Uskollisuus kutsumuksessa

Jeesus kertoi rajun vertauksen kahdesta taloudenhoitajasta (Luuk. 12:42–48). Tämä oli viime sunnuntain saarnateksti. 

Isäntä antoi taloudenhoitajan tehtäväksi huolehtia palvelusväestään kunnes tulee takaisin. Ensimmäisestä todetaan vain, että hän hoiti työnsä hyvin, ja sai palkan. Toinen ajatteli, että isännän tulo viipyy. Hän käyttää asemaansa hyväkseen, unohtaa asemansa, ja alkaa lyödä palvelijoita, käyttää vapautensa syömiseen ja juomiseen. Kun isäntä tulee takaisin hänen tuomionsa on raju. Jeesus sanoo: ”hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset.”

Jeesus kuvasi hyvää palvelijaa uskolliseksi ja viisaaksi, ja sellaiseksi, joka huolehtii kunnolla tehtävästään.

Kristityt Jumalan palvelijoina

Jeesuksen seuraajat ovat Jumalan palvelijoita. Jeesus lähti taivaaseen, ja jätti meille tehtävän. Meillä on vastuu tehtävän edessä sen toteuttamisessa. Jaan tämän tehtävän tässä kolmeen osaan.

1. KAIKKI IHMISIÄ KOSKEVA TEHTÄVÄ. Jokaisen tulee osoittaa ihmisenä rakkautta ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan, pitää huolta luomakunnasta ja elää Jumalan tahdon mukaista moraalisesti hyvää elämää. Tämä tehtävä koskee kaikkia ihmisiä, ja tekee tästä planeetasta paremman paikan elää. Meidän tulee olla tässä tehtävässä uskollisia.

2. KAIKKIA KRISTITTYJÄ KOSKEVA TEHTÄVÄ. Jeesus antoi tehtävän: Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaa, kertokaa kaikille evankeliumia, kutsukaa kaikkia uskoon, kastakaa ja opettakaa heitä. Tämä on kristikunnalle annettu evankelioimis- ja lähetystehtävä. Kun olemme Jumalan palvelijoita, meidän on otettava tämä tehtävä tosissamme. Mitä evankelioimis- ja lähetystehtävä merkitsee sinun elämäsi arjen ratkaisuihin, elämän valintoihin, rahan ja ajan käyttöön? Me tiedämme, että Jumalan tahto on, että olemme tässä maailmanvalloittamistehtävässä mukana. Lähetystehtävä on myös ilo ja etuoikeus. Tässäkin meidän tulee olla uskollisia Jeesuksen antamalle tehtävänannolle.

3. OMA HENKILÖKOHTAINEN KUTSUMUS. Jumalalla on jokaiselle seuraajalle oma tehtävä, jossa meidän tulee olla uskollisia. Näitä kutsumuksia voi olla perheessä lapsena, vanhempana, isovanhempana, sisarena, sukulaisena ja aviopuolisoina. Meillä on kutsumuksia yhteiskunnassa, harrastuksissa ja seurakunnissa. Myös omasta itsestä huolehtiminen, esimerkiksi kunnosta, ravinnosta, unesta ja terveydestä huolehtiminen, on tärkeä tehtävä. Jumala kutsuu uskollisuuteen näissäkin. 

Henkilökohtaista

Jumalan palvelija voi eksyä pois tehtävästään. Alkaa puuhailla muita asioita kuin mihin Jumala on hänet kutsunut. Jopa ihan päinvastaisia kuten Jeesuksen vertauksessa toisten palvelijoiden pahoinpitely ja syöminen, juominen ja juopottelu.

Olen joutunut pohtimaan, mitä uskollisuus tarkoittaa minulle. Mille pitää olla uskollinen? Pitääkö olla loppuun asti siinä, mihin on kerran kutsuttu ja johdatettu? Minä pohdin näitä yli vuosi sitten kun jätin Kansanlähetyksen johtajan tehtävän. Minut oli 10 vuotta sitten kutsuttu ja asetettu tuohon tehtävään. Minut oli myös aiemmin elämäni varrella asetettu moneen muuhun tehtävään kotimaassa ja lähetystyössä.

Omassa elämässäni tehtävät ovat vaihdelleet, mutta ydinkutsumus on pysynyt. Tämä on ollut minulle uskollisuutta Jumalan kutsulle.

Mainitsen tässä esimerkin omaisesti oman kutsumukseni osia, jotta voit miettiä, mikä on sinun elämäsi kutsumus tai kutsumukset.

Mainitsen neljä oman kutsumukseni osa-aluetta.

1. OSALLISTUMINEN JUMALAN MISSIOON MAAILMAN EVANKELIOIMISEKSI. Olen iloiten mukana lähetystyössä ja seuraan lähetystyön edistymistä ja tuttuja lähetystyöntekijöitä. Jo nuorena Jumala antoi erityisesti muslimimaailman tavoittamisen haasteen sydämelleni. Maailmassa on nyt lähes kaksi miljardia muslimia, joilla ei ole mahdollisuutta kuulla evankeliumia, koska sitä ei ole viety heille. Jumala antoi sydämelleni heidän tavoittamisen. Mielelläni menisin asumaan johonkin muslimivoittoiseen maahan heidän keskelleen, mutta Jumala ei ole avannut tietä. Mutta toteutan kutsumustani rukoillen, rohkaisten, lähettäen ja informoiden lähetyshaasteesta muslimien parissa. Haluan lähettää sinne toisia. Voimme toteuttaa lähetyskutsumustamme maailman evankelioimiseksi myös Suomesta käsin. Tässä kutsumuksessani haluan olla uskollinen.

2. EVANKELISTAN KUTSUMUS. Tämä sisältää halun elää ja toimia niin, että kerron Jeesuksesta ja esitän kutsun hänen seuraansa. Tämä on itse asiassa ollut peruskutsu kaiken toiminnan alla ollessani lähetystyössä tai järjestön johtajana. En ole siitä paljoa puhunut, koska olen verrannut itseäni suuriin lavatähtievankelistoihin ja innokkaisiin katuevankelistoihin, ja ajatellut, etten pääse samalle tasolle. Mutta tämä on silti ollut oma peruskutsumukseni koko ajan. Haluan mainita tämän, sillä kaltaisiani on monia muitakin. Nyt kuitenkin yli 50-vuotiaana päätin heittäytyä päämäärätietoisemmin tämän kutsumuksen toteuttamiseen. Se tarkoitti siirtymistä pois Kansanlähetyksen johtajan tehtävästä Mission Europeen, silmäätekevien kirkkovaikuttajien pöydistä kansan keskelle, monien asioiden oravanpyörästä sivuun keskittymään pääasiaan, Jeesukseen ja kutsun esittämiseen Jumalan valtakuntaan.

3. KRISTITTYJEN YHTEYDEN RAKENTAMINEN. Tämänkin kutsumuksen ja tehtävän Jumala on antanut sydämelleni. Me kristityt olemme jakautuneet kymmeniin tuhansiin erilaisiin ryhmiin ja kirkkokuntiin, vaikka samalla olemme yksi Jumalan kansa. Meillä on sama Isä, sama Pelastaja ja sama Henki. Meillä on sama ja yhteinen tehtävä. Myös tämän tehtävän toteuttamiseksi, meidän on syytä tulla välillä ulos omista tärkeistä hengellisistä kodeistamme yhteen pohtimaan, miten yhdistää voimamme lähetyskäskyn toteuttamiseksi omalla paikkakunnallamme ja maailmassa. Haluan nähdä Suomessa kaupungeissa ja kylissä sen ihmeen, että eri suunnista tulevat unohtavat hetkeksi oman etunsa ajamisen, ja pohtivat, miten voisimme tavoittaa oman paikkakuntamme asukkaat evankeliumilla Jumalan rakkaudesta. Tässäkin kutsumuksessa haluan olla uskollinen.

4. RAAMATUN MUKAAN USKOMINEN JA ELÄMINEN. Uskon, että Raamattu on alusta loppuun Jumalan sanaa, erehtymätöntä ilmoitusta meille. Haluan olla uskollinen Raamatun lukemisessa, opettamisessa ja sen soveltamisessa omaan elämään. Tämä tarkoittaa myös alistumista itse Raamatun ohjattavaksi luterialisen kirkon oppiperustan mukaisesti: Kirkossa uskoa, elämää ja oppia on arvioitava Jumalan sanan valossa. Tämä Raamattuun sitoutuminen sisältää aran mielen Jumalan sanan edessä, mutta kutsuu myös rohkeuteen Raamatun sanan esillä pitämisessä.

Ystäväni, ole siunattu kutsumuksissasi. Jumalan kutsumuksen toteuttaminen ei tarkoita helppoa elämää. Se voi johtaa moniin inhimillisiin vaikeuksiin, väärinymmärtämisiin, köyhyyteen ja kuolemaan. Mutta myös suureen seikkailuun ja iloon. Jumalan tahdon toteuttaminen on paras tapa elää.


JAA TÄMÄ TOISILLEKIN

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN


Jätä kommentti