Neljänlaista ilmoitusta

Meillä on kyky ymmärtää sanoja ja tuottaa niitä. Sanoista syntyy lauseita, ja voimme ymmärtää toisiamme. Mistä tämä kyky on peräisin? Siitä, että Jumala loi ihmisen kuvakseen.

Mistä me tiedämme, että Jumala on luonut meidät kuvakseen?

Siitä, että hän on kertonut sen. Tätä kuvaa sana ilmoitus: Jumala kertoo eli ilmoittaa meille tuntemattomia asioita itsestään ja meistä. Ilmoitus on kuin peitteen ottamista taideteoksen päältä. Kaikilla on aavistus ja tietokin teoksesta, mutta ei siitä, millainen taideteos on.

Neljänlaista Jumalan ilmoitusta (revelatio)

Jumalan ilmoitus voidaan hahmottaa ainakin neljällä tavalla:

1. Jumalan yleinen eli luonnollinen ilmoitus.

Kaikki maailman ihmiset voivat ymmärtää luodun maailman, luonnon, perusteella, että Jumala on. Järjestelmällisyys, kauneus ja päämäärähakuisuus kertoo älystä kaiken takana. Yleinen ilmoitus kertoo ennen kaikkea, että Jumala on. Se kertoo vähän siitä, millainen Jumala on.

2. Jumalan erityinen ilmoitus.

Jumala valitsi henkilöitä (mm. profeetat, apostolit), joiden kautta hän puhui itsestään ja tahdostaan sellaisia asioita, joita ilman tätä puhetta, itseilmoitusta, emme tietäisi. Lopulta hän tuli maailmaan Jeesuksessa Kristuksessa, jonka persoonassa hän puhui ja toimi. Erityisen ilmoituksen kautta tiedämme, millainen Jumala on ja mitä hän meiltä odottaa. Tämä ilmoitus perustuu sanoihin ja sitä voidaan ja se tulee viedä kaikkeen maailmaan. Erityinen ilmoitus löytyy Raamatusta.

3. Etenevä ilmoitus.

Jumala ei ilmoittanut ihmiskunnalle tahtoaan kerralla. Hän puhui Vanhan testamentin profeettojen ja tapahtumien kautta. Uudessa testamentissa ilmoitus syvenee, ja Vanhan testamentin monet messiasennustukset toteutuvat Jeesuksessa. Osa toteutuu Jeesuksen paluussa. Tämä erityinen etenevä Jumalan ilmoitus päättyi apostolien aikaan. Tämäkin ilmoitus löytyy Raamatusta.

4. Henkilökohtainen ilmoitus.

Jumala haluaa, että jokainen oppii tuntemaan Jeesuksen pelastajanaan. Tämän totuuden hän on ilmoittanut meille (edellä kohdat 2 ja 3). Kun kuulemme evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, Pyhä Henki haluaa herättää meissä uskon eli valaista meitä ymmärtämään Jeesuksen merkitys. Tämä valaisu on myös Jumalan ilmoitusta, jossa me ymmärrämme tarpeemme uskoon ja otamme vastaan pelastuksen lahjan, itsensä Herran Jeesuksen Kristuksen.

Jumalan ilmoitus perustuu hänen rakkauteensa

Neljää edellä mainittua kuvaa teologinen latinankielinen sana revelatio, Jumalan itseilmoitus. Se on etsivää ja rakastavaa ilmoitusta, jota ilman Jumala pysyisi tavoittamattomissa.

Jumalan ei olisi tarvinnut luoda ihmistä. Jumalan ei olisi tarvinnut puhua ihmiselle. Etenkään syntiinlankeemuksen (1. Moos. 3) jälkeen.

Hän kuitenkin päätti puhua.

Jumala rakkaudessaan ilmoittaa meille itsensä ja tahtonsa. Ilmoitus tähtää ihmisen ja Jumalan välisen ystävyyden syntymiseen eli pelastukseen.

Hänen puheensa on yhteyden etsimistä sinuun ja minuun. Puhe on rakkautta. Ilmoitus on rakkautta.

TÄTÄ SAA JAKAA:

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti