Kristillisen yhteisön teitä: sulautuminen, käpertyminen ja valloittaminen

Kristilliset kirkot, seurakunnat, järjestöt ja kristityt voivat suhtautua yhteiskuntaan ainakin kolmella tavalla: sulautua, käpertyä tai valloittaa.

Sulautuessa menetetään oma identiteetti, kukaan ei oikein tiedä enää, mitä kristinusko on. Sen kannattajat eivät osaa tai uskalla tuoda uskoaan ja arvojaan julkisesti esiin ja haastaa ympäröivää kulttuuria. Tapahtuu päinvastainen ilmiö: yhteiskunta muuttaa kristillisyyden sisältöä.

Käpertymisessä yritetään säilyttää kristillinen sanoma, mutta vain oman ryhmän keskellä. Silloin voidaan ajatella, että usko onkin tarkoitettu vain omalle pienelle ryhmälle. Sosiologiset tai teologiset syyt voivat joskus estää näyn kasvusta. Saattaa myös olla, että ulkoisen paineen ja vainon vuoksi kristityt joutuvat elämään salassa.

Valloittamisessa säilytetään sanoma ja pyritään, että toisetkin tulevat uskoon. Yhteisöllä ja kristityllä on näky evankeliumin sanoman valtavasta merkityksestä itselle ja toisille.

Kristillinen seurakunta lähti liikkeelle pienestä

Jeesuksen ensimmäiset seuraajat olivat pieni joukko, joka sai Jeesukselta valloittamiskehotuksen: Sanoma on vietävä maailman jokaiselle asukkaalle. Kaikkia kehotetaan uskoon ja kasteelle.

Kasvun vauhti oli alussa nopeaa. Kun Rooman valtakunnassa alkoivat kristittyjen vainot, kasvu ei pysähtynyt. Eräinä syinä olivat selkeä yhteiskunnan moraalista ja uskonkäsityksistä erillinen sanoma, rohkea todistus, kristittyjen keskinäinen rakkaus, yhteiskunnallinen palveleminen, köyhistä ja sairaista huolehtiminen. Todistus ja rakkauden teot olivat yhdessä.

Nuo kolme suhtautumistapaa liittyvät myös ympäröivään kulttuuriin. Nyt ”kristillisessä lännessä” vaarana on jälkikristilliseen yhteiskuntaan sulautuminen, jonka ajatellaan mahdollistavan seurakuntien työn ja toimintavapauden. Toinen vaara on näyn kadottaminen kansan evankelioimisesta, jolloin huomio siirtyy vain oman yhteisön hyvinvointiin. Valloittamisnäystä syttyneiden on varottava ylimielisyytty, säilytettävä sanoma, etsittävä kristittyjen yhteyttä sekä tuettava uskoa vahvistavia yhteisöjä.

Jeesus antoi lähetyskäsky_Jerusalemista kaikkeen maailmaan

Suuri valloittamiskäsky

Jeesus Kristus antoi valloittamiskäskyn: Menkää! Hänen seuraajinaan olemme mukana maailmanhistorian merkittävimmässä tehtävässä, kutsumassa kaikkia Jeesuksen ystäviksi. Jeesus antoi ylösnousemuksensa jälkeen kristikunnalle yhden suuren tehtävän, lähetyskäskyn.

Lähetys- ja evankelioimistehtävässä tarvitaan jokaista kristittyjä. Sinuakin.

Siksi sinä Jeesuksen palvelija siellä arjessa, suorista selkäsi, toteuta tehtäväsi, rukoile ja tee työtä, kerro olevasi Jeesuksen seuraaja. Tässä maassa on paljon kristittyjä, ja kun valloittamisnäky kipinöi ja muuttuu roihuksi, jotain muuttuu.

Rohkeasti eteenpäin

Jonkun mielestä seurakunnissa ei voi tapahtua enää mitään kasvua, suunta olisi vain alaspäin. He saattavat sanoa, että edessä on vain suuri luopuminen uskosta. Vaikka näin olisikin, se ei muuta tehtävämme: Kerromme Jeesuksesta ja kutsumme kaikkia hänen seuraansa, pelastuksen yhteyteen.

Minä uskon, että Herra Jeesus haluaa uudistaa seurakuntaansa. Uskon, että laaja herätys – uskovien hengellinen uudistuminen ja monien pelastuminen – on Jumalan toive, sillä hän haluaa kaikkien pelastuvan. En vain toivo tätä, vaan sen puolesta teen työtä.  Tämä saa saa minut liikkeelle. Tämän vuoksi julistan evankeliumia ja palvelen seurakuntia.

Kutsun sinua samaan.

Sytytä epätoivon keskelle valo ja apatian keskelle into. Muistuta itseäsi suuresta Jeesuksen antamasta valloittamistehtävästä. Elämän ja energian sijoittaminen siihen on kannattavaa. Kokoa itsellesi aarteita taivaaseen (Matt. 6:20).

Suomen evankelioimistehtävässä tarvitaan maamme laajan kristittyjen joukon oman uskonelämän vahvistumista, yhteistyötä ja todistusta. Meillä papeilla ja vastaavilla on tässä oma tehtävä, mutta nyt tarvitaan kaikkia kynnelle kykeneviä palvelukseen evankeliumin tähden.  

Mitä maailmaa valloittavaa, voin tehdä tänään?

Mikä vaikkapa näistä voisi olla sinulle sopiva tehtävä tänään?

✅ Rukoile läheistesi, ystäviesi ja naapuriesi puolesta, että hekin oppisivat tuntemaan Jeesuksen.
✅ Sano tänään hyviä asioita toisille.
✅ Kun avautuu mahdollisuus tehdä hyvää, tartu tilaisuuteen.
✅ Kerro jollekin, että olet Jeesuksen seuraajaa vaikkapa keskustelussa tai täällä somessa.
✅ Kun joku kertoo jostain murheesta tai sairaudesta, sano: Olen kristitty. Voinko rukoilla puolestasi? Luvan saatuasi rukoile lyhyesti.
✅ Kutsu jotakuta kristittyjen yhteiseen tapaamiseen.
✅ Vahvista identiteettiäsi lukemalla Raamattua. Aloita taas vaikka evankeliumeista.
✅ Mene mukaan raamattupiiriin tai perusta joidenkin kavereiden kanssa ryhmä, jossa luette luvun Raamatusta ja juttelette siitä.
✅ Sitoudu seurakuntasi elämään. Etsi sieltä palvelupaikka. Kysy, mitä voisit tehdä.
✅ Pyydä Jumalaa täyttämään sinut Pyhällä Hengellä.
✅ Tee se, mihin Jumala on sinua kehottanut.
✅ Älä karta suuria näkyjä ja tehtäviä, mutta tartu niihinkin, jotka tuntuvat vähäpätöisiltä. ”Ei palveltavaksi, vaan palvelemaan”.
✅ Toteuta kiitollisena kutsumustasi, arjen asioita, joiden keskelle Jumala on sinut lähettänyt.


Teen työtä lähettäjäpiirin voimalla, tästä lisätietoja. Tätä kirjoitusta saa jakaa vaikka klikkaamalla alta:

TÄTÄ SAA JAKAA

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti