Katekismus ja kirkon evankelioimistehtävä

”Sillä emme me, et sinä enkä minä, voisi koskaan saada Kristuksesta mitään tietoa emmekä voisi uskoa aäneen ja saada häntä Herraksemme, ellei Pyhä Henki sitä aarretta tarjoaisi evankeliumin saarnan välityksellä ja lahjoittaisi sitä helmaamme.

Pelastusteko on tapahtunut, se on suoritettu loppuun. Tämän aarteen on Kristus meille hankkinut ja voittanut kärsimyksellään, kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan. Mutta jos tämä teko jäisi kätköön, niin ettei kukaan saisi siitä mitään tietää, se jäisi turhaksi ja menisi hukkaan.

Jumala on antanut sanansa julkisesti saarnattavaksi sitä varten, ettei tuo aarre vain jäisi haudatuksi, vaan otettaisiin käyttöön ja nautittavaksi.

Sanassaan hän on antanut Pyhän Hengen tuomaan lunastuksen aarteen luoksemme ja saattamaan sen omistukseemme.”

– Martti Luther

Nämä sanat kirjoitti Martti Luther Isossa katekismuksessa vuonna 1529. Luther kirjoitti Vähä katekismuksen ja Ison katekismuksen kristillisen uskon perusasioiden opettamiseksi.

Kirkon evankelioimistehtävän kuvaus

Luterilaisessa kirkossa aika ajoin pulpahtaa (onneksi) keskustelu evankelioimisesta. Katekismuksista löytyy siihenkin hyviä näkökulmia. Yllä oleva teksti rohkaisee ja innostaa minua pitämään evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta julkisesti esillä.

Lyhyessä sitaatissa korostuu seuraavat totuudet:

 • Evankeliumia Jeesuksesta ei ole missään itsestään.
 • Evankeliumia tulee julistaa, jotta usko voi syntyä ja Jeesuksesta tulla Herramme.
 • Uskon syntyminen on Pyhän Hengen ansioita. Pyhä Henki ”tarjoaa aarretta”.
 • Evankeliumin ytimessä on kaikille jo nyt valmiina oleva pelastus.
 • Pelastus on persoonassa, Kristuksessa, ja hänen suorittamissa pelastusteoissa.
 • Kristuksen pelastusteko jää turhaksi, jos siitä ei kerrota.
 • Pyhä Henki herättää uskon evankeliumin julistamisen kautta, jotta uskosta tulee henkilökohtainen: ”aarre tulee luoksemme” ja ”saamme sen omistukseemme.”
 • *Kaikilla on oikeus sen ”käyttöönottamiseen” ja ”nauttia” siitä.
 • Tätä varten tarvitaan kertojia.

Kutsu työhön

Yllä oleva on kutsu pitää esillä evankeliumia Jeesuksesta. Se on meidän tehtävämme, Pyhän Hengen tehtävä on herättää usko.

Tämä ei ole vain kutsu kotimaan evankelioimiseen, maamme uudelleen evankelioimiseen, vaan myös kutsu viedä sanoma Kristuksesta sinne, missä sanaa ei ole kuultu. Lähetystehtävä on pahasti kesken. Ne, jotka eivät ole kuulleet Kristuksesta eivät voi uskoa häneen. Näin kirjoitti myös apostoli Paavali perusteluketjussaan (Room. 10:13-15):

 • ”Jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu.”
 • ”Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko?
 • ”Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?”
 • ”Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista?”
 • ”Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty?”

Vieläkin tarvitaan niitä, jotka julistavat ja niitä, jotka lähettävät työhön täällä Suomessa ja maailman äärissä.

TÄTÄ SAA JAKAA:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti