Rohkeutta ja rakkautta – lähettäjäpiirikirje 5/2024

Kirjoitan kuukausittain kirjeen ryhmälle, joka mahdollistaa toimintani pastorina, julistajana ja johtajana. Kutsumme Mission Europessa tätä joukkoa lähettäjäpiiriksi. He lähettävät meidät rukouksin, rohkaisuin ja rahalahjoin matkaan. Kaikkien missioneurooppalaisten työ perustuu samaan malliin.

Olet tervetullut mukaan lähettäjäpiiriin. Tänne blogiin kirjoittelen lyhennelmiä kirjeistä. Työni mahdollistamiseksi voi antaa lahjoituksia.

Tästä lähtee kulku kirjeen poimintoihin, joita olen muokannut tähän blogiin.

Yksityiskohtien kaunis kirjo

Vuosia sitten luin Ann Voskampin kirjan Tuhat lahjaa, joka kehotti tarkkailemaan arjen pieniä yksityiskohtia. Niitä onkin riittänyt luonnon herätessä kesään. Yksityiskohtien huomaaminen vaatii vauhdin pysäyttämistä ja keskittymistä. Mitä näen, kuulen, haistan, maistan ja tunnen?

Maailman kauneus kertoo tekijänsä valtavasta mielikuvituksesta. Hän on varhaisen Nikean uskontunnustuksen sanoin ”kaiken näkyvän ja näkymättömän Luoja”.

On väitetty, että luonnontieteet kehittyivät juuri kristillisessä Euroopassa, koska luontoa ei pidetty pelottavana pahoja henkiä sisältävänä maailmana vaan Jumalan luomana. Luodun maailman tutkiminen on Jumalan tekojen tutkimista ja ylistämistä.

Työtehtäviä

Huhtikuu oli tiukka matkustamisen kuukausi. Toukokuussa matkapäiviä on ollut vähemmän. mutta toimintaa enemmän.

Olen tavannut työntekijöitämme, pohtinut Mission Europen kasvustrategiaa ja hoitanut yhdistyksen johtamisen lakimääräisiä asioita. Takana on keskusteluja monien hengellisen työn vaikuttajien kanssa kuunnellen ja rohkaisten.

Olen valmistellut kesän töitä kuten Kokkolan kesätapahtumaa (14.-16.6.), Kansanlähetyspäiviä Ryttylässä(5.-7.7.), rippileiriä (9.-21.7), Evankelistapäiviä (15.-17.8.) ja Opiskelija- ja koululaislähetyksen 60-vuotisjuhlia (17.8.). Olen kiitollinen kutsuista tulla puhumaan tällaisiin tapahtumiin.

Tehtäviä Virossa

Erityinen huomio on ollut Virolla. Olemme siellä juhannusviikolla Mission Europen työntekijätapaamisessa, ja myöhemmin olen viikon saarnamatkalla Keski- ja Etelä-Viron seurakunnissa (Jõgeva, Suure-Jaani, Kolga-Jaani, Põltsamaa, Helme, Viljandi) sekä puhumassa Viron ev.lut. kirkon laulu- ja kirkkopäivillä Viljandissa.

Mission Europen työntekijöitä

Ydintehtävä

Yrityselämän ja hengellisen toiminnan eräs ongelma on jatkuva luontainen pyrkimys pois perustehtävästä. Jos työn syytä ja ydintä ei jatkuvasti pidetä esillä, muut asiat valtaavat tilan kuin rikkaruohot kasvimaalla. Tämä koskee myös meitä pappeja ja julistajia.

Minullekin on tärkeää kaiken työn keskellä ydintehtävän kirkastaminen sekä johtamassani Mission Europessa että omassa työssäni. Tässä oman elämäni mission tiivistelmä:

  • Tehtäväni on elää Jumalan yhteydessä ja palvella Häntä. Tätä varten minut on luotu.
  • Jumala on kutsunut minut palvelemaan seurakuntaansa sen eri ilmenemismuodoissa. Haluan tukea kirkkokuntia, seurakuntia, kristillisiä järjestöjä ja kristittyjä heidän palvelutehtävissään.
  • Uskon että elämämme tärkein ja paras asia on Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen.
  • Tämän vuoksi haluan antaa energiani ja osaamiseni ennen kaikkea Jumalan minulle antamaan tehtävään. jotta edellä sanottu olisi totta mahdollisimman monen elämässä. Tuen ja toteutan lähetys- ja evankelioimistehtävää, jotta mahdollisimman moni voisi kuulla sanoman Jeesuksesta sillä tavalla, että he ymmärtävät sen ja voivat ottaa sen vastaan. Teen työtä, jotta mahdollisimman moni olisi kerran taivaassa
  • Tuen ja rohkaisen Jumalan valtakunnan työntekijöitä heidän kutsumuksessaan, joka aina lopulta tähtää Jumalan kunnian lisääntymiseen sekä Hänen kiittämiseen ja ylistykseen täällä maan päällä ja taivaassa.

Tehtäväni toteutuu kohtaamalla kasvotusten, puhelimen, netin ja television välityksellä. Jokaisen kohtaamisten merkitys on suuri. Koskaan etukäteen ei voi tietää yksittäisten kohtaamisten merkitystä.

Olen huomannut, että aidon kohtaamisen tarve on suuri asemasta tai tittelistä riippumatta. Meissä jokaisessa on nähdyksi ja huomatuksi tulemisen kaipaus. Kasvava yksinäisyys lisää kohtaamisten merkittävyyttä. Tässä jokaisella on mahdollisuus Jumalan ja lähimmäisen palvelemiseen.

Minulle kerrotaan monesti arjen murheista. Silloin myös usein pyydetään: Voisitko rukoilla minun ja tämän asian puolesta? Tämän teen mielelläni. Tämäkin kertoo kohtaamisen tarpeesta.

  1. Yritän katsoa aina aseman ja titteleiden taakse ja luoda muistikuvan henkilöstä hänen persoonansa kautta.
  2. Haluan olla tutkimusmatkailija omaan persoonaani ja Jumalalta saamiini kutsumuksiin. Tämä matka tuottaa toivottavasti lisääntyvää aitoutta.
  3. Haluan nähdä jokaisen Jumalan luomana, ainutlaatuisena, lunastettuna ja rakastettuna. Pyrin siihen, että kohtaamani ihmiset kokevat olevansa arvokkaita.

Rohkeus ja rakkaus tarttuvat

Kohtaamisissa olen monet kerrat saanut itse rohkaisua. Rohkeus on tarttuvaa tautia. Rohkeuden lisäksi myös rakkaus tarttuu!

Työ ei ole aina helppoa. Koen myös pettymyksiä, vaikeuksia ja väsymystä. Niiden keskellä teidän lähettäjien rohkeus, rukous, rakkaus ja siihen liittyvä taloudellinen tuki saavat minutkin sitoutumaan ja innostumaan evankeliumin julistamiseen ja Kristuksen seurakunnan palvelemiseen.

Olen valtavan kiitollinen, että saan toimia lähettäjäpiirin eli yksittäisten kristittyjen varassa. Tämä pitää nöyränä, Jumalasta riippuvaisena ja kiitollisena siitä, että te lähettäjät olette työtovereitani. Tiedän, etten ole yksin, vaan te olette työssä ja taistelussa mukana.

Rakas lähettäjäni, olen tavattoman kiitollinen uhrauksistasi evankeliumin eteenpäin menemisen tähden. 

Kiitos rukouksistasi ja lahjoistasi palvelutehtävääni! Se on joiltakin vaatinut tietoista uhrausta ja luopumista jostain. Ilman lähettäjiä ja lähettäjien aktiivisuutta en voisi palvella Mission Europessa. 

Meitä kaikkia koskee Raamatun heprealaiskirjeen (6:10) lupaus:

”Sillä Jumala ei ole väärämielinen, niin että hän unhottaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeänsä kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vielä palvelette.”

Tulen mukaan lähettäjäksiLahja työlle

Lähetystyön tukeminen

Hengellinen työ ja sen tukeminen

TÄTÄ SAA JAKAA:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti