Kristuksen pelastustyö

Missä vaiheessa Kristuksen pelastustyö alkoi? Milloin se päättyy?

Tämä on pohjana opetukseen Kansanlähetyskoulussa 18.4.2020.

Kristuksen pelastustyön suunnittelu alkuikuisuudessa

Kristuksen pelastustyön suunnittelu alkoi jo ikuisuudessa. Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessa sanoo:

”Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista” (Joh 17:24).

Lähdetään liikkeelle tästä Jumalan persoonien keskinäisestä rakkaudesta. Jumala on rakastanut Jeesusta ennen maailman perustamista. Teologiassa koko kolminaisuuden kaikkien persoonien suhdetta on kuvattu rakkautena. Isä rakastaa Poikaa ja Pyhä Henkeä. Poika Isää ja Pyhää Henkeä, ja Pyhä Henki rakastaa Isää ja Poikaa. Jumala on olemukseltaan rakkaus. Ja hänellä on jo rakkauden kohde itsessään. 

Silti Jumala teki suunnitelman universumin, tämän meidän maapallomme luomisesta ja ihmisen asettamisesta tänne maailmaan. Hän suunnitteli myös Pojan, Jeesuksen lähettämisen rakkauden tähden. Sinua on rakastettu jo ennen maailman olemassaoloa!

Paavali Jeesuksen lähettämistä ja siihen liittyvää evankeliumia ”ikuiseksi suunnitelmaksi” (Ef. 3:11). Jeesuksessa uskovat on jo ”ennen maailman perustamista” valittu olemaan pyhiä ja nuhteettomia Kristuksessa (Ef. 1:3-14). 

Kristuksen pelastussuunnitelma alkoi jo ikuisuudessa. 

Kristuksen pelastussuunnitelman käytännön toteutus

Nyt laskeudutaan Jumalan ennen maailman luomista tehdystä suunnitelmasta sen toteuttamiseen.

Yhdysvaltalainen teologi Kevin Vanhoozer hahmottaa historian jumalallisena draamana, jossa on viisi näytöstä: 

 1. Luominen. 
 2. Jumalan ja Israelin välinen suhde. 
 3. Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen. 
 4. Kirkon ja Pyhän Hengen aikakausi. 
 5. Eskhaton – loppu. 

Ikuisuudessa Isä valmistelee Pojan lähettämistä luomaansa maailmaan. Hänen tuloansa varten Jumala valitsee Aabrahamin ja Israelin kansan, jonka keskelle Jumala lähettää profeettoja kertomaan, kuka on tulossa. Jeesus sikiää ja syntyy neitsyt Mariasta, elää ja kuolee syntiemme sovitukseksi, Isä herättää Pojan kuolleista ja ottaa luokseen taivaaseen. Nyt on kirkon aikakausi, jossa Pyhä Henki lähettää kirkon maailmaan julistamaan ja palvelemaan. Tämä on evankelioimisen ja lähetystyön aikakausi. Historian huipennus, Jeesuksen paluu, tuomio ja ikuisuus on vielä edessä.

Kristuksen historiallinen pelastustyö

Palaan Vanhoozerin kohtaan kolme, joka on ”Jeesuksen syntymä, elämä, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen. 

1. Jeesuksen Pyhästä Hengestä sikiäminen ja syntymä

Me uskomme Raamatun todistuksen mukaisesti, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta. Itse asiassa ihme ei ollut syntyminen, vaan Pyhästä Hengestä sikiäminen yhdeksän kuukautta ennen syntymistä. Syntymä on luonnollinen seuraus edellisestä yliluonnollisesta tapahtumasta. Jeesuksen piti olla synnitön, jotta hän voi täyttää tehtävänsä syntien sovittajana. Syntisenä hän olisi kuollut vain omien syntiensä tähden. 

2. Jeesuksen elämä

Jeesuksen elämä oli moitteetonta ja opetus ennen kuulumatonta. Kun hän oli päättänyt vuorisaarnan, häntä arvioitiin näin:

”Kun Jeesus oli lopettanut puheensa, kansanjoukot olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat.” (Matt. 7:28-29). 

Kun hänellä oli kiistaa vastustajien kanssa, hän sanoi:

”Kuka teistä voi osoittaa, että minä olen tehnyt syntiä?” (Joh. 8:46).

Kukaan ei ilmoittautunut!

3. Ristiinnaulitseminen

Mainitsen tässä lyhyesti vain kolme asiaa Jeesuksen pelastustyöstä ristillä. Ensiksi siinä toteutui Vanhan testamentin profetiat (erityisesti Jesaja 53).

Toiseksi risti näyttää syntini suuruuden. Luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoissa on pysäyttävä lause:

”Kristuksen, Jumalan Pojan, kärsimyksen ja kuoleman julistus on siis ankaraa ja järkyttävää Jumalan vihan saarnaamista ja ilmoittamista.” 

Olemme tottuneet puhumaan pitkäperjantain tapahtumasta Jumalan lahjana meille. Noissa luterilaisen kirkon Tunnustuskirjojen sanoissa risti kuvataan Jumalan vihan osoituksena. Risti julistaa rajulla tavalla syntieni suuruutta ja Jumalan vihaa minua kohtaan. 

Kolmanneksi risti julistaa kaikkien syntiesi anteeksiantoa. Syntien anteeksiantamus on Jumalan suurin lahja sinulle. Täällä maan päällä me saamme Jumalalta monia siunauksia. Jumala vastaa rukouksiimme, hän parantaa, antaa mitä tarvitsemme.  Vaikka sinä saisit omaksesi kaiken maailman rikkauden, olisit kuuluisin, kaunein, nopein, älykkäin, voimakkain ihminen, mutta sinulla ei olisi tätä syntien anteeksiantamusta, mistä Jeesus puhuu, muista hyvistä asioista ei olisi ikuisessa kadotuksessa mitään hyötyä. 

4. Jeesuksen ylösnousemus

Mikä on Jeesuksen ylösnousemuksen merkitys. Mainitsen tässä lyhyesti 7 asiaa.

 • Ensiksi siinä Jumalan vahvisti hyväksyvänsä Jeesuksen ristinkuoleman. Ristillä ansaittu pelastus, lunastus, sovitus, lepytys ja muut ovat täyttä totta.
 • Toiseksi se osoittaa, että Jeesus voitti kuoleman, joka oli ihmiskunnan suuri vihollinen. Hänellä on tuonelan ja kuoleman avaimet.
 • Kolmanneksi Jeesuksen tavoin myös me nousemme ruumiillisesti kuolleista ja saamme ylösnousemusruumiin.
 • Neljänneksi ylösnousemus osoittaa Jumalan voiman.
 • Viidenneksi ylösnousemus osoittaa Jeesuksen ainutlaatuisuuden. Kaikki maailmankatsomusten, filosofioiden ja uskontojen perustajat ovat kuolleet eivätkä nousseet kuolleista. Jeesus nousi.
 • Kuudenneksi ylösnousemus on Vanhan testamentin ennustusten täyttymys.
 • Seitsemänneksi ylösnousemus todisti Jeesuksen omat sanat itsestään, sillä hän lupasi nousta kuolleista.

Jeesuksen ristinkuolema oli meidän puolestamme. Myös hänen ylösnousemus on meidän hyväksemme ja puolestamme. 

5. Jeesuksen taivaaseenastuminen

Jeesuksen taivaaseen astuminen oli hänen taivaalliseen kunniaan kruunaamisen hetki. Mitä Jeesus tekee taivaassa nyt?

Jeesus valmistaa meille tällä hetkellä uutta asuinpaikkaa

Jeesus valmistautuu taivaassa siihen juhlapäivään kun uskovat kootaan hänen luokseen. Meitä odottaa taivaalliset asunnot:

”Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen” (Joh. 14:2-3).

Jeesus on nyt ylipappi, joka rukoilee kansansa puolesta. 

”Siksi hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo, sillä hän elää aina rukoillakseen heidän puolestaan” (Hepr. 7:25).

Tämä on valtava ilo ja rohkaisu. Jeesus rukoilee puolestani, että pysyisin uskossa ja voisin kirkastaa Jumalaa elämälläni.

Jeesus on taivaasta käsin kirkkonsa pää. 

Jeesus on kirkon Herra. Seurakunta kuuluu hänelle ja seurakunnan tulee etsiä häntä, seurata häntä ja palvella häntä.

 ”Jumala on alistanut kaiken hänen (Jeesuksen) jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle” (Ef. 1:22).

Jeesus antaa taivaasta lahjoja kirkolleen.

Efesolaiskirjeessä (4:7-16) kerrotaan, että ylösnoussut Jeesus antaa lahjoja seurakunnalleen. Lahjaksi tässä mainitaan erityiset tehtävät seurakunnassa. Apostolien, profeettojen, evankelistojen, paimenien ja opettajien tehtävä on valmistaa koko seurakunta Kristuksen ruumiin (seurakunnan) rakentumiseen, ettemme ajelehtisi väärien oppien heiteltävinä vaan kasvaisimme totuudessa ja rakkaudessa Kristukseen.

Jeesus valmistautuu takaisintuloonsa.

Helatorstaina kaksi enkeliä sanoi Jeesuksen poistumista katseleville apostoleille, että samalla tavalla kun näette nyt Jeesuksen menevän, hän tulee takaisin (Ap.t. 1:9-11). Jeesus lähti todella pois ja hän todella palaa takaisin. Jeesuksen paluussa on yksi ero: Sitä eivät näe vain harvat vaan kaikki maailman asukkaat.

Kristuksen pelastusteko viimeisellä tuomiolla

Me uskomme, että tulee viimeinen tuomio, josta Jeesus puhuu muun muassa Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Nostan tästä kuvauksesta muutaman alkujakeen:

”Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen.  Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti” (Matt. 25:31-34).

Tässä sanotaan:

 • Jeesus tulee takaisin kirkkaudessaan.
 • Jeesus istuu valtaistuimella.
 • Jeesuksen eteen kootaan kaikki kansat ja jokainen ihminen.
 • Jeesus toimii tuomarina.
 • Ennen kuin aletaan tutkia ihmisten tekoja, heidät erotetaan kahteen ryhmään.
 • Lampaat asetetaan oikealla puolelle ja vuohet vasemmalle.

Vanhurskaat ja jumalattomat sijoitetaan ennen tuomiota toiset oikealle ja toiset vasemmalle puolelle. Jako taivaaseen pääsevien ja kadotukseen joutuvien kesken on jo tehty ennen kuin kysely alkaa: ”Mitä olette tehneet näille vähäisille?”

Tärkeää huomata, että jako oli tehty jo ennen kuulustelua. Kuulustelun jälkeen puolia ei enää vaihdettu. Jeesus asettaa sinutkin oikealle puolelle, pelastuvien joukkoon jo ennen tätä suurta tuomion päivää. 

Tässä toteutuu Jumalan maailman luomisesta asti ollut pelastussuunnitelma. 

Kristuksen pelastustyön täyttymys

Ilmestyskirjassa on kuva pelastettujen joukosta. He ovat niitä, jotka ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä.

”Nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin, ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano, enää ei heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämän veden lähteille, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet” (Ilm. 7:14-17).

Ilmestyskirjan luvut 21 ja 22 kuvaavat tätä uutta valtakuntaa. 

Jeesus on koko Raamatun keskus. Hän on jo Raamatun ensimmäisessä sanassa: ”Alussa”. Jeesus on alku. Hän on Raamatun lopussa. Kaksi viimeistä jaetta Raamatussa kertoo Jeesuksesta:

”Hän, joka todistaa tämän, sanoo: ”Tämä on tosi, minä tulen pian.” Aamen. Tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa” (Ilm. 22:20-21).

Kristuksen pelastustyön yhteenveto

Tässä lyhyessä opetuksessa olen avannut Raamatun perusteella joitakin näkökulmia Jeesuksen pelastustyöhön.

 • JUMALAN SUUNNITELMA ENNEN KAIKEN ALKUA.
 • MAAILMAN JA IHMISEN LUOMINEN.
 • SYNTIINLANKEEMUS.
 • KANSAN VALINTA (ISRAEL) SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI.
 • JUMALAN IHMISEKSITULO JEESUKSESSA (INKARNAATIO).
 • JEESUKSEN RISTI SYNNIN SOVITUKSENA (SUUNNITELMAN KESKUS).
 • JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS.
 • JEESUKSEN TAIVAASEEN ASTUMINEN (RUKOILEE PUOLESTAMME).
 • JEESUKSEN PALUU.
 • JEESUS TUOMARINA.
 • JUMALAN IKUISEN SUUNNITELMAN TÄYTTYMYS.

Jätä kommentti