Miten ihmisiä halutaan auttaa uskoon?

Evankelista Kalevi Lehtinen kutsui opetuksissaan ja puheissaan kuulijoitaan uskoon. Hän perusteli sitä muun muassa Uuden testamentin antamalla mallilla, jossa apostolit eivät vain kertoneet evankeliumista vaan pyysivät erilaisin sanamuodoin kuulijoitaan sitoutumaan siihen.

Jumalan sana herättää uskon monella tavalla. Uskon kohde on yksi: Jeesus Kristus. Evankelistalle on tyypillistä esittää selvä kutsu Jeesuksen seuraajaksi. 

Kalevi Lehtinen koki elämäntarkoituksensa olevan toisten johtaminen Jumalan valtakuntaan. Hän kirjoitti lähettäjäkirjeessään (joulukuu 2006) näin:

”Tällä hetkellä päävirtaukset Suomessa, joilla ihmisiä halutaan auttaa taivaaseen, ovat:

  1. Kansankirkollisuus. Kaste, konfirmaatio, ehtoollinen, kirkon jäsenyys. Perinteen piirissä eläminen. Muuta ei tarvita. Kohtuullinen seurakunnallinen aktiivisuus ei haittaa, ellei siihen sisälly uskonratkaisua.
  2. Toipuminen, sisäinen eheytyminen. Ihmiset ovat akuutissa kriisissä ja tarvitsevat apua. Usko syntyy toipumisprosessissa, kun muutkin elämän alueet paranevat.
  3. Kasvaminen kristilliseen perinteeseen, useimmiten kristillisen kodin vaikutuksesta. Säilyminen kasteen armossa. Jos kasteen armosta on etäännytty, siihen palataan.
  4. Uskoon tulo, Jeesuksen vastaanottaminen ja seuraaminen. Sisältää vanhurskauttamisen, uudestisyntymisen, syntien anteeksisaamisen, Jumalan lapseuden ja iankaikkisen elämän.

En väitä, etteikö Jumala voisi toimia monella tavalla. Mutta minulle kohta 4 on rakkain, raamatullisin ja armon mukaisin tie.
”Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita. Mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen” (Joh 3:16-18).”

JAA TÄMÄ TOISILLEKIN

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti