Vilkaisu työarkeeni

Mitä Mission Europen toiminnanjohtaja oikein tekee? Tässä joitakin nostoja minulta tammikuun 2023 eräältä viikolta.

Mission Europe perustettiin 30 vuotta sitten evankelioimistehtävän toteuttamiseksi. Keskittyminen evankelioimistehtävään on myös jatkuva sisäinen haasteemme, sillä kristikunnassa ja maailmassa on monia tarpeita. Onneksi on olemassa todella monia kristillisiä järjestöjä ja seurakuntia. Meidän missiomme on evankelioimistehtävässä.

Tässä viisi nostoa vuoden 2023 kolmannelta viikolta.

1. Hengellisten johtajien rukouspäivä

Olin Suomen evankelisen allianssin järjestämässä johtajien rukouspäivässä. Siellä oli vahvoja henkilökohtaisia puheita vanhoilta ja nuorilta, laulua, rukousta ja kohtaamisia.

Kansanedustaja Antero Mooses Laukkanen toi videotervehdyksen. Hän kertoi, että Jumalan läheisyydessä ihminen, seurakunta ja kansakunta ovat parhaimmillaan. Antero nosti Johanneksen evankeliumin luvausta 15 ajatuksen: ”Pysykää minussa niin minä pysyn teissä.” Tämä johtaa Anteron mukaan luvussa neljään asiaan:

  1. Elämämme on hedelmällinen.
  2. Saamme rukousvastauksia.
  3. Olemme täynnä rakkautta.
  4. Jeesus kutsuu meitä ystäväkseen.

Henri Hermunen (YWAM, Legacy Project) puhui koskettavasti vallan aiheuttamasta näkövääristymästä sekä omaan itseensä ja toimintaansa että johtamiinsa asioihin. Valta saattaa heikentää analysointikykyä, empatiakykyä ja lisätä luuloja omista kyvyistä.

Henri mainitsi Bonhoefferin ajatuksen: Joka rakastaa omaa unelmaansa yhteisöstä enemmän kuin yhteisöä sellaisena kuin se on, päättyy tuhoamaan yhteisön. Eli vaikka meille on toiveita ja näkyjä yhteisöistämme, meillä on ennen kaikkea juuri se usein vajavainen yhteisö työpaikalla ja seurakunnassa, mikä meillä on. Todellisuuden kohtaaminen on tärkeää. Kun luomme ensin idealistisen kuvan yhteisöstä, ja vaadimme sitten toisia ja Jumalaa toteuttamaan sen, voimme pettyä pahasti, kun meidän näkymme ei toteudu. Saatamme sitten syyttää toisia, Jumalaa ja itseämme. Silloin tuloksena on katkeruus. Ja ehkä yhteisön vaurio.

Henri Hermunen puhui myös Jumalan antamasta tai sallimasta paineesta, joka tuo pintaan, sen mitä tekoa olemme. Siinäkin taustalla on Jumalan halu tehdä meistä ehjiä, kun hän ensin näyttää meissä halkeamia. Henri muistutti, että Jumala valitsi sen, mikä tässä maailmassa on hulluutta, heikkoa, vähäpätöistä ja halveksittua, jotta Jumala tulisi kunnioitetuksi (1. Kor. 1:18-31).

Hannu Vuorinen (Vapaakirkko) kertoi kokemuksestaan Jumalan puhuttelussa: ”Sä et enää rukoile!” Hannu sanoi, että kyllähän minä rukoilen. Vapaakirkon johtajana palavereissakin johdan alkurukoukset ja päivän mittaan huokailen rukouksia. Hannu koki, että Jumala kutsui varaamaan aikaa rukoukseen. Raamatun rukousohjeessa Jeesus käski mennä johonkin paikkaan (”menkää kammioonne”) ja sulkea muut virikkeet pois (”sulkekaa ovi”) ja rukoilla siellä.

”Ammattiuskovallekin” (Hannu Vuorisen sanoin) Jeesus saattaa sanoa: ”Voi että kun mulla on ollut ikävä sua”.

Hengellisten johtajien rukouspäivä_Suomen evankelinen allianssi

2. Hyvä hallinto helpottamaan työtä

Mission Europen toiminnanjohtajana olen vastuussa myös järjestön hallinnosta ja taloudesta. Olemme yksinkertaistamassa taloudenhoitoamme. Tällä viikolla olemme tilitoimiston kanssa luoneet tilikarttaa uuteen uskoon, kouluttaneet työntekijäjoukkoa kulukorvausten ja matkalaskujen siirtämiseksi nettipohjaiseksi. Hyvä hallinto ja selkeä taloudenhoito helpottavat arjen työtä. Tämä auttaa työntekijöitä keskittymään evankeliumin julistamiseen.

Hallinto ja johtaminen kristillisessä järjestössä

3. Maailman tärkein tehtävä -tv ohjelma eteni

Ensi keskiviikkona alkaa TV7-kanavalla uusi ohjelmasarja ”Maailman tärkein tehtävä”. Teen ohjelmaa Petri Välimäen kanssa. Tällä viikolla valmistelimme ohjelmia ja tein ohjelmalle Facebook-sivun. Ohjelman tarkoitus on rohkaista kristittyjä evankeliumin viemiseen rukouksin, sanoin ja hyvin teoin. Ohjelmassa painottuu rohkaisu ja varustaminen. Käy tykkäämässä ja seuraamassa sivua: https://www.facebook.com/MaailmanTarkeinTehtava

Evankelioiminen_lähetystyö_Maailman tärkein tehtävä

4. Vuoden ensimmäinen kirje

Moni on yllättynyt, että hengellisen järjestön johtajan pitää itse kerätä varat työlleen! Näin tämä on Mission Europessa. Tämä on jokaisen työntekijän tehtävä. Emme saa valtiolta rahaa emmekä kirkolta talousarviotukia. Olemme lahjoitusten varassa.

Tämä on myös siunaus. Jokaisella työntekijällä on oma lähettäjäpiiri, joka rukoilee, rahoittaa ja rohkaisee. Laitoin postissa matkaan heille kuukausikirjeeni, lähettäjäpiirikirjeen.

Tämä ryhmä mahdollistaa työni johtajana, evankelistana ja opettajana. He mahdollistavat elämäntilanteen, jossa olen vapautettu kirkon virassa tai toisissa kristillisissä järjestöissä olevista arjen haasteista keskittyäkseni selvemmin evankeliumin julistamiseen.

Tässä joukossa on vielä tilaa, tällä hetkellä pystyn lähettäjäpiirin palkkaamana olemaan osa-aikaisessa palveluksessa. Lue lähettäjäpiiristä: https://mikatuovinen.net/tarkeaa-tietoa-lahettipiiristani/

Lahjoitus hengelliseen työhön

5. Tulevaisuuden (ja jo nykyisyyden) toivot

Viikonloppuna olin tapaamassa ja opettamassa tulevia Kansanlähetyksen rippikoulun isosia aiheesta ”Evankeliumia viemässä.” Kansanlähetysopiston kappelin seinällä olivat marmoritaulussa neljän lähetysmarttyyrin nimet (Eeva ja Erik Barendsen, Seija Järvenpää ja Kaija Martin). Miten rohkaista ja kutsua näitä 15-18 -vuotiaita viemään evankeliumia lähelle ja kauas, koska kaikkialla sanomaa ei haluta kuulla? Jeesuksen seuraaminen ei ole aina helppoa.

Ensin halusin vahvistaa heidän identiteettiään Jeesuksen omana ja Jumalan lähettiläänä. Jokainen Jeesukseen uskova on ”uusi luomus” ja ”Jumalan lähettiläs” (2. Kor. 5:17-21). Pohdimme kenen ystävän puolesta voimme rukoilla ja kenen luokse Jumala voisi meidät. Sitä varten piirsimme lähipiirikartan ystävistä (ns. oikos-map). Tämän jälkeen pohdimme, mikä on kristityn todistajan sanoma muun muassa Kolme ympyrää -mallin avulla.

Uskon, että nämä nuoret eivät ole vain kristikunnan tulevaisuuden toivoja, vaan he ovat jo nyt niitä, jotka vievät evankeliumia eteenpäin. Rukoilethan meille nuorisoherätystä. Rukoile ensi kesän rippikoulujen puolesta seurakunnissa ja järjestöissä. Olen itse heinäkuussa Kansanlähetyksen riparilla vetäjänä.

Kansanlähetyksen nuorisotyö

Lopuksi

Jaksoit lukea tänne asti. Onnittelut!

Tässä oli joitakin nostoja omasta tämän viikon työstäni evankelistana ja Mission Europen johtajana.  Juuri nyt Kristuksen lähettiläitä tarvitaan ja heitä tarvitaan paljon! Ole siinä joukossa mukana! Ole siunattu ja siunaukseksi!

JAA TÄMÄ

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti