Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 5 – Viimeisiä ajatuksia ja ensi vuoden Evankelistapäivät

Tämä on viimeinen päivitys Evankelistapäiviltä. Pohdin vähän kahden päivän antia ja paljastan ensi vuoden paikkakunnan ja päivämäärät!

Tämän vuoden Evankelistapäivien uutuus oli yhden ulkomaisen puhujan suuri painoarvo. Hän toi esille henkilökohtaisen opetuslapseuden ja opetuslasten tekemisen evankelikaalisia perusperiaatteita. Opetuksissa annettiin kristityille malleja evankeliumin kertomiseen ja rohkaistiin jokaista liikkeelle todistamistehtävään. Opetukset olivat strategiapainotteisia (eli mitä tulee tehdä). Mielestäni opetusten perusteet sopivat luterilaiseen ajatukseen jokaisen kristityn yhteisestä pappeudesta. Niiden soveltaminen perinteiseen seurakuntaelämään voi olla haastavaa. Tällaistakin palautetta sain. Mutta kaiken kaikkiaan me tarvitsemme uutta maallikkovastuun hengellistä nousemista seurakuntien vahvistumiseksi ja ihmisten pelastumiseksi. Sitä näissä opetuksissa pyrittiin vahvistamaan ja välittämään. Mieleeni tuli vanha periaate: Kunkin paikkakunnan uskovat ovat vastuussa oman paikkakuntansa evankelioimisesta.

Mahtavaa oli taas nähdä tuttuja ja ystäviä. Tutustuin joihinkin uusiin evankelistoihin ja evankeliumin eteenpäin viejiin. Tämä on aina plussaa.

Jäin kaipaamaan pieniä puheenvuoroja, joissa evankelistat ja todistajat voisivat kertoa, millaisia haasteita ja iloja he ovat kohdanneet. Myös niille, jotka toimivat evankelistoina olisi voinut olla oma kokoontuminen. Tästä tarpeestahan Evankelistapäivät lähtivät liikkeelle. Evankelistojen yhteyspäivät ovat käytännössä myös Evankelioimisen yhteyspäivät. Evankelioimisen opetusta tarvitaan, mutta myös evankelistan tehtävässä eri tavoin toimivat tarvitsevat kohtaamisia ja keskinäistä tukea.

Evankelistapäivien taustalla on Kalevi Lehtisen näky evankelistojen tukemisessa. Lehtisellä oli myös toive laatia Suomen evankelioimisen strategia. Tämän strategian ytimessä oli varustaa kristittyjä viemään evankeliumia ystävilleen. Lehtinen unelmoi siitä, että 100 000 kristittyä antaisi jollekin todistuksen uskostaan kerran viikossa. Jos he onnistuvat tavoittamaan eri ihmisiä, joka vuosi he tavoittaisivat yli 5 miljoonaa suomalaista. Evankelioimisen strategian ytimenä on uskovien varustaminen ja lähettäminen. Jos evankelioiminen jätetään vain evankelistojen ja Jumalan valtakunnan työntekijöiden harteille, tehtävä ei koskaan tule suoritetuksi! Nyt tarvitaan kaikkia!

Olen kiitollinen tapahtuman järjestäjille! Mahtavaa, että jaksatte kantaa vastuuta! Tällainen tapahtuma on tarpeellinen.

Ensi vuonna Evankelistapäivät järjestetää Lohjan Vivamossa 15.-17.8.2024. Laita tämä kalenteriin, ja tule mukaan! Jos Herra suo, aion olla mukana!

Katso aiemmat viestit:

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 1 – Evankeliumin olemukseen kuuluu kasvu

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 2 – Jeesuksen seuraamiseen liittyy hänen käskyjensä noudattaminen

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 3 – Kertokaa ja kutsukaa!

Evankelistapäivät 2023 – Päivitys 4 – Erilaisia ihmisryhmiä

TÄTÄ SAA JAKAA

FACEBOOK – TWITTER – LINKEDIN

Jätä kommentti