Miksi helatorstai on tärkeä?

Miksi vietämme keskellä viikkoa kansallista juhlapyhää? Mikä tekee helatorstaista erityisen? Tästä löydät vastauksen.

Helatorstai kuuluu suuriin kristillisiin juhliin. Se kyllä jää usein joulun, pääsiäisen ja helluntain varjoon eräänlaiseksi hiljaiseksi pyhäksi, mutta sen sanoma liittyy niistä jokaiseen. Kaikissa näissä on kysymys Jeesuksesta Kristuksesta.

Jouluna juhlimme Jeesuksen syntymää, pääsiäisenä ylösnousemusta ja helluntaina Pyhän Hengen saapumista.

Helatorstaita vietetään 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Noiden 40 päivän aikana kuolleista ylösnoussut Jeesus ilmestyi useita kertoja seuraajilleen. Helatorstaina Jeesus nostettiin taivaaseen.

Helatorstai vai Kristuksen taivaaseenastumisen päivä?

Sana ”hela” viittaa ruotsin kielen pyhää tarkoittavaan sanaan ”helg”. Helatorstain nimi itsessään ei välitä torstain sisältöä. Sen sijaan nimen toinen ilmaisu ”Kristuksen taivaaseenastumisen päivä” on paljon selkeämpi.

Tällä tavoin päivä on ilmaistu monissa muissakin kielissä. Saksassa päivä on Christi Himmelfahrt, Ruotsissa Kristi himmelsfärdsdag ja Virossa Kristuse taevaminemise püha.

Miksi Kristuksen taivaaseenastuminen on niin tärkeä, että kansakunnat juhlivat sitä?

Kristuksen taivaaseenastuminen oli historiallinen tiettynä hetkenä tietyssä paikassa tapahtunut silminnäkijöiden todistama tilanne.

Joudun valitsemaan VAIN KUUSI näkökulmaa helatorstain merkitykseen, jottei kirjoituksestani tule liian pitkä.

1. Jeesuksen kotiinpaluu

Jeesus palasi sinne, mistä lähti. Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesuksen kautta ja häntä varten luotiin koko universumi. Yksi maailmanhistorian suurimmista ihmeistä on Jumalan syntyminen ihmiseksi. Jesus tuli maailmaan pelastuksemme tähden, jossa pääsemme osalliseksi yhteydestä Jumalaan. Yli 30-vuotiaana Jeesus surmattiin, mutta hän nousi kuolleista. Sen jälkeen 40 päivän päästä hän siirtyi sinne, mistä oli saapunut.

Jumalassa oli tapahtunut muutos. Jeesus lähti taivaaseen erilaisena: Nyt yksi kolmiyhteisen Jumalan persoonista oli taivaassa (kirkastetussa) ihmisruumiissa. Jeesus otti mukaansa ihmisyyden. Taivaassa on Jeesuksen sinne astumisen jälkeen jotain enemmän kuin aiemmin!

2. Jeesus ohjaa kristikuntaa ja erityisesti lähetystyötä

Taivaaseen astumisen yhteydessä Jeesus antoi seurakunnalleen yhden käskyn: Sanoma hänestä tulee viedä kaikille kansoille (Matt. 28:18-20, Mark. 16:15-16).

Jeesus seuraa käskyn toteuttamista ja seurakunnan elämää, mikä näkyy ensimmäisen marttyyrin, Stefanoksen, kuoleman yhteydessä: Stefanos näkee taivaan avattuna ja Jeesuksen nousevan ottamaan vastaan ensimmäistä marttyyria (Ap.t. 6). Ilmestyskirjan alussa on kuvaus seitsemästä seurakunnasta, joiden elämää Jeesus seuraa (Ilm. 2-3).

Kristikuntaa ja kristittyjä ohjaavaan ja hallitsevaan kuuluu myös Jeesuksen rukoustehtävä meidän puolestamme (Hepr. 7:25). Jeesus on kristillisen seurakunnan pää (Ef. 1:22-23). Hänelle on annettu kaikki valta maailmassa (Matt. 28:18-20).

Jeesus ohjaa seurakuntaansa myös jakamalla lahjoja seurakunnalleen (Ef. 4:7-16). Jeesuksen antamiksi lahjoiksi mainitaan apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja opettajat, joiden tehtävä on varustaa seurakuntalaiset erilaisiin palvelustehtäviin.

3. Jeesus on asetettu Herraksi ja kuninkaaksi

Apostolisen uskontunnustuksen mukaan Jeesus ”astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella”. Pietari kirjoittaa, että hänet on asetettu kuninkaaksi, jolle on ”alistettu enkelit, vallat ja voimat” (1. Piet. 3:22).

Jos Jeesus on Herra, hän on kaiken Herra. Helatorstain sanoma koskettaa kaikkia. Jokainen tulee tunnustamaan lopulta hänen herrautensa, kuten Paavali kirjoittaa ”…Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra – Isän Jumalan kunniaksi” (Fil 2: 9-11).

4. Jeesus lähetti Pyhän Hengen – Jumalan pelastussuunnitelma etenee

Taivaaseen astumisen päivänä Jeesus kertoi lähettävänsä Pyhän Hengen opetuslapsille: ”Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen” (Ap.t. 1:4-5). Kymmenen päivän päästä helluntaina tämä toteutui.

Tässä tulee esille Jumalan suunnitelmallisuus. Hänellä on koko maailmanhistoriaa koskeva suunnitelma, joka alkoi jo ennen maailman luomista. Jeesuksen ihmiseksi tuleminen, elämä, kuolema, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen olivat osa tätä suunnitelmaa. Meidän aikamme eli evankeliumin julistamisen aika kaikille kansoille on myös osa Jumalan käsikirjoitusta. Tämäkin historian vaihe tulee päättymään.

5. Taivaaseenastuminen on osoitus Jeesuksen ainutlaatuisuudesta

Ketään toista ei ole asetettu samanlaiseen asemaan kuin Jeesusta. Kukaan uskonnon perustaja, hurskas ihminen, valtionpäämies ja julkisuuden henkilö ei voi ostaa, ansaita tai saada samaa tehtävää ja asemaa. Jeesus on täysin omaa luokkaansa.

Maailman mahtavien persoonien sekä uskonnollisten hahmojen ja Jeesuksen Kristuksen välillä on valtava ero. Se on Luojan ja luodun ero, Jumalan ja ihmisen ero. Jeesus ei ole vain erilainen toisista vaan hän kuuluu aivan erilaiseen käsiteluokkaan kuin muut. Hän on se, joka suunnitteli ja loi ihmisen, ja jota varten ihminen tehtiin.

Jumala on tullut vain kerran ihmiseksi, ja se tapahtui Jeesuksessa Kristuksessa. Vain yksi ihmishahmo on noussut Jumalan oikealle puolelle hallitsemaan maailmankaikkeutta.

6. Jeesus astui taivaaseen, josta hän tulee takaisin

Helatorstaina opetuslapset katselivat, kuinka Jeesus siirtyi maan pinnalta taivaaseen.  Siinä hetkessä kaksi enkeliä sanoi opetuslapsille, että Jeesus tulee takasin samalla tavalla kuin hän meni ylös (Ap.t. 1:9-11).

Jeesuksen taivaaseenastumisen ja takaisintulon välillä on eräs suuri ero: Taivaaseenastumisen näki pieni joukko, Jeesuksen paluu on julkinen kaikille maailman asukkaille.

Jeesus valmistautuu taivaassa siihen juhlapäivään, kun uskovat kootaan hänen luokseen. Jeesuksen seuraajia odottaa taivaalliset asunnot: ”Minun Isäni kodissa on monta huonetta – enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen” (Joh. 14:2-3)

Takaisin tuleva Jeesus myös tuomitsee kansat ja jokaisen ihmisen. Olemme vastuussa teoistamme, sanoistamme ja tekemättä jättämisistä Jumalalle.

Tämän vuoksi tarvitsemme anteeksiantoa ja pelastusta, joka tulee uskossa Jeesukseen. Usko liittää meidät Jumalaan.

Emme vain muistele vaan elämme todeksi!

Helatorstai kutsuu kaikkia ylistämään elävää Jeesusta! Hän on Jumalan oikealla puolella istuva Herra. Kristinusko ei ole vain tietoa, vaan ennen kaikkea elämää kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Jokainen ihminen on luotu tähän yhteyteen ja Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi jokaisen pelastamiseksi.

Jokaisen kohdalla elämän syvin syy ja todellinen tarkoitus löytyy, kun uskomme ja ylistämme kolmiyhteistä Jumalaa! Henkilökohtainen tie Jumalan yhteyteen erilainen, mutta niitä yhdistää uskon kohde.

Jos etsit tietä uskoon, olet hyvällä tiellä. Julkisuudessa on puhuttu uskoontulosta. On hyvä keskustella jonkun asiaa tuntevan kanssa uskosta ja uuden elämän löytämisestä Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Tästä ensiapupakkauksesta voi olla jollekin apua: Miten tullaan uskoon?

TÄTÄ SAA JAKAA:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti