Keskeneräinen tehtävä

Tänä vuonna kristittyjen määrä maailmassa on 2,55 miljardia, jonka on 32,3 % maailman väestöstä.  Kristittyjen määrä on hienoisessa kasvussa, ja arvion mukaan heitä on vuonna 2050 jo 35,0 % maailman väestöstä. Vai pitäisikö sanoa vasta 35 %?

Kirkkojen, seurakuntien ja kristittyjen tehtävä on viedä evankeliumi jokaiselle ihmiselle ja tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi (Mark. 16:15-16; Matt. 28:18-20). Olemme siis kristikuntana epäonnistuneet tehtävässämme! Mutta vielä on mahdollisuus toteuttaa meille annettu tehtävä.

Kristinuskon painopiste on siirtynyt pois Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta globaaliin etelään, ja sen myötä kuva kristinuskosta kaupungistuu, nuortuu ja köyhtyy. Teologisesti kristinusko muuttuu enemmän karismaattiseksi, itsenäiseksi ja kokemusta painottavaksi. 

Lähetystyöntekijä

Kristinuskon leviämisen kannalta lähetystyö on ollut tärkeää Lähetystyöntekijä-käsitteen määrittely ei ole yksinkertaista. Jos lähetystyöntekijä määritellään kristityksi, joka ylittää kansainvälisen rajan vähintään kahdeksi vuodeksi todistaakseen uskostaan sanoin ja teoin, maailmalla on noin 425 000 lähetystyöntekijää. Tässä määrässä ei ole siis mukana lyhytaikaiset lähetystyöntekijät eikä ne, jotka kotimaassaan ylittävät kulttuuri- ja kielirajoja. 

Suomesta lähetystyöntekijöitä ulkomailla – tai Suomesta käsin ulkomaille työtä tekeviä – on yli 500. Väkimäärään suhteutettuna Suomi lähettää paljon lähetystyöntekijöitä. Luterilaisessa kirkossa lähetystyö tapahtuu perussopimuksen allekirjoittaneiden järjestöjen kautta (SLS, Pipliaseura, SLEY, SLEF, SEKL, Sansa ja Kylväjä. Kirkon Ulkomaan avun kanssa on samankaltainen perussopimus kansainvälisen diakonian toteuttamisesta). Lähettimäärältään suurin järjestö on helluntailainen Fida. Myös muut vapaat seurakunnat, kansainväliset järjestöt (esim. OM, YWAM) ja sellaiset luterilaisessa kirkossa vaikuttavat järjestöt, jotka eivät ole kirkon lähetysjärjestöjä (lista edellä) lähettävät lähetystyöntekijöitä.

Lähetystyöntekijöiden lähettäminen on maailmanlaajuisessa muutoksessa. Nuorten parissa kasvaa lyhytaikainen lähetystyö. Suomessa eräs tällaisen työn uranuurtaja on ollut Kansanlähetys, joka aloitti Euroopan aktiotyön yli 50 vuotta sitten. Tällä hetkellä esimerkiksi The Legacy Project vahvistaa lyhytaikaista työtä. Heidän tavoitteenaan on lähettää 500 suomalaista heinäkuussa 2021 lyhytaikaiseen lähetystyöhön.

Globaalista pohjoisesta lähtevien lähetystyöntekijöiden määrä on laskussa, kun taas globaali etelä lähettää yhä enemmän työntekijöitä lähetystyöhön. Lähetystyöntekijöitä lähetetään nyt kaikkialta kaikkialle. Myös Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan tulee jatkuvasti lähetystyöntekijöitä, samaan aikaan kun täältä lähetetään työntekijöitä muualle. Eurooppa on samaan aikaan sekä lähetyskenttä että lähetystyöntekijöitä lähettävä maanosa.

Paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Työpaikkani Mission Europe on evankelioimisen järjestö, joka toimii pääasiassa Suomessa, Venäjällä ja Virossa sekä kutsuista muuallakin Euroopassa ja maailmalla. Jumala on antanut sydämellemme kohdealueeksi Euroopan ja erityistehtäväksi evankelioimisen. Tätä toteutamme yhteistyössä kristittyjen, järjestöjen seurakuntien ja kirkkojen kanssa.

