 2 – Jeesuksen seuraamiseen liittyy hänen käskyjensä noudattaminen

 

TÄTÄ SAA JAKAA

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti