Kutsu rukoukseen kansan puolesta vaaran uhatessa

Raamatussa on esimerkkejä rukouksen merkityksestä kriisitilanteissa. Älä aliarvioi rukouksesi merkitystä!

Jerusalemissa miltei 3000 vuotta sitten Salomon aikana upea temppeli oli saatu valmiiksi ja liitonarkku tuotiin sinne. Herran kirkkaus täytti uuden temppelin.

Salomo puhui kansalle, ja rukoili Jumalaa. Rukous alkoi Jumalan ylistämisellä. Rukouksessa vedotaan Jumalaa, että hän antaisi temppelissä katuville synnit anteeksi. Jos kansan synnin tähden maahan ei tule sadetta, anna sade kääntymyksen jälkeen!

Salomo jatkaa rukousta liittäen siihen myös kulkutaudin:

”Jos maahan tulee nälänhätä tai rutto, jos tauti kuivettaa ja kellastaa viljan, jos tulee heinäsirkkoja tai toukkia, jos vihollinen ahdistaa rajoilla kansaasi tai tulee jokin muu vitsaus tai tauti, niin kuule silloin asuinsijaasi taivaaseen jokainen rukous, yhtä lailla yksityisten ihmisten kuin koko kansasi Israelin armonanominen… Anna silloin heille anteeksi, auta heitä…” (1. Kun. 8:37-39).

Tauteja, vitsauksia, ruttoja, nälänhätää vastaan Salomo näkee ratkaisun: yksityisen ihmisen ja kansan rukous Jumalan puoleen.

Aabraham rukoilee kaupunkien puolesta

Vuosisatoja ennen Salomonin rukousta Aabraham rukoili Sodoman ja Gomorran puolesta, jotta Jumala pelastaisi kaupungit. Olisi tarvittu kourallinen hurskaita, ja kaupungit olisivat säilyneet. Heitä ei löytynyt.

Daniel tunnustaa kansan synnit

Neljäsataa vuotta Salomon jälkeen Daniel eli tilanteessa, jossa kansa oli viety pakkosiirtolaisuuteen pahojen tekojensa tähden. Kun kansa oli ollut Jumalan määräyksestä vieraalla maalla 70 vuotta, Daniel alkoi rukoilla. Rukoukseen kuului omien syntien tunnustaminen. Hän tunnusti myös kansan synnit:

”Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet sinua vastaan, kapinoineet ja poikenneet sinun käskyistäsi ja laeistasi. Me emme ole kuunnelleet sinun palvelijoitasi, profeettoja, jotka sinun nimessäsi puhuivat kuninkaillemme, ylhäisillemme, isillemme ja koko kansalle” (Dan. 9:5-6).

Ester kutsuu kriisitilanteessa kansan paastoon

Puoli vuosisataa myöhemmin Esterin aikana paha Haaman halusi hävittää valtakunnan juutalaiset. Ester teki suunnitelman kansan pelastamiseksi. Kansallisessa hätätilassa Ester antoi Mordokaille tehtävän:

”Kutsu koolle kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa, ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen” (Est. 4:16)

Kansan vaikeassa tilanteessa Ester kutsui kansan rukoukseen ja paastoon. Kansa pelastui.

Nehemian aikana tunnustettiin myös menneiden sukupolven syntejä

Muutama vuosikymmen Esterin jälkeen vuonna 450 ekr. osa juutalaisista palasi Nehemian johdolla pakkosiirtolaisuudesta Jerusalemiin. Kaupungin muurin valmistuttua, kokoonnuttiin yhdessä rukoukseen. Israelin kansasta kerrotaan, että

”he tunnustivat omat syntinsä ja myös isiensä synnit” (Neh. 9:2).

Ei siis rukoiltu vain omien syntien puolesta, vaan tunnustettiin monien sukupolvien synnit historiassa taaksepäin.

Uusi alkaa katumuksesta ja rukouksesta

Näissä esimerkeissä kansaa kutsuttiin rukoukseen ja syntien tunnustamiseen. Syntejä tunnustettiin ainakin kolmella tavalla:

  • minä olen tehnyt syntiä,
  • me kaikki olemme tehneet syntiä
  • ja kansamme menneet sukupolvet ovat tehneet syntiä.

Synniksi mainitaan se, ettemme noudattaneet Jumalan sanaa. Pyydettiin anteeksiantoa Jumalan omaan olemukseen ja  lupauksiin vedoten.

Turun tuomiokirkon kellot rukoushaasteena

Rukoilijoita ja syntien tunnustajia kansan puolesta tarvitaan tänäänkin. Suomen historian kriisiaikoina löytyy kehottajia rukoukseen Suomen puolesta.

Kesällä 1944 radiosta alkoi kuulua Turun tuomiokirkon keskipäivän kellonlyönnit. Samana kesänä presidentin puoliso Gerda Ryti kehotti radiossa rukoilemaan kellonlyöntien aikaan Suomen puolesta, jotta

”Herra pelastaisi maamme tältä uhkaavalta hirmuiselta tuholta”.

Tuolloin ihmisiä polvistui kaupoissa, kahviloissa ja tavarataloissa rukoukseen.

Oulun profetian kehotus rukoukseen

1960-luvulla Oulun profetia, jossa Laila Heinonen kehotti rukoukseen Suomen  puolesta. Jos maasta ei löydy 800 000 rukoilijaa, Jumalan tuomio kohtaa maatamme:

”Jos löytyy 800000 sellaista, jotka todella ovat puhdistaneet sydämensä Kristuksen, Minun Poikani, verellä, niin minä armahdan tätä kansaa.”

Oulun profetian sanat jäivät monen  mieleen:

”Suomi, sinun pelastuksesi on minun poikani veressä.”

Moni alkoi kysellä sielunsa tilaa ja viemään evankeliumia  mahdollisimman monelle, jotta profetiassa mainittu uskovien määrä täyttyisi. Tästä liikehdinnässä on monenlaisia mielipiteitä. Mielestäni oikeaa on aina kehotus rukoukseen kansan puolesta, parannuksen tekoon kutsuminen, Jumalan pyhyyden esille tuominen sekä muistuttaminen Jeesuksen veren voimasta.

Missä ovat esirukoilijat tänään?

Synti on tuhovoima. Me emme pysty ymmärtämään synnin kaikkia ulottuvuuksia. Vanha testamentti kertoo Jumalan hävittäneen synnin tähden kaupunkeja ja kansoja. Synti on tuonut monenlaista kirousta tekijälleen ja ympärilleen. Synti tekee meistä hengellisesti sokeita, kuolleita ja johtaa ikuiseen kadotukseen.

Syntiin on lääke. Synnin ja sen seurausten voittamiseksi Jumala tuli ihmiseksi. Jeesuksen nimi ja veri tuovat voiton synnin verkoista ja seurauksista.

Hesekielin kirjassa Jumala etsi miestä, joka seisoisi kansan kriisitilanteessa muurinaukossa kansan puolesta, mutta hän ei löytänyt:

Minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt” (Hes. 22:30).

Entä löytyykö Suomesta rukoilijoita?

Presidentti Kyösti Kallion rukous

Internetissä on levinnyt presidentti Kyösti Kallion rukous talvisodan ajalta:

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa.

Siksi rukoilemme sinua Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua.

Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä.

Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä.

Herra, Sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra armahda meitä.

Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi Sinun vapauttavasta armostasi.

Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että tulemme kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.

Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme sinun kauttasi. Siihen me uskomme.

Armahda meitä.
Amen.

Rukoile nyt kansan puolesta!

Rukoile kansamme puolesta! Tunnusta Jumalalle omat syntisi ja kansan synnit. Luovu synnistä, pyydä siihen voimaa. Pyydä anteeksiantoa.

Rukoile siunausta maallemme. Ano hengellistä virvoitusta ja herätyksen aikaa.

Rukoile presidentin, eduskunnan, hallituksen ja esivallan puolesta. Rukoile voimia kriisiaikana raskaiden työtaakkojen alla oleville ja niiden puolesta joilla ei ole työtä. Rukoile kirkkojen, seurakuntien ja kristillisten järjestöjen työntekijöiden puolesta. Siunaa koko kristikuntaa. Rukoile rauhaa ja yksimielisyyttä kansallemme. Rukoile koronaviruksen väistymistä. Rukoile sairastuneiden puolesta.

Rukoile nyt rakkaittesi puolesta!

Rukoile läheistesi puolesta. Siunaa heitä. Rukoile heidän pelastumisen puolesta. Älä hellitä, jos he ovat vielä ikuisen kadotuksen tiellä. Kanna heitä rukouksessa Jumalan eteen, jotta heille kirkastuisi elämän kallein asia: Jeesuksen Kristuksen tunteminen.

Älä aliarvioi rukouksesi merkitystä!

Virsikirjassa (504, Ah vuodata, Herra, jo henkesi) pyydetään:

Oi Kristus, nyt kanssamme rukoile,
ja Isäsi sinua kuulee.
Niin saapuvat herätysaikamme
ja taivaasta maan yli tuulee.

Jätä kommentti