Samalla pidämme mielessämme lähetyksen maailmanlaajan näyn. Haluamme rohkaista ja innostaa kristittyjä koko maailman evankelioimiseen kokonaisvaltaisen lähetyksen otteella. Jokaisella kristityillä, seurakunnalla ja järjestöllä tulee olla paikallisen työn lisäksi maailmanlaaja näky. Tätä kuvaa käsite glocal, joka tulee sanoista global ja local (maailmanlaaja ja paikallinen). Sanonta ajattele maailmanlaajasti ja toimi paikallisesti on hyvä lähetystyössäkin (Think globally, act locally).

Kaksi lähetysstrategista ikkunaa

Kansanlähetyksen johtajana toimiessani jaoin lähetyshaasteemme kahteen lähetysstrategiseen ikkunan. Ne ovat 10/40-ikkuna ja 40/70-ikkuna. Nämä numerot tarkoittavat pohjoisen pallonpuoliskon leveyspiirejä. 10/40-ikkuna piirtyy Atlantilta Tyynelle Valtamerelle sisällyttäen 10 ja 40 leveyspiirin välisen alueen. Tuolla alueella elää valtaosa evankeliumin ulottumattomista ihmistä. Tämän alueen tulee olla seurakuntien lähetystyön strateginen painopiste. 40/70-ikkuna kertoo edellisen alueen pohjoispuolella olevan lähetyshaasteen Euroopassa ja Venäjällä, joissa evankeliumin todistus on ollut satojen ja jopa kahden tuhannen vuoden ajan, mutta joka on taas muuttumassa lähetyskentäksi. 

Lähetystyöntekijöitä tulee lähettää ennen kaikkea alueille, jossa kristillistä todistusta on vähän. Toki Jumala antaa järjestöille ja kristityille oman tehtävänsä, ja se voi suuntautua jo evankelioiduille alueille. Lähetystyössä on kuitenkin muistettava alueet, joissa evankeliumin sanoma on miltei tuntematon. Maailman 14 000 kulttuurista kristinusko on vieras yli 4000 kulttuurissa. Näistä tavoittamattomista alueista suuri osa sijaitsee muslimi, hindu tai buddhalaisissa maissa. Maailman väestöstä kristillinen todistus ei ole tavoittanut 28,2 % eli 2,22 miljardia ihmistä.  

Jos nuo kaikki 2 200 000 000 ihmistä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia, laitettaisiin jonoon metrin välein kirkkosi oven eteen odottamaan, että sinä kerrot heille Jeesuksesta, se jono ylettyisi maapallon ympäri 55 kertaa. Tämä kertoo lähetystyön suuresta tarpeesta. Rukousta, työntekijöitä sekä moninkertaistuvia ja suuria ihmisryhmiä tavoittavia menetelmiä tarvitaan.  

Mitä voimme tehdä?

Meillä on tehtävä – jopa käsky – viedä evankeliumi kaikille. Tässä jokaisella kristityllä on tehtävä. Tässä sinulle jotakin ajatuksia:

  1. Rukoile tavoittamattomien kansojen puolesta. 
  2. Rukoile työntekijöitä näiden kansojen pariin.
  3. Ota yhteys johonkin lähetysjärjestöön, ja kysy mitä voisit tehdä. 
  4. Tue työtä taloudellisesti. Esimerkiksi niitä lähetysjärjestöjä, jotka tekevät työtä tavoittamattomien kansojen joukossa.
  5. Valitse itsellesi lähetystyöntekijä, jonka työssä olet mukana.
  6. Levitä sanaa ja tietoisuutta maailmanlähetyksen tarpeesta. 
  7. Jos koet Jumalan kutsun lähteä lähetystyöhön, sano Jumalalle: ”Tässä olen, lähetä minut!” Ota yhteyttä lähetysjärjestöön, ja kerro tästä halustasi. 
  8. Anna uskosi kasvaa. Rukoile, lue Raamattua, tutustu teologiaan ja elä seurakuntayhteydessä. Tämä on myös valmistautumista tehtävään.
  9. Iloitse ja kiitä, että olet saanut kuulla evankeliumin. Ja todella monta kertaa.

Meillä on etuoikeus elää evankeliumin kyllyydessä. Ne 55 kertaa maapallon ympäri ulottuvan jonon ihmiset eivät ole kuulleet Jeesuksen pelastustyöstä ja sen vastaanottamisesta kertaakaan. Saisivatko he vielä sen mahdollisuuden? Mikä on sinun tehtäväsi tässä?

”Menkää ja tehkää”

Jeesus

Jätä kommentti